• LỜI NÓI ĐẦU
  • LỜI GIỚI THIỆU
  • LỜI CÁM ƠN
  • SỬ DỤNG, CẬP NHẬT VÀ GÓP Ý SỔ TAY THẨM PHÁN
  • NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN SỔ TAY THẨM PHÁN
  • DANH MỤC VBQPPL VÀ TÊN VIẾT TẮT
  • DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN THỨ NHẤT - TOÀ ÁN NHÂN DÂN VÀ THẨM PHÁN, HỘI THẨM TOÀ ÁN NHÂN DÂN
PHẦN THỨ HAI - XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ
PHẦN THỨ BA - GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ
PHẦN THỨ TƯ - GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
PHẦN THỨ NĂM - THỦ TỤC PHÁ SẢN
PHẦN THỨ SÁU - BẮT GIỮ TÀU BIỂN

Tòa án nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt Nam - SỔ TAY THẨM PHÁN


Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •   Email:

banbientap@toaan.gov.vn.

  •  

sotaythamphan@toaan.gov.vn


Quyền Trưởng Ban biên tập:Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.
Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.
Sổ tay Thẩm phán được cơ quan Phát triển Quốc tế AUSTRALIA hỗ trợ xây dựng.

THE SUPREME PEOPLE'S COURT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM


Address: No 48 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Ha Noi.
Tel : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •   Email:

banbientap@toaan.gov.vn

  •  

sotaythamphan@toaan.gov.vn.


Editor-in-chief: Pham Quoc Hung - Judges of the Supreme People's Court.
License of supplying information on the Internet number 184/GP-TTĐT
the Ministry of Information and Communications of the Socialist Republic of Vietnam (MIC) on 27/11/2009.
Write clearly the source document of the SPC (www.toaan.gov.vn). When quoting information in this website - license of SPC.
Copyright © 2008 www.toaan.gov.vn. All rights reserved.