THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

(CTTĐT: Ngày 17/11/2017) Ngày 02/11/2017, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 02/2017/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch Vụ Vinashin Quảng Bình; địa chỉ: Quốc lộ 1A, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; địa chỉ thông báo: Số 82 đường Bà Triệu, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên. Giấy đòi nợ ghi rõ tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có), giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diẹn hợp pháp của chủ nợ ký tên. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Hết thời hạn trên các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

(CTTĐT: Ngày 15/11/2017) Ngày 23/10/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng ra Quyết định tuyên bố phá sản số 02/2017/QĐ-TBPS đối với Công ty Cổ phần Thép Đình Vũ; địa chỉ: Khu Công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

1.Tuyên bố phá sản đối với Công ty Cổ phần Thép Đình Vũ.

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Đình Vũ.

3. Chấm dứt quyền hạn Tổng giám đốc của ông Trần Anh Hào đối với Công ty Cổ phần Thép Đình Vũ.

4. Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Sung vào công quỹ Nhà nước số tiền lệ phí đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 1.500.000 đồng mà Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã nộp theo Lệnh chuyển có số giao dịch 10003766 ngày 28/6/2017 vào tài khoản 3949.1054385 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng.

5. Về chi phí phá sản (do Tòa án thực hiện)

5.1. Chi phí phá sản gồm:

- Chi phí đăng báo: Chi trả cho Báo Hải Phòng số tiền 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng).

- Chi phí quản tài viên: Chi trả cho Quản tài viên Nguyễn Thị Ninh (địa chỉ: Số 38 Nguyễn Công Trứ, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) số tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng).

5.2. Nghĩa vụ chịu chi phí phá sản:

- Công ty Cổ phần Thép Đình Vũ phải chịu chi phí phá sản là: 8.336.474 đồng (tám triệu, ba trăm ba mươi sáu nghìn, bốn trăm bảy mươi bốn đồng).

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam phải chịu chi phí phá sản là: 12.663.526 đồng (mười hai triệu, sáu trăm sáu mươi ba nghìn, năm trăm hai mươi sáu đồng).

Trả lại số tiền tạm ứng chi phí phá sản là 87.336.474 đồng (tám mươi bảy triệu, ba trăm ba mươi sáu nghìn, bốn trăm bảy mươi bốn nghìn) cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại tài khoản số 0031.000.229.559 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng mở tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng.

6. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày đăng báo về Quyết định tuyên bố phá sản, Công ty Cổ phần Thép Đình Vũ, các chủ nợ, những người mắc nợ của Công ty Cổ phần Thép Đình Vũ có quyền khiếu nại, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng có quyền kháng nghị Quyết định này.

(CTTĐT: Ngày 01/11/2017) Ngày 29/9/2017, Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ra Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2017/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH SAM KWANG VINA; địa chỉ: Khu 6, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

1. Tuyên bố Công ty TNHH SAM KWANG VINA bị phá sản.

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH SAM KWANG VINA.

Các khoản nợ của Công ty TNHH SAM KWANG VINA đối với chủ nợ được chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi kể từ ngày 29/9/2017.

Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đối với ông PARK JONG WON - Chủ tịch công ty kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH SAM KWANG VINA.

3. Phương án phân chia tài sản: Giá trị tài sản còn lại của Công ty TNHH SAM KWANG VINA sau khi trừ đi chi phí phát sinh thực hiện trước khi tuyên bố phá sản đã được quyết toán, phần còn lại được chuyển qua Cơ quan thi hành án để thanh toán cho chủ nợ sau khi tuyên bố phá sản. Cơ quan thi hành án phân chia tài sản theo quy định tại Điều 54 Luật phá sản năm 2014.

4. Cấm đảm nhiệm chức vụ: Ông PARK JONG WON, sinh ngày 25/01/1951; quốc tịch Hàn Quốc; hộ chiếu số KN 145143, cấp ngày 14/02/2008; nơi cấp Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc; địa chỉ thường trú: 93-6 Garag-dong, Songpa-gu, Seoul Metrôplitan City, Korea; chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Tổng Giám đốc không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản.

5. Lệ phí phá sản: Chi cục Hải quan Quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài khu công nghiệp phải nộp 1.000.000 đồng; được khấu trừ vào tiền tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí số AA/2014/0014690 ngày 30/10/2015.

6. Công ty TNHH SAM KWANG VINA, chủ nợ, Cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

(CTTĐT: Ngày 01/11/2017) Ngày 28/9/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng ra Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2017/QĐ-TBPS đối với Công ty Cổ phần Tôn mạ màu Việt Pháp; địa chỉ: Khu Công nghiệp Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

1.Tuyên bố phá sản đối với Công ty Cổ phần Tôn mạ màu Việt Pháp.

1.1. Chấm dứt hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn mạ màu Việt Pháp.

1.2. Chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi đối với Công ty Cổ phần Tôn mạ màu Việt Pháp.

1.3. Chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động Nguyễn Đức Cường, Phan Đăng Hùng và Hoàng An Kiên.

1.4. Chấm dứt quyền hạn Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Đức Cường đối với Công ty Cổ phần Tôn mạ màu Việt Pháp.

1.5. Phương án phân chia giá trị tài sản trước và sau khi tuyên bố phá sản của Công ty cổ phần Tôn mạ màu Việt Pháp:

* Chi phí phá sản (do Tòa án thực hiện) 

- Chi phí quản tài viên: 25.496.294 đồng

- Chi phí trông coi, bảo vệ tài sản: 58.910.758 đồng

- Chi phí thẩm định giá: 130.000.000 đồng

- Chi phí thẩm định giá lần 2: 23.215.000 đồng

- Chi phí bán đấu giá tài sản: 5.436.003 đồng.

- Chi phí đăng báo:

+ Đăng báo Quyết định mở thủ tục phá sản: 2.400.000 đồng.

+ Đăng báo Quyết định tuyên bố phá sản: 3.000.000 đồng.

- Chi phí Tòa án phục vụ cho việc giải quyết phá sản (in ấn tài liệu, tống đạt văn bản, làm thêm giờ, tiền chi Hội nghị): 89.980.000 đồng.

- Chi phí Công ty Bảo Tín photo tài liệu lưu hồ sơ để chuyển tài liệu gốc cho Tòa án: 2.200.000 đồng.

Tổng chi phí phá sản: 340.638.055 đồng (ba trăm bốn mươi triệu, sáu trăm ba mươi tám nghìn, không trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

* Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Sung công quỹ Nhà nước lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 1.000.000 đồng (một triệu đồng) mà Công ty Cổ phần Tôn mạ màu Việt Pháp đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0008376 ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.

* Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết với tổng số tiền là: 1.919.335.563 đồng (một tỷ, chín trăm mười chín nghìn, ba trăm ba mươi năm nghìn, năm trăm sáu mươi ba nghìn đồng).

- Nợ lương, trợ cấp thôi việc đối với người lao động (theo phụ lục 1 kèm theo Quyết định này): 935.847.791 đồng (chín trăm ba mươi lăm triệu, tám trăm bốn mươi bảy nghìn, bảy trăm chín mươi mốt đồng).

- Nợ bảo hiểm xă hội: 983.487.772 đồng (chín trăm tám mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi bảy nghìn, bảy trăm bảy mươi hai đồng).

* Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, họp tác xã: Không có

* Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ

Tổng số tiền thu được từ việc bán tài sản của Công ty Cổ phần Tôn mạ màu Việt Pháp: 3.371.959.055 đồng (ba tỷ, ba trăm bảy mươi mốt triệu, chín trăm năm mươi chín nghìn, không trăm năm mươi lăm đồng). 

Sau khi trừ các khoản thì số tiền phân chia cho khoản nợ thuế, các chủ nợ không bảo đảm (theo phụ lục 2 kèm theo Quyết định này) là: 1.111.985.437 đồng (một tỷ, một trăm mười một triệu, chín trăm tám mươi năm nghìn, bốn trăm ba mươi bảy đồng).

* Trưòng hợp sau khi tuyên bố phá sản, thu hồi được tài sản của Công ty Cổ phần Tôn mạ màu Việt Pháp sau khi trừ các chi phí theo quy định của pháp luật thì sẽ được chia theo tỷ lệ cho các chủ nợ theo phụ lục 3 kèm theo Quyết định này.

2. Quyết định tuyên bố Công ty Cổ phần Tôn mạ màu Việt Pháp phá sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra Quyết định.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định tuyên bố phá sản, Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý Bảo Tín, Công ty Cổ phần Tôn mạ màu Việt Pháp, chủ nợ có quyền đề nghị xem xét lại, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng có quyền kháng nghị Quyết định này.

(CTTĐT: Ngày 01/11/2017) Ngày 16/10/2017, Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đăng Danh sách chủ nợ đối với Công ty TNHH Công nghiệp Móc Áo Cao Quý; địa chỉ: Khu tái bố trí sản xuất các doanh nghiệp thuộc khu Liên hợp - Công nghiệp - Dịch Vụ - Đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Danh sách chủ nợ đối với Công ty TNHH Công nghiệp Móc Áo Cao Quý

(CTTĐT: Ngày 01/11/2017) Ngày 23/10/2017, Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2017/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH YIDA; địa chỉ: Lô M3-M4, đường D2, KCN Nam Tân Uyên mở rộng thuộc xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, người tham gia thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân đang giải quyết thủ tục phá sản về quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản.

(CTTĐT: Ngày 30/10/2017) Ngày 15/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2017/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Công nghiệp TS-ARI; địa chỉ: Lô CN 11, cụm công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

1. Tuyên bố Công ty TNHH Công nghiệp TS - ARI; Tên giao dịch bằng tiếng Anh: TS - AR1 INDUSTRIAL CO.,LTD.

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Công nghiệp TS - ARI từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.

Các khoản nợ của Công ty TNHH Công nghiệp TS - ARI đối với các chủ nợ được chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017. 

Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đối với ông Min Su Teak - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp TS - ARI từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.

3. Phương án phân chia tài sản:

Nghĩa vụ về tài sản theo phương án phân chia giá trị tài sản trước và sau khi tuyên bố phá sản được giải quyết theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

(Kèm theo Quyết định tuyên bố phá sản là bảng thanh toán cho các chủ nợ của Công ty TNHH Công nghiệp TS - ARI lập ngày 15/9/2017).

4. Thu hồi con dấu của Công ty TNHH Công nghiệp TS - ARI theo quy định pháp luật.

5. Lệ phí phá sản: Công ty TNHH xây dựng Vũ Xuân phải chịu lệ phí phá sản là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu tuyên bố phá sản 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai số: 0042777 ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc. Công ty TNHH xây dựng Vũ Xuân còn phải nộp tiếp lệ phí phá sản là 700.000 đồng (Bảy trăm nghìn đồng).

6. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định tuyên bố phá sản, Công ty TNHH Công nghiệp TS - ARI, các chủ nợ của Công ty TNHH Công nghiệp TS - ARI có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

Bảng thanh toán cho các chủ nợ của Công ty TNHH Công nghiệp TS - ARI

(CTTĐT: Ngày 13/10/2017) Ngày 02/10/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đăng danh sách chủ nợ phá sản đối với Công ty TNHH Phúc Quang Hồng Anh; địa chỉ: 47C3 tập thể Đại học Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (địa chỉ mới: Số 5 ngách 19 ngõ 17 phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn niêm yết, chủ nợ và Công ty TNHH Phúc Quang Hồng Anh có quyền đề nghị Thẩm phán xem xét lại danh sách chủ nợ. Trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không tính vào thời hạn quy định này.

Danh sách chủ nợ phá sản đối với Công ty TNHH Phúc Quang Hồng Anh

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao