THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

(CTTĐT: Ngày 20/1/2017) Ngày 04/1/2017, Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty Cổ phần chế biến xuất nhập khẩu gỗ Tân Thắng; địa chỉ: Cô Kiều, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân ra Quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có đảm bảo và không đảm bảo mà Công ty Cổ phần chế biến xuất nhập khẩu gỗ Tân Thắng phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này mà các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

(CTTĐT: Ngày 30/12/2016) Ngày 23/12/2016, Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2016/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Thành Hưng, địa chỉ: Phân khu Công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

1. Tuyên bố phá sản đối với Công ty TNHH Thành Hưng, địa chỉ: Phân khu Công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Thành Hưng.

3. Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thành Hưng là ông Võ Văn Thơi - Chức vụ: Giám đốc. Thu hồi con dấu của Công ty TNHH Thành Hưng để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

4. Phương án phân chia tài sản trước khi tuyên bố phá sản: Công ty TNHH Thành Hưng chưa hoạt động nên chưa phát sinh lương cho người lao động, chưa phát sinh BHYT, BHXH, BHTN và chưa phát sinh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

5. Phương án phân chia giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp sau khi tuyên bố phá sản:

Công ty TNHH Thành Hưng không còn tài sản gì. Công ty TNHH Thành Hưng được miễn trừ nghĩa vụ đối với khoản nợ không có tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, địa chỉ: số 25A phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, số tiền còn nợ mà Công ty TNHH Thành Hưng được miễn trừ là: 16.932.054.243 đồng (mười sáu tỷ, chín trăm ba mươi hai triệu, không trăm năm bốn nghìn, hai trăm bốn mươi ba đồng).

Đối với các khoản nợ khác không có tài sản đảm bảo phát sinh trước khi có Quyết định tuyên bố Công ty TNHH Thành Hưng phá sản, doanh nghiệp không còn tài sản gì nên được miễn trừ nghĩa vụ.

6. Về lệ phí phá sản: Thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 1.000.000 đồng (một triệu đồng) mà Ngân hàng phát triển Việt Nam đã nộp tạm ứng theo biên lai thu tiền án phí, lệ phí Tòa án số AA/2014/0003423 ngày 16/11/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này hoặc được thông báo hợp lệ về quyết định tuyên bố: Công ty TNHH Thành Hưng phá sản, các chủ nợ, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn, Chi cục Thuế huyện Bình Sơn, Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi có quyền đề nghị xem xét lại quyết định này; Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn có quyền kháng nghị quyết định này.

Quyết định tuyên bố phá sản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

(CTTĐT: Ngày 22/12/2016) Ngày 06/12/2016 Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nhận được Quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản số 01/2016/QĐ-GQPS của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với Công ty TNHH một thành viên Tôn Liên Chiểu. Địa chỉ: Đường số 7, Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại quyết định tuyên bố doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên Tôn Liên Chiểu

(CTTĐT: Ngày 22/12/2016) Ngày 16/11/2016 Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 03/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Foto Vina Technologies; địa chỉ: Lô D7M-CN-KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên, trong đó phải nêu rõ số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số sợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

(CTTĐT: Ngày 22/12/2016) Ngày 19/12/2016 Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 07/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH B-T-V Hưng Thành; địa chỉ: số 40/3 tổ 13, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả.

Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi Giấy đòi nợ đến Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

(CTTĐT: Ngày 22/12/2016) Ngày 19/12/2016 Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 07/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Farbax Việt Nam; địa chỉ: số 12, đường số 4, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả.

Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi Giấy đòi nợ đến Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

(CTTĐT: Ngày 22/12/2016) Ngày 16/12/2016 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đăng thông tin danh sách chủ nợ đối với Công ty TNHH Boyriven Việt Nam; địa chỉ: Khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Danh sách chủ nợ đối với Công ty TNHH Boyriven Việt Nam

(CTTĐT: Ngày 15/12/2016) Ngày 12/12/2016 Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 06/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH MTV Cô Ba Phương; trụ sở: số 19 lô H3, Tổ 2, khu phố Phú Hội, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả.

Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi Giấy đòi nợ đến Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 - Fax : 04.39393335.
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao