THÔNG BÁO
TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT NƠI CƯ TRÚ

(CTTĐT ngày 11/6/2018) Tòa án nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng thông báo cho chị Lưu Thị Thơm, sinh năm 1982; nơi cư trú cuối cùng: Thôn Ngọ Dương, xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng bỏ nhà đi từ năm 2011 đến nay không có tin tức gì.

Nay chị Lưu Thị Thơm ở đâu, về ngay Tòa án nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng (Địa chỉ: Số 7 đường 351, thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) để giải quyết việc bà Ngô Thị Đận, sinh năm 1940; địa chỉ: Thôn Ngọ Dương, xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích.

Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu chị Lưu Thị Thơm không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng sẽ giải quyết việc trên theo quy định của pháp luật.

 

(CTTĐT ngày 11/6/2018) Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thông báo cho chị Vũ Thị Toàn, sinh năm 1973; nơi cư trú cuối cùng: Thôn Lạch Sẽ, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng bỏ nhà đi đến nay không có tin tức gì.

Nay chị Vũ Thị Toàn ở đâu, về ngay Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (Địa chỉ: Thôn 5, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) để giải quyết việc ông Đinh Văn Hiền (tên gọi khác Đinh Văn Huếch), sinh năm 1969; địa chỉ: Thôn Lạch Sẽ, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị đã chết.

Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu chị Vũ Thị Toàn không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng sẽ giải quyết việc trên theo quy định của pháp luật.

 

(CTTĐT ngày 11/6/2018) Tòa án nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên thông báo cho chị Ngô Thị Huệ, sinh năm 1988; nơi cư trú cuối cùng: Xóm Hữu Sào, xã Đức Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bỏ nhà đi từ năm 2014 đến nay không có tin tức gì.

Nay chị Ngô Thị Huệ ở đâu, về ngay Tòa án nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên để giải quyết việc bà Lê Thị Lý, sinh năm 1954; địa chỉ: Xóm Hữu Sào, xã Đức Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích.

Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu chị Ngô Thị Huệ không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên sẽ giải quyết việc trên theo quy định của pháp luật.

(CTTĐT ngày 11/6/2018) Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình thông báo cho chị Đinh Thị Diệp, sinh năm 1987; nơi cư trú cuối cùng: Thôn Măng, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình bỏ nhà đi đến nay không có tin tức gì.

Nay chị Đinh Thị Diệp ở đâu, về ngay Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (địa chỉ: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) để giải quyết việc anh Bùi Thành Long, sinh năm 1985; địa chỉ: Thôn Măng, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích.

Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu chị Đinh Thị Diệp không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình sẽ giải quyết việc trên theo quy định của pháp luật.

(CTTĐT ngày 11/6/2018) Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thông báo cho chị Lê Thị Trọng, sinh năm 1961; nơi cư trú cuối cùng: Thôn Phú Qúy 3, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bỏ nhà đi từ năm 2015 đến nay không có tin tức gì.

Nay chị Lê Thị Trọng ở đâu, về ngay Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (địa chỉ: Khối 3, thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để giải quyết việc ông Phạm Thanh Phước, sinh năm 1957, địa chỉ: Thôn Phú Qúy 3, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà mất tích.

Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu chị Lê Thị Trọng không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam sẽ giải quyết việc trên theo quy định của pháp luật.

(CTTĐT ngày 11/6/2018) Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo cho ông Chung Thạch Bi, sinh năm 1948; hộ chiếu số WF 427519 do Cục quản lý Canada cấp ngày 22/12/2008 và bà Chung Thị Kim Oanh, sinh năm 1957; hộ chiếu số WF 427517 do Cục quản lý Canada cấp ngày 17/12/2008; ông Bi, bà Oanh có cùng địa chỉ: 805 Miller Ave Coquitlam BC V3J4K5, Canada, biết về việc:

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 38/2008/TLST-DS ngày 01/9/2008 về việc "Đòi tài sản" giữa nguyên đơn ông Chung Thạch Bi, bà Chung Thị Kim Oanh với bị đơn bà Nguyễn Thị Phương Dung; địa chỉ: Tổ 3 Tây Bắc 2, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã gửi thông báo số 786/TB-DS ngày 28/5/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho ông Bi, bà Oanh theo đường bưu chính và thông qua cơ quan đại diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Canada với nội dung:

Yêu cầu ông Bi, bà Chung xác định yêu cầu khởi kiện (có yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục giải quyết vụ án hay không) và việc trực tiếp tham gia tố tụng tại Việt Nam (có ủy quyền hay không ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng );

Trường hợp ông Bi, bà Oanh giữ nguyên đơn khởi kiện, yêu cầu Tòa án tiếp tục giải quyết và không ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng thì yêu cầu ông Bi, bà Oanh nộp tạm ứng chi phí tố tụng theo quy định pháp luật Việt Nam. Các chi phí đó nộp tại phòng thủ quỷ - Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa (địa chỉ: Số 02 Phan Bội Châu, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa).

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Thông báo này được tống đạt hoặc niêm yết theo quy định của pháp luật, ông Bi và bà Oanh phải có văn bản trả lời gửi cho Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Hết thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Thông báo này được tống đạt hoặc niêm yết theo quy định của pháp luật hoặc 90 ngày kể từ ngày Tòa án gửi theo đường bưu điện cho ông Bi, bà Oanh, nếu Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa không nhận được văn bản trả lời của ông Bi, bà Oanh cũng như việc thực hiện các nội dung trên của ông Bi, bà Oanh thì Tòa án sẽ đình chỉ giải quyết vụ án và trả lại đơn khởi kiện của ông Bi, bà Chung.

(CTTĐT ngày 11/6/2018) Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thông báo cho Công ty TNHH Định giá bất động sản và đấu giá E - Xim (Công ty TNHH Định giá bất động sản E - Xim); địa chỉ: Số 98 Tiểu La, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Người đại diện theo pháp luật là ông Phan Lưu Qúy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; cư trú: Số 84 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng, biết về việc:

Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã thụ lý vụ án dân sự số 19/2017/TB-TLVA ngày 22/5/2017 về việc 'Tranh chấp hợp đồng bán đấu giá tài sản" giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Lệ Phương, số điện thoại: 0905.531.246. Người đại diện theo ủy quyền: Ông Hồ Hữa Hứa; địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với bị đơn Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam; địa chỉ 2B-15 khu đô thị mới Mỹ Đình I, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội; người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam huyện Hướng Hóa.

Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị yêu cầu ông Phan Lưu Qúy, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Định giá bất động sản E - Xim về ngay Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (địa chỉ: Số 2 Nguyễn Viết Xuân, khối 3B, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để giải quyết việc nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ngày 25/6/2011 vô hiệu, buộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam và Công ty TNHH Định giá bất động sản E - Xim phải hoàn trả số tiền 110.050.000 đồng đã nhận và bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Hết thời hạn 01 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần cuối cùng nếu Công ty TNHH Định giá bất động sản E - Xim không có mặt thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

(CTTĐT ngày 08/6/2018) Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo cho các bà Trần Kim Oanh (là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan), địa chỉ: 33 Jhn Stocles Valley, Lowerhut 5019, Newzealand biết về việc:

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 120/2017/TLST-DS ngày 21/12/2017 về việc "Tranh chấp tài sản thừa kế" giữa nguyên đơn bà Trần Chung Tú, địa chỉ: P14-B2-38 Lê Hồng Phong, Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với bị đơn bà Lê Thị Hòa, ông Lê Minh Hoàng; địa chỉ: 50 Trần Nhật Duật, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa.

Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (sau đây gọi tắt là phiên hòa giải): 08 giờ 00 phút, ngày 26/7/2018 (giờ Việt Nam)

Thời gian mở lại phiên hòa giải (nếu có): 08 giờ 00 phút, ngày 14/8/2018

Thời gian mở phiên tòa sơ thẩm: 08 giờ 00 phút, ngày 31/8/2018 (giờ Việt Nam). Thời gian mở phiên tòa lần 2 (chỉ trong trường hợp hoãn phiên tòa lần đầu theo quy định của pháp luật ): 08 giờ 00 phút, ngày 02/10/2018 (giờ Việt Nam).

Địa điểm mở phiên tòa: Tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa (địa chỉ: Số 02 Phan Bội Châu, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa).

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo cho bà Trần Kim Oanh có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để tham gia phiên tòa. Nếu ông Alonzo Johnson không có mặt thì Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao