THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

(CTTĐT: Ngày 18/7/2017) Ngày 06/7/2017, Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đăng danh sách chủ nợ đối với Công ty TNHH MTV Đóng tàu Đà Nẵng.

Thông báo cho các chủ nợ Công ty TNHH MTV Đóng tàu Đà Nẵng được biết và có quyền đề nghị Thẩm phán xem xét lại danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian niêm yết. Trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không tính vào thời hạn quy định trên.

Danh sách chủ nợ đối với Công ty TNHH MTV Đóng tàu Đà Nẵng

(CTTĐT: Ngày 18/7/2017) Ngày 03/7/2017, Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đăng danh sách chủ nợ đối với Công ty cổ phần xây dựng giao thông 325.

Thông báo cho các chủ nợ Công ty cổ phần xây dựng giao thông 325 được biết và có quyền đề nghị Thẩm phán xem xét lại danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian niêm yết. Trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không tính vào thời hạn quy định trên.

Danh sách chủ nợ đối với Công ty cổ phần xây dựng giao thông 325

(CTTĐT: Ngày 18/7/2017) Ngày 12/7/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đăng danh sách chủ nợ đối với Công ty cổ phần thương mại dịch vụ VINACAPHE Đắk Lắk.

Nay thông báo cho các chủ nợ Công ty CP-TM-DV VINACAPHE Đắk Lắk được biết và có quyền đề nghị Thẩm phán xem xét lại danh sách chủ nợ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian niêm yết. Trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không tính vào thời hạn quy định trên.

Danh sách chủ nợ Công ty cổ phần thương mại dịch vụ VINACAPHE Đắk Lắk

(CTTĐT: Ngày 18/7/2017) Ngày 12/7/2017, Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đăng danh sách chủ nợ đối với Công ty TNHH du lịch Phương Nam; địa chỉ: Thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 30/11/2016, Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 02/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH du lịch Phương Nam; địa chỉ: Thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ quy định tại Điều 67 Luật phá sản, Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết thực hiện việc niêm yết công khai danh sách chủ nợ trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao, Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Công ty TNHH du lịch Phương Nam. Niêm yết thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn niêm yết, chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có quyền đề nghị Thẩm phán xem xét lại danh sách chủ nợ. Trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không tính vào thời hạn quy định này.

Danh sách chủ nợ đối với Công ty TNHH du lịch Phương Nam

(CTTĐT: Ngày 11/7/2017) Ngày 03/7/2017, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ra quyết định tuyên bố phá sản số 01/2017/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH An Thịnh; địa chỉ: số 02 Tố Hữu, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị phá sản.

Quyết định tuyên bố phá sản của Công ty TNHH An Thịnh

(CTTĐT: Ngày 11/7/2017) Ngày 05/7/2017, Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương ra quyết định tuyên bố phá sản số 01/2017/QĐ-TBPS đối với Công ty Cổ phần may mặc Anh Thành; địa chỉ: đường 17, khu công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

1. Tuyên bố Công ty Cổ phần may mặc Anh Thành bị phá sản

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty Cổ phần may mặc Anh Thành

Chấm dứt quyền đại diện theo pháp luật của ông Bùi Đức Anh đối với Công ty Cổ phần may mặc Anh Thành

3. Thu hồi con dấu của Công ty Cổ phần may mặc Anh Thành để tiêu hủy theo quy định pháp luật.

4. Cấm ông Bùi Anh Đức, sinh ngày 01/01/1960, CMND số 023864173 cấp ngày 14/12/2000 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ thường trú: J9A, Cư xã Bắc Hải, Hương Giang, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 05/7/2017.

5. Chi phí phá sản: Chi cục Hải quan Sóng Thần chịu 800.000 đồng (tám trăm nghìn đồng), được khấu trừ toàn bộ vào tiền tạm ứng chi phí đã nộp.

6. Lệ phí phá sản: Chi cục Hải quan Sóng Thần chịu 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng);, được khấu trừ vào tiền tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0009045 ngày 24/3/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này, Chi cục Hải quan Sóng Thần, Công ty Cổ phần may mặc Anh Thành, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Dĩ An, Chi cục Thuế thị xã Dĩ An, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương có quyền đề nghị xem xét lại; Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương có quyền kháng nghị quyết định này.

(CTTĐT: Ngày 22/6/2017) Ngày 20/6/2017, Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội thông báo về việc niêm yết danh sách chủ nợ 19/2017/TB-QTV.PT đối với Công ty cổ phần Thái Thịnh; địa chỉ: xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-MTTPS ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội về việc mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Thái Thịnh.

Công ty Hợp danh quản lý thanh lý tài sản Phương Thảo thông báo cho các chủ nợ, Công ty cổ phần Thái Thịnh được biết nội dung niêm yết nêu trên và yêu cầu Công ty cổ phần Thái Thịnh và các chủ nợ bổ sung tài liệu, chứng cứ chứng minh còn thiếu đã ghi trong danh sách chủ nợ kèm theo thông báo này.

Danh sách chủ nợ của Công ty cổ phần Thái Thịnh

(CTTĐT: Ngày 22/6/2017) Ngày 20/6/2017, Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội thông báo về việc niêm yết danh sách chủ nợ 20/2017/TB-QTV.PT đối với Doanh nghiệp tư nhân thương mại và sản xuất thép Ngọc Năm; địa chỉ: Cống Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-MTTPS ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội về việc mở thủ tục phá sản đối với Doanh nghiệp tư nhân thương mại và sản xuất thép Ngọc Năm.

Công ty Hợp danh quản lý thanh lý tài sản Phương Thảo thông báo cho các chủ nợ, Doanh nghiệp tư nhân thương mại và sản xuất thép Ngọc Năm được biết nội dung niêm yết nêu trên và yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân thương mại và sản xuất thép Ngọc Năm và các chủ nợ bổ sung tài liệu, chứng cứ chứng minh còn thiếu đã ghi trong danh sách chủ nợ kèm theo thông báo này.

Danh sách chủ nợ của Doanh nghiệp tư nhân thương mại và sản xuất thép Ngọc Năm

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao