THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

* (CTTĐT: 24/5/2016) Ngày 18/5/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định số 357/QĐ-MTTPS đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bạch Đằng 9; Địa chỉ: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng (địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng), trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

* (CTTĐT: 24/5/2016) Ngày 09/5/2016, Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định số 01/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Thuận Tiến; Địa chỉ: 27/13 khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Điều 1: Tuyên bố Công ty TNHH một thành viên Đồ gỗ Danh Giá; địa chỉ: AI 04, làng chuyên gia The Oasis, đường R6, khu định cư Việt - Sing, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bị phá sản.

Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Đồ gỗ Danh Giá; các khoản nợ của Công ty TNHH một thành viên Đồ gỗ Danh Giá đối với các chủ nợ được chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi kể từ ngày 04/5/2016; chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động; chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của bà Trần Thị Minh Huyền - Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc kể từ ngày ban hành quyết định này.

Điều 2: Phương án phân chia giá trị tài sản còn lại của Công ty TNHH một thành viên Đồ gỗ Danh Giá như sau:

Giá trị tài sản còn lại của Doanh nghiệp: 867.887.000 đồng, được phân chia theo thứ tự sau:

2.1. Chi phí phá sản: 123.824.130 đồng (có danh sách kèm theo). (1) 

2.2. Nợ lương người lao động: Thanh toán nợ lương cho bà Vương Thị Hiền số tiền là 14.400.000 đồng. (2)

2.3. Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản: Không có;

2.4. Nghĩa vụ tài chính, nợ không có bảo đảm là: 16.462.972.053 đồng (có danh sách chủ nợ kèm theo).

Số tiền còn lại của doanh nghiệp sau khi trừ đi (1) và (2) là: 867.887.000 - 123.824.130 - 14.400.000 = 729.662.870 đồng, số tiền này sẽ được chia theo tỷ lệ cho các chủ nợ không có bảo đảm.

Điều 3: Tổ Quản lý, thanh lý tài sản Công ty TNHH một thành viên Đồ gỗ Danh Giá thực hiện phương án phân chia tài sản.

Điều 4: Thu hồi con dấu của Công ty TNHH một thành viên Đồ gỗ Danh Giá để tiêu hủy theo quy định pháp luật.

Điều 5: Về lệ phí phá sản: Công ty TNHH một thành viên Đồ gỗ Danh Giá phải nộp 1.000.000 đồng, được khấu trừ tiền tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp tại Biên lai số 04486 ngày 13/3/2014 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương.

Điều 6: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này, Công ty TNHH một thành viên Đồ gỗ Danh Giá, các chủ nợ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương có quyền đề nghị xem xét lại; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương có quyền kháng nghị quyết định này.

Bảng kê chi phí phá sản đối với Công ty TNHH một thành viên Đồ gỗ Danh Giá

Danh sách chủ nợ của Công ty TNHH một thành viên Đồ gỗ Danh Giá

Điều 1: Tuyên bố Công ty cổ phần Thiết bị điện Thạch Anh; địa chỉ: số 28, đường số 7, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bị phá sản.

Điều 2: Chấm dứt hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Thạch Anh.

Các khoản nợ của Công ty cổ phần Thiết bị điện Thạch Anh đối với chủ nợ được chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi kể từ ngày 25/4/2016.

Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đổi với ông Huỳnh Tuấn Khương - Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện Thạch Anh.

Điều 3: Thanh lý và bán đấu giá tài sản còn lại của doanh nghiệp: Bao gồm tài sản có bảo đảm và tài sản không có bảo đảm (có danh mục tài sản kèm theo)

Điều 4: Phương án phân chia tài sản:

- Nghĩa vụ về tài chính: Tổng số nợ có bảo đảm là 97.483.765.381 đồng; tổng số nợ không có bảo đảm là 49.555.223.114 đồng (có danh sách chủ nợ kèm theo).

- Chi phí phá sản đã chi là 927.119.118 đồng (có bảng kê kèm theo).

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương phân chia giá trị tài sản thực tế thu được từ việc bán đấu giá tài sản của doanh nghiệp theo thứ tự phân chia tài sản như sau:

1. Chi phí phá sản: Bao gồm chi phí phá sản đã chi 927.119.118 đồng và chi phí phá sản phát sinh khi thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

Đồng thời, hoàn trả cho Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong số tiền 80.000.000 đồng tiền tạm ứng chi phí phá sản đã nộp; hoàn trả cho Ngân hàng TMCP Á Châu số tiền chi phí phá sản 586.704.000 đồng; hoàn trả cho Công ty CP Cơ điện Thạch Anh số tiền chi phí phá sản 303.807.703 đồng.

2. Khoản nợ có bảo đảm: số tiền thu được từ việc bán đấu giá phần tài sản của doanh nghiệp thế chấp cho các chủ nợ Công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; Công ty TNHH MTV Kỹ thuật công nghệ Tiên Phong; Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong được chi trả tương ứng cho mỗi chủ nợ có bảo đảm trên.

Trường hợp giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán số nợ thì phần nợ còn lại sẽ được đưa vào khoản nợ không có bảo đảm; nếu giá trị tài sản bảo đảm lớn hơn số nợ thì phần chênh lệch được nhập vào giá trị tài sản của doanh nghiệp để thanh toán các khoản nợ không có bảo đảm.

3. Khoản nợ không có bảo đảm: số tiền thu được từ việc bán đấu giá phần tài sản không có bảo đảm của doanh nghiệp được chi trả cho các chủ nợ không có bảo đảm trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán cho các chủ nợ có bảo đảm do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định tại khoản 3 Điều này thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương úng với số nợ.

Điều 5: Thu hồi con dấu của Công ty cổ phần Thiết bị điện Thạch Anh để tiêu hủy theo quy định pháp luật.

Điều 6: Cấm ông Huỳnh Tuấn Khương, sinh ngàỵ 02/9/1958, CMND số 020190279 cấp ngày 04/5/2004 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ thường trú: 565/92, Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 25/4/2016.

Điều 7: Lệ phí phá sản: Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong phải nộp 1.000.000 đồng; được khấu trừ vào tiền tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp tại Biên lai số 04417 ngày 03/10/2013 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương.

Điều 8: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương bàn giao cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương số tiền tạm ứng phí phá sản còn lại 43.392.585 đồng.

Điều 9: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này, Công ty Cổ phần Thiết bị điện Thạch Anh, các chủ nợ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, Cục Thuế tỉnh Bình Dưong, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương có quyền đề nghị xem xét lại; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương có quyền kháng nghị quyết định này.

Danh sách chủ nợ của Công ty cổ phần thiết bị điện Thạch Anh

* Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang thụ lý vụ việc phá sản 01/2015/TLST-PS ngày 22/12/2015. Ngày 02/3/2016, Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Diễn Viên; địa chỉ: Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Giấy chứng nhận đầu tư số 461043000296, Mã số doanh thu: 3700881006

Ngày 04/3/2016, Tòa án nhân dân thị xã Thuận An ra quyết định chỉ định Công ty hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Bình Dương tham gia làm nhiệm vụ quản lý thanh lý tài sản của Công ty TNHH Diễn Viên.

Căn cứ Điều 67 Luật Phá sản quy định Công ty hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Bình Dương đã lập danh sách chủ nợ của Công ty Diễn Viên.

Cổng thông tin điện tử TAND tối cao đăng công bố danh sách chủ nợ

Ngày 22/02/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng ra Quyết định số: 03/2016/QĐST-PS ngày 22/02/2016 mở thủ lục phá sản đối với Công ty TNHH Phương Huệ; và chỉ định Quán tài viên Lê Hoàng Nhí tham gia giải quyết vụ việc.

Căn cứ Điều 67, 68 Luật Phá sản năm 2014, Quán lài viên Lê Hoàng Nhí đã lập danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ. Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông báo niêm yết danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ của Công ly TNHH Phương Huệ.

Địa điếm niêm yết: Trụ sở TAND tỉnh Sóc Trăng; Cổng Thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Cổng Thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao; Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; UBND phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; Trụ sở Công ty TNHH Phương Huệ tại số 108 Cao Thắng, khóm 4, phường 8. thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Thời gian niêm yết: 10 ngày làm việc tính từ ngày 10/5/2016.

Nay, thông báo đến các chù nợ. người mắc nợ, Công ty TNHH Phương Huệ được biết và có quyền đề nghị Thẩm phán xem xét lại danh sách chủ nợ, người mắc nợ trong thời hạn 05 ngày kế từ ngày kết thúc niêm yết, đăng tải thông tin. Trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không được tính vào thời hạn nêu trên.

Văn bản dề nghị xem xét lại danh sách chủ nợ, người mắc nợ gửi về: Tòa Kinh tế - Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng số 01 đường 30/4, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Nhấp vào đây để xem toàn văn danh sách

* (CTTĐT: 05/5/2016) Ngày 25/4/2016, Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 01/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Một thành viên sản xuất thương mại Khanh Thụy US; Địa chỉ: Ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

* (CTTĐT: 29/4/2016) Ngày 29/4/2016, Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định số 06/2016/TA-PS đối với Công ty TNHH Tsais Decoration; Địa chỉ: 3/17 khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho cho Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 - Fax : 04.39393335.
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao