THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

* (CTTĐT: 20/7/2016) Ngày 19/7/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận có Quyết định số 01/2014/QĐ-PS về việc mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Nguyễn Đồng Tân, địa chỉ: 162 – 164 đường 19/4, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 20 tháng 11 năm 2014, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận có Quyết định số 01/2014/QĐ-PS về việc mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Nguyễn Đồng Tân, địa chỉ: 162 – 164 đường 19/4, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 20/11/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận có Quyết định số 01/2014/KT-TA về việc thành lập Tổ quản lý thanh lý tài sản của Công ty TNHH Nguyễn Đồng Tân.

Căn cứ Điều 67 Luật phá sản năm 2014, Tổ quản lý thanh lý tài sản Công ty TNHH Nguyễn Đồng Tân cung cấp nội dung đăng tin về việc niêm yết công khai danh sách chủ nợ của Công ty TNHH Nguyễn Đồng Tân (có danh sách chủ nợ đính kèm) trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân Tối cao; Công thông tin đăng ký doanh nghiệp Quóc gia, Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, trụ sở của Công ty TNHH Nguyễn Đồng Tân và nơi đăng ký hoạt động.

Thời hạn niêm yết là 10 ngày kể từ ngày niêm yết.

Nay Tổ quản lý, thanh lý tài sản Công ty TNHH Nguyễn Đồng Tân thông báo cho các chủ nợ được biết và có quyền đề nghị Thẩm phán phụ trách phá sản xem xét lại danh sách chủ nợ trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn niêm yết, đăng tin. Trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan không được tính vào thời hạn nêu trên.

Quyết định mở thủ tục phá sản

Quyết định Tổ thanh lý tài sản

Danh sách chủ nợ

* (CTTĐT: Ngày 13/7/2016) Ngày 30/06/2016, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng ra Quyết định số 02/2016/TB(PS)-TA về việc thông báo phá sản đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ điện và xây lắp công nghiệp tàu thủy; Địa chỉ: Tạ Quang Bửu - Khu Công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.

Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đang tiến hành mở thủ tục phá sản theo Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2016/QĐ-MTTPS ngày 05/2/2016 đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ điện và xây lắp công nghiệp tàu thủy; Địa chỉ: Tạ Quang Bửu - Khu Công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.

Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã chỉ định Quản tài viên Nguyễn Huy Cường tham gia giải quyết vụ việc phá sản đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ điện và xây lắp công nghiệp tàu thủy.

Căn cứ quy định tại Điều 67, Điều 68 Luật Phá sản, Quản tài viên Nguyễn Huy Cường đã lập danh sách chủ nợ và người mắc nợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ điện và xây lắp công nghiệp tàu thủy.

* Địa điểm niêm yết: Trụ sở TAND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử TAND tối cao, Cổng thông đăng ký doanh nghiệp Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch - Đầu tư, trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ điện và xây lắp công nghiệp tàu thủy.

* Thời gian niêm yết: 10 ngày làm việc, tính từ ngày niêm yết.

Nay thông báo đến các chủ nợ và người mắc nợ, Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ điện và xây lắp công nghiệp tàu thủy được biết và có quyền đề nghị Thẩm phán xem xét lại danh sách chủ nợ, người mắc nợ trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc niêm yết, đăng tải thông tin. Trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không được tính vào thời hạn nêu trên.

Văn bản đề nghị xem xét lại danh sách các chủ nợ, người mắc nợ gửi theo địa chỉ: Tòa án quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: số 02 Trương Văn Đa, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Danh sách các chủ nợ, người mắc nợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ điện và xây lắp công nghiệp tàu thủy

* (CTTĐT: 27/6/2016) Ngày 23/6/2016, Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tuyên bố phá sản số 01/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Thuận Tiến.

1. Tuyên bố Công ty TNHH Công ty TNHH Thuận Tiến; địa chỉ: 27/13 khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bị phá sản.

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Công ty Thuận Tiến

Chấm dứt quyền đại diện pháp luật đối với Công ty TNHH Công ty Thuận Tiến của bà Mai Thị Trúc Linh.

3. Thu hồi con dấu của Công ty TNHH Công ty Thuận Tiến để tiêu hủy theo quy định pháp luật.

4. Cấm bà Mai Thị Trúc Linh, sinh ngày 02/11/1977, CMND số 290587408 cấp ngày 05/4/2006 tại Công an Tây Ninh, địa chỉ thường trú: 14 đường số 8, khu phố 2, phường Tây Ninh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/7/2016.

5. Chi phí phá sản: Cục Hải quan Quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài khu công nghiệp chịu 1.650.000 đồng (Một triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng) được khấu trừ tiền tạm ứng chi phí đã nộp.

6. Lệ phí phá sản: Chi cục Hải quan Quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài khu công nghiệp phải nộp 1.000.000 đồng được khấu trừ tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai thu tiền số 0007412 ngày 07/4/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điều 6: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này, Chi cục Hải quan Quản lý hàng xuất nhập khẩu; Công ty TNHH Thuận Tiến; Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Cục Thuế thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương có quyền đề nghị xem xét lại quyết định này; Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương có quyền kháng nghị quyết định này.

* (CTTĐT: Ngày 12/7/2016) Ngày 20/06/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam ra Quyết định thông báo phá sản số 01/2016/QĐ-TBPS đối với Công ty Mía đường Quảng Nam; Địa chỉ: Thôn 2, xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản đối với Công ty Mía đường Quảng Nam

* (CTTĐT: Ngày 06/7/2016) Ngày 22/06/2016, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng ra Quyết định số 02/2016/TB(PS)-TA về việc thông báo phá sản đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ điện và xây lắp công nghiệp tàu thủy; Địa chỉ: Tạ Quang Bửu - Khu Công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.

Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đang tiến hành mở thủ tục phá sản theo Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2016/QĐ-MTTPS ngày 05/2/2016 đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ điện và xây lắp công nghiệp tàu thủy; Địa chỉ: Tạ Quang Bửu - Khu Công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.

Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã chỉ định Quản tài viên Nguyễn Huy Cường giải quyết vụ việc phá sản đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ điện và xây lắp công nghiệp tàu thủy. Quản tài viên Nguyễn Huy Cường đã lập danh sách chủ nợ và người mắc nợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ điện và xây lắp công nghiệp tàu thủy.

Theo quy định tại Điều 67, Điều 68 Luật Phá sản

Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thông báo danh sách các chủ nợ và người mắc nợ trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao để các chủ nợ và người mắc nợ, Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ điện và xây lắp công nghiệp tàu thủy được biết và có quyền đề nghị Thẩm phán xem xét lại danh sách chủ nợ, người mắc nợ trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc niêm yết, đăng tải thông tin. Trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không được tính vào thời hạn nêu trên.

Văn bản đề nghị xem xét lại danh sách các chủ nợ, người mắc nợ gửi theo địa chỉ: Tòa án quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: số 02 Trương Văn Đa, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Danh sách các chủ nợ, người mắc nợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ điện và xây lắp công nghiệp tàu thủy

* (CTTĐT: 06/7/2016) Ngày 04/7/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương Quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp số 01/2016/QĐPS-PS đối với Công ty TNHH Mangalam Thép và Hợp Kim; Địa chỉ: Khu C-9A-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Căn cứ Điều 9; Điểm a, Khoản 1, Điều 95; Khoản 1, Điều 96 Luật Phá sản năm 2014;

Căn cứ hồ sơ vụ việc phá sản thụ lý số 05/2012/TL-PS ngày 16/8/2012, theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty Mangalam Alloys Limited; địa chỉ: Plot No.3124/25/26 G.I.D.C Chhatral, Dístric Gandhinagar, Gujarat, Ấn Độ đối với Công ty TNHH Mangalam Thép và Hợp Kim; địa chỉ: Khu C-9A-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Ben Cát, tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định thành lập tổ quản lý, thanh lý tài sản số 07/QĐ- TLTQLTLTS ngày 22/11/2012; Quyết định thay đổi thành viên tổ quản lý, thanh lý tài sản số 04/QĐ-TĐTVTQLTLTS ngày 29/01/2013; Quyết định thay đổi thành viên tổ quản lý, thanh lý tài sản số 05/QĐ-TĐTVTQLTLTS ngày 26/3/2014; Quyết định thay đổi thành viên tổ quản lý, thanh lý tài sản số 10/QĐ- TĐTVTQLTLTS ngày 04/4/2014;

Căn cứ Quyết định công nhận nghị quyết của hội nghị chủ nợ số 01/2015/QĐ-HNCN ngày 25/12/2015;

Căn cứ Báo cáo kết quả tiến độ thực hiện phương án phục hồi sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Mangalam Thép và Hợp Kim;

Xét thấy, Công ty TNHH Mangalam Thép và Hợp Kim đã thực hiện xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh,

QUYẾT ĐỊNH

1. Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh đối với Công ty TNHH Mangalam Thép và Hợp Kim.

2. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của Tổ quản lý, thanh lý tài sản Công ty TNHH Mangalam Thép và Hợp Kim.

Quyết định này có hiệu lực pháp luật./.

* (CTTĐT: 06/7/2016) Ngày 04/7/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương Quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản số 01/2016/QĐĐC-PS đối với Công ty TNHH Mangalam Thép và Hợp Kim; Địa chỉ: Khu C-9A-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Căn cứ Điều 9; Điều 22; Khoản 1, Khoản 2, Điều 86 Luật Phá sản năm 2014; Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án;

Căn cứ hồ sơ vụ việc phá sản thụ lý số 05/2012/TL-PS ngày 16/8/2012, theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty Mangalam Alloys Limited; địa chỉ: Plot No.3124/25/26 G.I.D.C Chhatral, Distric Gandhinagar, Gujarat, Ấn Độ đối với Công ty TNHH Mangalam Thép và Hợp Kim; địa chỉ: Khu C-9A-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp số 01/2016/QĐ-PS ngày 04/7/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

Xét thấy, Công ty TNHH Mangalam Thép và Hợp Kim không còn mất khả năng thanh toán.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Đình chi tiến hành thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Mangalam Thép và Hợp Kim; địa chỉ: Khu C-9A-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

2. Lệ phí phá sản: Công ty Mangalam Alloys Limited phải chịu 1.000.000 đồng, được khấu trừ vào số tiền lệ phí phá sản đã nộp tại Biên lai số 04279 ngày 14/8/2012 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương.

3. Chi phí phá sản:

Công ty Mangalam Alloys Limited không phải chịu.

Công ty TNHH Mangalam Thép và Hợp Kim phải chịu 675.664.803 đồng, được khấu trừ vào số tiền 670.551.599 đồng do Công ty TNHH Hoàng Vũ trả tiền hàng cho Công ty TNHH Mangalarn Thép và Hợp Kim. Công ty TNHH Mangalam Thép và Hợp Kim còn phải tiếp tục nộp 5.119.204 đồng để hoàn trả cho Công ty Mangalam Alloys Limited. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương hoàn trả cho Công ty Mangalam Alloys Limited số tiền 74.886.796 đồng tạm ứng chi phí phá sản đã nộp.

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này, người tham gia thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương có quyền kiến nghị với Chánh án TAND tỉnh Bình Dương về quyết định này.

* (CTTĐT: 05/7/2016) Ngày 02/6/2016, Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 02/2016/QĐ-MTTPS đối với Doanh nghiệp tư nhân Chế biến gỗ Hạo Dương; Địa chỉ: Ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, trong đó nêu cụ thể các số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 - Fax : 04.39393335.
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao