THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

* (CTTĐT: Ngày 13/1/2016) Ngày 09/12/2015, Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 02/2015/QĐ-MTTPS mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Yo Limited, địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng thông báo về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ đến hạn và chưa đến hạn, các khoản nợ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà Công ty TNHH Yo Limited phải trả, kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

 * (CTTĐT: Ngày 08/1/2016) Ngày 31/12/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị ra Quyết định số 03/2015/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại Hướng Hóa, địa chỉ: số 279 đường Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

(Nhấp vào đây để xem toàn văn Quyết định)

* (CTTĐT: Ngày 31/12/2015) Ngày 29/12/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Phòng ra Quyết định số 892/2015/QĐ-MTTPS mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Nội thất thủy Sejin Vinashin, địa chỉ: Khu Công nghiệp tàu thủy An Hồng, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng thông báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ đến hạn và chưa đến hạn, các khoản nợ nợ có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của các chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

* (CTTĐT: Ngày 31/12/2015) Ngày 25/12/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau ra Quyết định số 02/2015/QĐ-MTTPS mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cà Mau, địa chỉ: Áp Xóm Lớn Trong, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng thông báo về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ đến hạn và chưa đến hạn, các khoản nợ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cà Mau phải trả, kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

* * (CTTĐT: Ngày 09/12/2015) Ngày 03/12/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ra Quyết định số 01/2015/QĐ-MTTPS mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cao Thành, địa chỉ: Ngõ 1 thôn Quán Hồ, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng thông báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho cho Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

* (CTTĐT: Ngày 07/12/2015) Ngày 04/12/2015, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định số 09/2015/QĐ-TBPS quyết định tuyên bố Công ty xây dựng và phục vụ làm việc thanh niên xung phong Đà Nẵng, địa chỉ: số 63 Lê Lợi, thành phố Đà Nẵng bị phá sản.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản, Công ty xây dựng và phục vụ làm việc thanh niên xung phong Đà Nẵng, các chủ nợ của Công ty xây dựng và phục vụ làm việc thanh niên xung phong Đà Nẵng có quyền đề nghị xem xét lại; Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này.

* (CTTĐT: Ngày 07/12/2015) Ngày 04/12/2015, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định số 08/2015/QĐ-TBPS quyết định tuyên bố Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà Nẵng, địa chỉ: số 242 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng bị phá sản.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản, Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà Nẵng, các chủ nợ của Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà Nẵng có quyền đề nghị xem xét lại; Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này.

* (CTTĐT: Ngày 16/11/2015) Ngày 10/11/2015, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định số 07/2015/QĐ-TBPS quyết định tuyên bố Công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đà Nẵng, địa chỉ: số 35, Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng bị phá sản.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản, Công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đà Nẵng, các chủ nợ của Công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đà Nẵng có quyền đề nghị xem xét lại; Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 - Fax : 04.39393335.
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao