THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

* (CTTĐT: Ngày 16/11/2015) Ngày 10/11/2015, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định số 07/2015/QĐ-TBPS quyết định tuyên bố Công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đà Nẵng, địa chỉ: số 35, Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng bị phá sản.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản, Công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đà Nẵng, các chủ nợ của Công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đà Nẵng có quyền đề nghị xem xét lại; Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này.

* (CTTĐT: Ngày 16/11/2015) Ngày 10/11/2015, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định số 06/2015/QĐ-TBPS quyết định tuyên bố Công ty lâm sản và thương mại Liên Việt, địa chỉ: số 18 đường Trần Huy Liệu- thành phố Đà Nẵng bị phá sản.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản, Công ty lâm sản và thương mại Liên Việt, các chủ nợ của Công ty lâm sản và thương mại Liên Việt có quyền đề nghị xem xét lại; Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này.

* (CTTĐT: Ngày 16/11/2015) Ngày 30/10/2015, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định số 05/2015/QĐ-TBPS quyết định tuyên bố Lâm trường Sông Nam, địa chỉ: số 173 - Nguyễn Lương Bằng - thành phố Đà Nẵng bị phá sản.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản, Lâm trường Sông Nam, các chủ nợ của Lâm trường Sông Nam có quyền đề nghị xem xét lại; Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này.

* (CTTĐT: Ngày 16/11/2015) Ngày 26/10/2015, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định số 04/2015/QĐ-TBPS quyết định tuyên bố Công ty xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến Đà Nẵng, địa chỉ: số 64 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bị phá sản.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản, Công ty xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến Đà Nẵng, các chủ nợ của Công ty xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến Đà Nẵng có quyền đề nghị xem xét lại; Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này.

* (CTTĐT: Ngày 16/11/2015) Ngày 26/10/2015, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định số 03/2015/QĐ-TBPS quyết định tuyên bố Công ty thủy sản khu vực II, địa chỉ: 12 đường Bạch Đằng - thành phố Đà Nẵng bị phá sản.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản, Công ty thủy sản khu vực II, các chủ nợ của Công ty thủy sản khu vực II có quyền đề nghị xem xét lại; Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này.

* (CTTĐT: Ngày 16/11/2015) Ngày 21/10/2015, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định số 02/2015/QĐ-TBPS quyết định tuyên bố Công ty xây dựng thủy lợi 27, địa chỉ: 02 đường Nguyễn Du - thành phố Đà Nẵng bị phá sản.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản, Công ty xây dựng thủy lợi 27, các chủ nợ của Công ty xây dựng thủy lợi 27 có quyền đề nghị xem xét lại; Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này.

* (CTTĐT: Ngày 16/11/2015) Ngày 21/10/2015, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định số 01/2015/QĐ-TBPS quyết định tuyên bố Công ty hợp doanh xây lắp và kinh doanh nhà Quảng Nam - Đà Nẵng, địa chỉ 05B đường Quang Trung, thành phố Đà Nẵng bị phá sản.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản, Công ty hợp doanh xây lắp và kinh doanh nhà Quảng Nam - Đà Nẵng, các chủ nợ của Công ty hợp doanh xây lắp và kinh doanh nhà Quảng Nam - Đà Nẵng có quyền đề nghị xem xét lại; Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này.

* (CTTĐT: ngày 13/11/2015) Ngày 30/9/2015, TAND thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định số 01/2015/QĐ-TBPS quyết định tuyên bố phá sản đối với Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Long Hải, địa chỉ: 28D đường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản là ông Dương Văn Chính.

Tuyên bố chấm dứt hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Long Hải.

Chấm dứt quyền hạn của ông Đoàn Xuân Thắng đối với Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Long Hải.

Sung vào công quỹ Nhà nước số tiền lệ phí đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 1.000.000 đồng mà Ngân hàng TMCP Ngoài thương Việt Nam đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số 0004530 ngày 10/3/2014 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.

Trả lại số tiền tạm ứng chi phí phá sản là 17.600.000 đồng (mười bảy triệu sáu trăm nghìn đồng) cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại Tài khoản số 0031.000.229.559 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng.

Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định tuyên bố phá sản, Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Long Hải, các chủ nợ, những người mắc nợ của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Long Hải có quyền khiếu nại, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị Quyết định này.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 - Fax : 04.39393335.
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Vụ trưởng Vụ Thống kê - Tổng hợp.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao