THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

(CTTĐT: Ngày 06/9/2017) Ngày 24/8/2017, Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương ra Quyết định tuyên bố phá sản số 02/2017/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Vạn Lý; địa chỉ: Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

1. Tuyên bố phá sản đối với Công ty TNHH Vạn Lý.

Giấy chứng nhận đầu tư số: 304/GP-BD

Đăng ký lần đầu: Ngày 01/12/2003 tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Mã số thuế: 3700541345

Tên giao dịch: WAN LI CO.,LTD.

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Vạn Lý.

3. Chấm dứt quyền hạn của nhà đầu tư: Ông Hsu Wu Tu; quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan); địa chỉ thường trú tại No.3, ZhaoAnli, LuGang Zhen, ChangHwa Hsien, Taiwan và bà Hsieh Li Wen quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan); địa chỉ thường trú tại No.3, ZhaoAnli, LuGang Zhen, ChangHwa Hsien, Taiwan của Công ty TNHH Vạn Lý.

Thu hồi con dấu của của Công ty TNHH Vạn Lý để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

4. Các khoản nợ của của Công ty TNHH Vạn Lý được chấm dứt nghĩa vụ tính lãi kể từ ngày ban hành quyết định này.

5. Ông Hsu Wu Tu và ba không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án có quyết định tuyên bố phá sản.

6. Lệ phí phá sản: Chi cục Hải quan Sóng Thần phải nộp 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm ngàn đồng), được trừ vào tiền tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp theo biên lai số 0004388 ngày 23/3/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

7. Chi phí phá sản: Chi cục Hải quan Sóng Thần phải nộp 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) chi phí phá sản, được trừ vào tiền tạm ứng chi phí đã nộp.

8. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ, Công ty TNHH Vĩ Thần, các chủ nợ, Cục thuế tỉnh Bình Dương, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương có quyền đề nghị xem xét lại; Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An có quyền kháng nghị quyết địn

(CTTĐT: Ngày 06/9/2017) Ngày 25/8/2017, Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương ra Quyết định tuyên bố phá sản số 03/2017/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Vĩ Thần; địa chỉ: Ấp 1B, xã An Phú, huyện Thuận An (nay là khu 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An), tỉnh Bình Dương.

1. Tuyên bố phá sản đối với Công ty TNHH Vĩ Thần.

Giấy chứng nhận đầu tư số: 461043000190

Đăng ký lần đầu: Ngày 12/9/2007 tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Mã số thuế: 3700827601

Tên viết tắt: VITHAN CO.,LTD.

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Vĩ Thần.

3. Chấm dứt quyền hạn của nhà đầu tư: Ông HSIAO, HAN SUNG; quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan); địa chỉ thường trú: 20/501 Andong Roard, Taja Taichung Hsien, Taiwan.

Thu hồi con dấu của Công ty TNHH Vĩ Thần để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

4. Các khoản nợ của Công ty TNHH Vĩ Thần được chấm dứt nghĩa vụ tính lãi kể từ ngày ban hành quyết định này.

5. Ông HSIAO, HAN SUNG không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án có quyết định tuyên bố phá sản.

6. Lệ phí phá sản: Chi cục Hải quan Sóng Thần phải nộp 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm ngàn đồng), được trừ vào tiền tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp theo biên lai số 0004388 ngày 23/3/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

7. Chi phí phá sản: Chi cục Hải quan Sóng Thần phải nộp 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) chi phí phá sản, được trừ vào tiền tạm ứng chi phí đã nộp.

8. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ, Công ty TNHH Vĩ Thần, các chủ nợ, Cục thuế tỉnh Bình Dương, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương có quyền đề nghị xem xét lại; Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An có quyền kháng nghị quyết địn

(CTTĐT: Ngày 06/9/2017) Ngày 10/8/2017, Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 02/2017/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH MTV sản xuất nước uống tinh khiết Minh Phúc; địa chỉ: Số 1183/1/15 đường Cách mạng tháng 8, tổ 26, khu phố 2, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, trong đó số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Hết thời hạn trên các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

(CTTĐT: Ngày 01/9/2017) Ngày 22/8/2017, Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2017/QĐ-MTTPS đối với Công ty cổ phần Hồng Phú; địa chỉ: thôn Hà Nguyên, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Giấy đòi nợ ghi rõ tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có). Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Hết thời hạn trên các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

(CTTĐT: Ngày 31/8/2017) Ngày 21/8/2017, Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 08/2017/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH YIDA; địa chỉ: Lô M3-M4, đường D2, KCN Nam Tân Uyên mở rộng thuộc xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án, trong đó nêu cụ thể số nợ phải trả, bao gồm số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán, số nợ đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

(CTTĐT: Ngày 25/8/2017) Ngày 18/8/2017, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2017/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Vân Anh; địa chỉ: Số 7A, đường Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được xem là từ bỏ quyền đòi nợ

(CTTĐT: Ngày 17/8/2017) Ngày 09/8/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương Quyết đinh mở thủ tục phá sản số 03/2017/QĐ-MTTPS đối với Công ty Dịch vụ kỹ thuật ô tô Hải Dương; địa chỉ: Km1, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án, Quản tài viên, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả.

Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án, Quản tài viên thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ

(CTTĐT: Ngày 15/8/2017) Ngày 18/7/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 13/2017/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH cà phê Hoàng Thiên; địa chỉ: Thôn 8, xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được xem là từ bỏ quyền đòi nợ

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao