THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

* (CTTĐT: 28/9/2016) Ngày 20/9/2016, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đang tiến hành mở thủ tục phá sản 03/2016/QĐ-MTTPS ngày 30/5/2016 đối với Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Cosevco; địa chỉ: Đường số 09, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã niêm yết danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ của Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Cosevco tại Trụ sở TAND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Cosevco trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết. Đồng thời đăng danh sách các chủ nợ, danh sách người mắc nợ trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao để các chủ nợ, người mắc nợ, Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Cosevco được biết và có quyền đề nghị Thẩm phán xem xét lại danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn niêm yết. Trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không tính vào thời hạn nêu trên.

Văn phòng đề nghị xem xét lại danh sách các chủ nợ, danh sách người mắc nợ gửi theo địa chỉ: Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (số 2 Trương Văn Đa, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Danh sách các chủ nợ và danh sách người mắc nợ của Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Cosevco

(CTTĐT: Ngày 26/9/2016) Ngày 23/9/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên Quyết định tuyên bố phá sản số 03/2016/QĐ-TBPS đối với Công ty Du lịch Phú Yên; Địa chỉ: 29-31 Lê Thánh Tôn, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Quyết định phá sản đối với Công ty Du lịch Phú Yên

(CTTĐT: Ngày 26/9/2016) Ngày 15/9/2016, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Ngư; trụ sở: Khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang.

Trong thời hạn ba mưoi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Toà án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

* (CTTĐT: 26/9/2016) Ngày 20/9/2016, Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 05/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Úc Thái Bình Dương; Địa chỉ: Khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Toà án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên, trong đó phải nêu rõ số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

* (CTTĐT: 19/9/2016) Ngày 29/7/2016, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã ra Quyết định tuyên bố phá sản 01/2016/QĐ-TBPS đối với Công ty lương thực tỉnh An Giang (ANGIFOOD); địa chỉ: 26/20 Quốc lộ 91, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bị phá sản

Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định tuyên bố phá sản Công ty lương thực tỉnh An Giang (ANGIFOOD), các chủ nợ, nhũưg người mắc nợ của Công ty lương thực tỉnh An Giang (ANGIFOOD) có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này.

 

* (CTTĐT: 13/9/2016) Ngày 09/9/2016, Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 06/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH MTV Phương Lam Chạm; địa chỉ: Thửa đất số 20, 21, 578, 579, tờ bản đồ số 39, khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Toà án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên, trong đó phải nêu rõ số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

 

* (CTTĐT: 13/9/2016) Ngày 06/9/2016, Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 05/2016/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Phương Khanh; Địa chỉ: Tổ 4, khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Toà án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên, trong đó phải nêu rõ số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

* (CTTĐT: 13/9/2016) Ngày 29/8/2016, Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2016/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH MTV may mặc Anh Đào Đỏ; Địa chỉ: số 1110, khu phố Bình Hòa 1, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

1. Tuyên bố Công ty TNHH MTV may mặc Anh Đào Đỏ; địa chỉ: số 1110, khu phố Bình Hòa 1, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bị phá sản.

Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV may mặc Anh Đào Đỏ.

Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV may mặc Anh Đào Đỏ: Bà Nguyễn Ngọc Đoan Trang, chức vụ: Giám đốc.

2. Tài sản còn lại của doanh nghiệp là số tiền tạm ứng chi phí phá sản do doanh nghiệp nộp. Sau khi trừ đi chi phí phát sinh thực tế đã được quyết toán, phần còn lại được chuyển qua tài khoản của cơ quan thi hành án để phân chia cho các chủ nợ theo phương án phân chia tài sản với thứ tự như sau:

- Chi phí phá sản;

- Tiền nợ bảo hiểm xã hội;

- Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ.

3. Bà Nguyễn Ngọc Đoan Trang, sinh năm: 1981; chứng minh nhân dân số 250518311 cấp ngày 11/10/2014; hộ khẩu thường trú: số 18B Trần Nhật Duật, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam; chỗ ở hiện nay: Số 48/33 Lý Tự Trọng, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam không được quyền thành lập doanh nghiệp, họp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, họp tác xã trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Tòa án có quyết định tuyên bố phá sản.

4. Quản tài viên có trách nhiệm quyết toán tiền tạm ứng chi phí phá sản và được nhận tiền thù lao theo thỏa thuận tại hội nghị chủ nợ.

5. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

Công ty TNHH MTV may mặc Anh Đào Đỏ, các chủ nợ, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế, Sở Ke hoạch & Đầu tư có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 - Fax : 04.39393335.
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao