THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

* (CTTĐT: 17/8/2016) Ngày 07/7/2016, Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 03/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Nhật Linh; Địa chỉ: Tổ 21, Ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, trong đó nêu cụ thể các số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

* (CTTĐT: 15/8/2016) Ngày 01/8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã ra Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2016/QĐ-TBPS đối với Công ty Liên doanh TNHH Luveco; Địa chỉ: Số 8, đường Thanh Bình, phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, Công ty Liên doanh TNHH Luveco, các chủ nợ, Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định, Cục Thuế tỉnh Nam Định, Phòng đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định có quyền đề nghị xem xét lại; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định có quyền kháng nghị quyết định này.

Quyết định tuyên bố Công ty Liên doanh TNHH Luveco phá sản có hiệu lực từ ngày ra Quyết định

Quyết định tuyên bố phá sản đối với Công ty Liên doanh TNHH Luveco

* (CTTĐT: 09/8/2016) Ngày 01/8/2016, TAND thành phố Tuy Hòa ra Quyết định về việc mở thủ tục phá sản 01/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Thông- Hoàng Vũ.

Nay thông báo đến các chủ nợ, người mắc nợ, Công ty TNHH Thông- Hoàng Vũ được biết và có quyền đề nghị Thẩm phán xem xét lại danh sách chủ nợ, người mắc nợ trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc niêm yết, đăng tải thông tin. Trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan không được tính vào thời hạn nói trên.

Văn bản đề nghị xem xét lại danh sách chủ nợ, người mắc nợ gửi về: TAND Tp Tuy Hòa tỉnh Phú Yên (địa chỉ: 80 Nguyễn Huệ, phường 5, Tp Tuy Hòa, tính Phú Yên).

Danh sách chủ nợ, người măc nợ của Công ty TNHH Thông- Hoàng Vũ

* (CTTĐT: 05/8/2016) Ngày 13/7/2016, Tòa án nhân dân thị xã Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định mở phá sản số 04/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Xây dựng Bắc Nam; Địa chỉ: Ấp 3B (nay là khu phố Bình Khánh), phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Toà án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, trong đó phải nêu rõ số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chửng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

 

* (CTTĐT: 05/8/2016) Ngày 29/7/2016, Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2016/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Một thành viên Kính Phú Phong; Địa chỉ: Lô A4-A5-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Điều 1: Tuyên bố Công ty TNHH Một thành viên Kính Phú Phong; địa chỉ: Lô A4-A5-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bị phá sản.

Điều 2: Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Kính Phú Phong.

Các khoản nợ của Công ty TNHH Một thành viên Kính Phú Phong đối với chủ nợ được chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi kể từ ngày 29/7/2016.

Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Văn Phi - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Kính Phú Phong.

Điều 3: Thanh lý và bán đấu giá tài sản còn lại của doanh nghiệp: Bao gồm tài sản có bảo đảm và tài sản không có bảo đảm (có danh mục tài sản kèm theo).

Điều 4: Phương án phân chia tài sản:

Nghĩa vụ về tài chính: Tổng số nợ có bảo đảm là 47.681.192.425 đồng; tổng số nợ không có bảo đảm là 1.231.203.400 đồng (có danh sách chủ nợ kèm theo).

Chi phí phá sản đã chi là 33.600.000 đồng (có bảng kê kèm theo). 

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bến Cát phân chia giá trị tài sản thực tế thu được từ việc bán đấu giá tài sản của doanh nghiệp theo thứ tự phân chia tài sản như sau:

1. Chi phí phá sản: Bao gồm chi phí phá sản đã chi 33.600.000 đồng và chi phí phá sản phát sinh khi thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

2. Khoản nợ có bảo đảm: Số tiền thu được từ việc bán đấu giá phần tài sản của doanh nghiệp thế chấp cho chủ nợ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương được chi trả.

Trường hợp giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán số nợ thì phần nợ còn lại sẽ được đưa vào khoản nợ không có bảo đảm; nếu giá trị tài sản bảo đảm lớn hơn số nợ thì phần chênh lệch được nhập vào giá trị tài sản của doanh nghiệp để thanh toán các khoản nợ không có bảo đảm.

Khoản nợ không có bảo đảm: số tiền thu được từ việc bán đấu giả phần tài sản không có bảo đảm của doanh nghiệp được chi trả cho các chủ nợ không có bảo đảm trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán cho các chủ nợ có bảo đảm do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định tại khoản 3 Điều này thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

Điều 5: Lệ phí phá sản: Công ty TNHH Một thành viên Kính Phú Phong phải nộp 1.000.000 đồng, được khấu trừ vào tiền tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp tại Biên lai số 0000943 ngày 25/6/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Điều 6: Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bàn giao cho Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương số tiền tạm ứng phí phá sản còn lại 16.400.000 đồng.

Điều 7: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này, Công ty TNHH Một thành viên Kính Phú Phong, các chủ nợ, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bến Cát, Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương có quyền đề nghị xem xét lại; Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương có quyền kháng nghị quyết định này.

Danh mục tài sản và danh sách chủ nợ của Công ty TNHH Một thành viên Kính Phú Phong

* (CTTĐT: 20/7/2016) Ngày 19/7/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận có Quyết định số 01/2014/QĐ-PS về việc mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Nguyễn Đồng Tân, địa chỉ: 162 – 164 đường 19/4, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 20 tháng 11 năm 2014, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận có Quyết định số 01/2014/QĐ-PS về việc mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Nguyễn Đồng Tân, địa chỉ: 162 – 164 đường 19/4, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 20/11/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận có Quyết định số 01/2014/KT-TA về việc thành lập Tổ quản lý thanh lý tài sản của Công ty TNHH Nguyễn Đồng Tân.

Căn cứ Điều 67 Luật phá sản năm 2014, Tổ quản lý thanh lý tài sản Công ty TNHH Nguyễn Đồng Tân cung cấp nội dung đăng tin về việc niêm yết công khai danh sách chủ nợ của Công ty TNHH Nguyễn Đồng Tân (có danh sách chủ nợ đính kèm) trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân Tối cao; Công thông tin đăng ký doanh nghiệp Quóc gia, Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, trụ sở của Công ty TNHH Nguyễn Đồng Tân và nơi đăng ký hoạt động.

Thời hạn niêm yết là 10 ngày kể từ ngày niêm yết.

Nay Tổ quản lý, thanh lý tài sản Công ty TNHH Nguyễn Đồng Tân thông báo cho các chủ nợ được biết và có quyền đề nghị Thẩm phán phụ trách phá sản xem xét lại danh sách chủ nợ trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn niêm yết, đăng tin. Trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan không được tính vào thời hạn nêu trên.

Quyết định mở thủ tục phá sản

Quyết định Tổ thanh lý tài sản

Danh sách chủ nợ

* (CTTĐT: Ngày 13/7/2016) Ngày 30/06/2016, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng ra Quyết định số 02/2016/TB(PS)-TA về việc thông báo phá sản đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ điện và xây lắp công nghiệp tàu thủy; Địa chỉ: Tạ Quang Bửu - Khu Công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.

Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đang tiến hành mở thủ tục phá sản theo Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2016/QĐ-MTTPS ngày 05/2/2016 đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ điện và xây lắp công nghiệp tàu thủy; Địa chỉ: Tạ Quang Bửu - Khu Công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.

Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã chỉ định Quản tài viên Nguyễn Huy Cường tham gia giải quyết vụ việc phá sản đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ điện và xây lắp công nghiệp tàu thủy.

Căn cứ quy định tại Điều 67, Điều 68 Luật Phá sản, Quản tài viên Nguyễn Huy Cường đã lập danh sách chủ nợ và người mắc nợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ điện và xây lắp công nghiệp tàu thủy.

* Địa điểm niêm yết: Trụ sở TAND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử TAND tối cao, Cổng thông đăng ký doanh nghiệp Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch - Đầu tư, trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ điện và xây lắp công nghiệp tàu thủy.

* Thời gian niêm yết: 10 ngày làm việc, tính từ ngày niêm yết.

Nay thông báo đến các chủ nợ và người mắc nợ, Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ điện và xây lắp công nghiệp tàu thủy được biết và có quyền đề nghị Thẩm phán xem xét lại danh sách chủ nợ, người mắc nợ trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc niêm yết, đăng tải thông tin. Trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không được tính vào thời hạn nêu trên.

Văn bản đề nghị xem xét lại danh sách các chủ nợ, người mắc nợ gửi theo địa chỉ: Tòa án quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: số 02 Trương Văn Đa, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Danh sách các chủ nợ, người mắc nợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cơ điện và xây lắp công nghiệp tàu thủy

* (CTTĐT: 27/6/2016) Ngày 23/6/2016, Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tuyên bố phá sản số 01/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Thuận Tiến.

1. Tuyên bố Công ty TNHH Công ty TNHH Thuận Tiến; địa chỉ: 27/13 khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bị phá sản.

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Công ty Thuận Tiến

Chấm dứt quyền đại diện pháp luật đối với Công ty TNHH Công ty Thuận Tiến của bà Mai Thị Trúc Linh.

3. Thu hồi con dấu của Công ty TNHH Công ty Thuận Tiến để tiêu hủy theo quy định pháp luật.

4. Cấm bà Mai Thị Trúc Linh, sinh ngày 02/11/1977, CMND số 290587408 cấp ngày 05/4/2006 tại Công an Tây Ninh, địa chỉ thường trú: 14 đường số 8, khu phố 2, phường Tây Ninh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/7/2016.

5. Chi phí phá sản: Cục Hải quan Quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài khu công nghiệp chịu 1.650.000 đồng (Một triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng) được khấu trừ tiền tạm ứng chi phí đã nộp.

6. Lệ phí phá sản: Chi cục Hải quan Quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài khu công nghiệp phải nộp 1.000.000 đồng được khấu trừ tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai thu tiền số 0007412 ngày 07/4/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điều 6: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này, Chi cục Hải quan Quản lý hàng xuất nhập khẩu; Công ty TNHH Thuận Tiến; Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Cục Thuế thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương có quyền đề nghị xem xét lại quyết định này; Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương có quyền kháng nghị quyết định này.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 - Fax : 04.39393335.
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao