THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

* (CTTĐT: 27/6/2016) Ngày 23/6/2016, Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương tuyên bố phá sản số 01/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH I & I.

Điều 1: Tuyên bố Công ty TNHH Công ty TNHH I & I; địa chỉ: số 31,Đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp Việt - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bị phá sản.

Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Công ty TNHH I & I; các khoản nợ của Công ty TNHH Công ty TNHH I & I chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi kể từ ngày 23/6/2016; chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động; chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của ông Song Hang Keun - Tổng giám đốc kể từ ngày ban hành quyết định này.

Điều 2: Cấm ông Song Hang Keun, sinh năm 1968, hộ chiếu số M52255651 thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 23/6/2016.

Điều 3: Thu hồi con dấu của Công ty TNHH Công ty TNHH I & I để tiêu hủy theo quy định pháp luật.

Điều 4: Chi phí phá sản 35.870.000 đồng (có danh sách kèm theo). Trả lại cho Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Việt Nam - Singaprore số tiền 14.130.000 đồng.

Điều 5: Lệ phí phá sản:

Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Việt Nam - Singaprore phải chịu 1.000.000 đồng được khấu trừ tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai thu tiền số 00165955 ngày 18/01/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận An.

Điều 6: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản doang nghiệp, Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Việt Nam - Singaprore, Công ty TNHH I & I, các chủ nợ, Cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận An, Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Ban quản lý Khu công Nghiệp Việt Nam - Singaprore có quyền đề nghị xem xét lại quyết định này; Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An có quyền kháng nghị quyết định.

* (CTTĐT: 13/6/2016) Ngày 08/6/2016, Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/QĐ-MTTPS của TAND thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về việc mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Thanh Nguyên (Địa chỉ: số 504 Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận);

Căn cứ Quyết định không chấp nhận việc xem xét lại đối với quyết định mở thủ tục phá sản số 01/QĐ-PS của TAND của TAND thành phố tỉnh Bình Thuận.

Danh sách chủ nợ của Công ty TNHH Thanh Nguyên

* (CTTĐT: 07/6/2016) Ngày 02/6/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ra Quyết định số 18/PS-TBPS về việc mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần gạch ngói Phổ Phong và chỉ định Quản tài viên Phan Duy Phước tham gia giải quyết vụ việc.

Căn cứ Điều 67, 68 Luật phá sản năm 2014, Quản tài viên Phan Duy Phước đã lập danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nơk. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông báo niêm yết danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ của Công ty Cổ phần gạch ngói Phổ Phong.

Thông báo số 18/PS-TBPS và Danh sách chủ nợ, người mắc nợ của Công ty Cổ phần gạch ngói Phổ Phong

* (CTTĐT: 07/6/2016) Ngày 30/5/2016, Tòa án nhân dân tỉnh quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  ra Quyết định số 03/QĐ-MTTPS đối với Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng Cosevco; Địa chỉ: Đường số 9 Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho TAND quận Liên Chiểu (địa chỉ: Số 2 Trương Văn Đa, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

* (CTTĐT: 30/5/2016) Ngày 09/5/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định số 02/QĐ-MTTPS đối với Công ty Cổ phần thủy sản Bình Minh; Địa chỉ: Lô 8, 9, 10, KCN Sông Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Danh sách chủ nợ của Công ty Cổ phần thủy sản Bình Minh

* (CTTĐT: 24/5/2016) Ngày 10/5/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh có thụ lý vụ việc phá sản số 02/2014/TLST-KDTM ngày 29/8/2014 đối với Công ty TNHH Thủy hải sản SaiGon MeKong có trụ sở tại ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Số chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 2100312944 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp ngày 23 tháng 5 năm 2005.

Ngày 10 tháng 5 năm 2016 Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh ra Quyết định số 01/2016/QĐ-PSST tuyên bố phá sản đối với Công ty TNHH Thủy hải sản SaiGon MeKong.

Quyết định Tuyên bố doanh nghiệp phá sản

Danh sách tài sản không có đảm bảo và danh sách mắc nợ trong nước và ngoài nước

* (CTTĐT: 30/5/2016) Ngày 09/5/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định số 02/QĐ-MTTPS đối với Công ty Cổ phần thủy sản Bình Minh; Địa chỉ: Lô 8, 9, 10, KCN Sông Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Danh sách chủ nợ của Công ty Cổ phần thủy sản Bình Minh

* (CTTĐT: 24/5/2016) Ngày 18/5/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định số 357/QĐ-MTTPS đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bạch Đằng 9; Địa chỉ: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng (địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng), trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 - Fax : 04.39393335.
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao