THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

(CTTĐT: Ngày 6/10/2016) Ngày 27/9/2016 Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương ra Quyết định tuyên bố phá sản số 05/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Diễn Viên; địa chỉ: Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điều 1. Tuyên bố phá sản đối với Công ty TNHH Diễn Viên

Địa chỉ: Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận đầu tư số: 461043000296

Đăng ký lần đầu: Ngày 26 tháng 02 năm 2008 tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Mã số thuế: 3700881006

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PIERO CO., LTD.

Điều 2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Diễn Viên.

Điều 3. Chấm dứt quyền hạn cùa người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Diễn Viên: Ông Kim Jae Seon, chức vụ Tổng giám đốc.

Thu hồi con dấu của Công ty TNHH Diễn Viên để tiêu hủy theo quy định phập luật.

Điều 4. Cúc khoản nợ của Công ty TNHH Diễn Viên được chấm nghĩa vụ tính lãi kể từ ngày ban hành quyết định này

Điều 5: Ông Kim Jae Seon, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1964, quốc tịch Hàn Quốc, hộ chiếu số JU00I9317; cấp ngày 15 tháng 6 năm 2007; nơi cấp Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc; địa chỉ thường trú 274-36, Junghwa-dong, Jungnang-gu, Seoul, Korea không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án có quyết định tuyên bố phá sản.

Điều 6. Tách phần tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản số 01/HĐMB.DV- LT2014 ngày 12/6/2014 giữa Công ty TNHH Diễn Viên và Công ty TNHH Liêm Trinh  để giải quyết bằng vụ án khác. Và giao cho Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Bình Dương đại diện Công ty TNHH Diễn Viên thực hiện thủ tục khởi kiện và tham gia giải quyết tranh chấp sau khi Công ty TNHH Diễn Viên bị tuyên bố phá sản.

Trường hợp Công ty TNHH Diễn Viên có được tài sản từ bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án trong vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản nêu trên giữa Công ty TNHH Diễn Viên với Công ty TNHH Liêm Trinh thì được phân chia giá trị tài sản Công ty TNHH Diễn Viên theo Điều 54 Luật Phá sản như sau:

- Chi phí phá sản (bao gồm chi phí phá sản đã chi và chi phí phá sản phát sinh khi thi hành quyết định tuyên bố phá sản);

- Tiền nợ bảo hiểm xã hội;

- Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ.

Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán cho mục 1, mục 2, mục 3 nêu trên thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

Nếu giá trị tài dsanr sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại mục 1, mục 2, mục 3 nêu trên mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về chủ sở hữu Công ty TNHH Diễn Viên.

Điều 7. Lệ phí phá sản: Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Việt Hương phải nộp 1.000.000 đồng (một triệu đồng), được trừ vào tiền tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp theo biên lai số 0016826 ngày 21/12/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điều 8. Chi phí phá sản: Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Việt Hương chịu 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng), chi phí phá sản, được trừ vào tiền tạm ứng chi phí đã nộp. (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

Điều 9. Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Bình Dương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ, Công ty TNHH Diễn Viên, các chủ nợ, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận An, Cục thuế tỉnh Bình Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương có quyền đề nghị xem xét lại; Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An có quyền kháng nghị quyết định.

(CTTĐT: Ngày 10/10/2016) Ngày 20/9/2016 Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 03/TA-PS đối với Công ty TNHH ShinJi Vina; trụ sở: Ấp Tân Lập, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Danh sách chủ nợ của Công ty TNHH ShinJi Vina

(CTTĐT: Ngày 6/10/2016) Ngày 30/9/2016 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định phá sản số 01/2016/QĐ-TBPS đối với Công ty cổ phần gạch ngói Phổ Phong; địa chỉ: Thôn Hùng Nghĩa, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Quyết định tuyên bố phá sản đối với Công ty cổ phần gạch ngói Phổ Phong

(CTTĐT: Ngày 6/10/2016) Ngày 03/10/2016 Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương số 31/TA-MTTPS về việc mất khả năng thanh toán đối với Công ty TNHH Xây dựng Bắc Nam; địa chỉ: Ấp 3B (nay là khu phố Bình Khánh), phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Danh sách chủ nợ của Công ty TNHH Xây dựng Bắc Nam

(CTTĐT: Ngày 6/10/2016) Ngày 27/9/2016 Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương số 29/TA-TTPS về việc mất khả năng thanh toán đối với Công ty TNHH Hexing; trụ sở: M1-Module 5, lô D, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Danh sách chủ nợ của Công ty TNHH Hexing

(CTTĐT: Ngày 3/10/2016) Ngày 16/9/2016 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định tuyên bố phá sản số 03/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Screenline Embellishers Việt Nam; địa chỉ: Số 8A, đường số 8, khu công nghiệp Sóng Thần, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Quyết định tuyên bố phá sản Công ty TNHH Screenline Việt Nam

* (CTTĐT: 28/9/2016) Ngày 20/9/2016, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đang tiến hành mở thủ tục phá sản 03/2016/QĐ-MTTPS ngày 30/5/2016 đối với Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Cosevco; địa chỉ: Đường số 09, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã niêm yết danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ của Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Cosevco tại Trụ sở TAND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Cosevco trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết. Đồng thời đăng danh sách các chủ nợ, danh sách người mắc nợ trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao để các chủ nợ, người mắc nợ, Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Cosevco được biết và có quyền đề nghị Thẩm phán xem xét lại danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn niêm yết. Trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không tính vào thời hạn nêu trên.

Văn phòng đề nghị xem xét lại danh sách các chủ nợ, danh sách người mắc nợ gửi theo địa chỉ: Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (số 2 Trương Văn Đa, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Danh sách các chủ nợ và danh sách người mắc nợ của Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Cosevco

(CTTĐT: Ngày 26/9/2016) Ngày 23/9/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên Quyết định tuyên bố phá sản số 03/2016/QĐ-TBPS đối với Công ty Du lịch Phú Yên; Địa chỉ: 29-31 Lê Thánh Tôn, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Quyết định phá sản đối với Công ty Du lịch Phú Yên

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 - Fax : 04.39393335.
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao