THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

*(CTTĐT: Ngày 07/12/2016) Ngày 22/11/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2016/QĐ-TBPS đối với Công ty sản xuất kinh doanh tổng hợp Cư Pơng; địa chỉ: Km 47, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

1. Tuyên bố phá sản đối với Công ty sản xuất kinh doanh tổng hợp Cư Pơng.

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty sản xuất kinh doanh tổng hợp Cư Pơng.

3. Các khoản nợ của Công ty sản xuất kinh doanh tổng hợp Cư Pơng đối với các chủ nợ được chấm dứt tính lãi.

4. Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đối với ông Lê Danh Khởi - Quyền Giám đốc Công ty sản xuất kinh doanh tổng hợp Cư Pơng.

5. Tổng các khoản thu hồi được từ nguồn bán tài sản còn lại của doanh nghiệp và thu nợ của doanh nghiệp: 1.728.988.372 đồng. Công ty sản xuất kinh doanh tổng hợp Cư Pơng không còn tài sản gì.

6. Phương án phân chia tài sản trước khi tuyên bố phá sản: 

6.1. Chi trả khoản tiền nợ có bảo đảm của 03 ngân hàng: 1.666.778.793 đồng, trong đó: Ngân hàng Phát triển Chi nhánh khu vực Đắk Lắk 981.653.369 đồng; Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk: 579.099.626 đồng; Ngân hàng Công thương Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk: 106.025.798 đồng.

6.2. Chi phí phá sản: 62.209.579 đồng. Các khoản tiền phân chia theo thứ tự trên đã được chi trả.

7. Phương án phân chia giá trị còn lại của doanh nghiệp sau khi tuyên bố phá sản doanh nghiệp: Giá trị còn lại của doanh nghiệp là các khoản phải thu hồi từ những người mắc nợ nhưng không có hồ sơ chứng từ. Số tiền thực tế nếu thu được từ những người mắc nợ sẽ được thanh toán theo thứ tự phân chia quy định tại điều 54 Luật phá sản năm 2014 và theo tỷ lệ trên số tiền doanh nghiệp còn nợ cho các chủ nợ không có bảo đảm theo danh sách.

8. Lệ phí phá sản: Công ty sản xuất kinh doanh tổng hợp Cư Pơng phải nộp 1.000.000đồng, khấu trừ vào số tiền 500.000đồng tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai số 007779 ngày 27/12/2005 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, Công ty Cư Pơng còn phải nộp số tiền 500.000đ.

9. Quyết định tuyên bố phá sản Công ty sản xuất kinh doanh tổng họp Cư Pơng có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký.

Bảng tổng hợp giá trị doanh nghiệp - Nợ phải trả

(CTTĐT: Ngày 07/12/2016) Ngày 21/11/2016 Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty cổ phần thương mại dịch vụ VINACAPHE Đắk Lắk; địa chỉ: số 111 Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về Quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nơk là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

(CTTĐT: Ngày 07/12/2016) Ngày 15/11/2016 Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 06/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Coint Vina; địa chỉ: Lô F-6C-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên, trong đó phải nêu rõ số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số sợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

*(CTTĐT: Ngày 07/12/2016) Ngày 30/11/2016, Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 02/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Du lịch Phương Nam; địa chỉ: Thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ (giấy đòi nợ do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên) cho Quản tài viên theo quy định tại Điều 66 của luật phá sản. Hết thời hạn đã được ấn định nêu trên, nếu các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Quản tài viên thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan.

(CTTĐT: Ngày 05/12/2016) Ngày 25/11/2016 Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ra Quyết định tuyên bố phá sản số 02/2016/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Hexing; trụ sở: M1-Module, lô D, đường D2, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bị phá sản.

1. Tuyên bố Công ty TNHH Hexing; trụ sở: Ml-Module 5, lô D, đường D2, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bị phá sản.

Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Hexing.

Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Hexing: Ông Zong Zhong Hua, chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Tống Giám đốc.

2. Đình chỉ thực hiện Hợp đồng cho thuê nhà xưởng số 013/NX/NTC1- HEX ngày 15/4/2013 giữa Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên và Công ty TNHH Hexing. Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên được quyền thu hồi nhà xưởng đã cho thuê theo Hợp đồng số 013/NX/NTC1- HEX ngay 15/4/2013.

3. Phương án phân chia giá trị tài sản: Giá trị tài sản còn lại của Công ty TNHH Hexing (sau khi đã được phát mãi) trừ đi chi phí là số tiền tạm ứng chi phí phá sản do Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên; địa chỉ: Đường ĐT 747B, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nộp và các chi phí phát sinh thực tế trước khi tuyên bố phá sản đã được quyết toán, phần còn lại được chuyến qua tài khoản của Cơ quan Thi hành án để thanh toán cho chủ nợ không có bảo đảm: Công ty cố phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (chủ nợ duy nhất) sau khi tuyên bố phá sản. 

4. Ông Zong Zhong Hua, sinh ngày 11/5/1973, quốc tịch Trung Quốc, hộ chiếu số G54984319 do Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Trung Quốc cấp ngày 07/9/2011; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay tại số 24, the 5, Yunglingzai Rural, Zhangji Town, Zongxiang City, Hubei Province, Trung Quốc. Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Tổng Giám đốc không được quyền thành lập doanh nghiệp, họp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 3 năm kế từ ngày Tòa án có quyết định tuyên bố phá sản.

5. Quản tài viên có trách nhiệm quyết toán tiền tạm ứng chi phí phá sản và được nhận tiền thù lao theo thỏa thuận tại Hội nghị chủ nợ.

6. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

Công ty TNHH Hexing, chủ nợ, Cơ quan Thi hành án dân sự, cơ quan thuế, Sở Kế hoạch & Đầu tư có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

(CTTĐT: Ngày 05/12/2016) Ngày 16/11/2016 Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 02/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH công nghiệp thời trang Việt Nam; địa chỉ: C-9B-CN-KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên, trong đó phải nêu rõ số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số sợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

(CTTĐT: Ngày 02/12/2016) Ngày 07/7/2016 Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 07/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Nhật Linh; địa chỉ: Tổ 21, ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên, trong đó phải nêu rõ số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số sợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

Quyết định chỉ định Quản tài viên của Công ty TNHH Nhật Linh

(CTTĐT: Ngày 02/12/2016) Ngày 28/11/2016 Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 07/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Gỗ Nội thất Việt Cao; địa chỉ: Tổ 1, khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên, trong đó phải nêu rõ số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số sợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 - Fax : 04.39393335.
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao