THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

(CTTĐT: Ngày 13/10/2017) Ngày 26/9/2017, Tòa án nhân dân quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2017/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Phong Mỹ; địa chỉ: 1/135B khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo đăng tải thông tin về Quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Hoàn Cầu; địa chỉ: 87 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

(CTTĐT: Ngày 13/10/2017) Ngày 26/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2017/QĐ-TBPS đối với Công ty Cơ Khí và Cơ điện Lạng Sơn; địa chỉ: số 85, đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ về Quyết định tuyên bố phá sản Công ty Cơ Khí và Cơ điện Lạng Sơn, ông Lương Minh Cường, Công ty Cơ Khí và Cơ điện Lạng Sơn, các chủ nợ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn, Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, Cục thuế tỉnh Lạng Sơn có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị Quyết định này.

Quyết định tuyên bố phá sản đối với Công ty Cơ Khí và Cơ điện Lạng Sơn

Bảng phục lục đính kèm đối với Công ty Cơ Khí và Cơ điện Lạng Sơn

(CTTĐT: Ngày 13/10/2017) Ngày 21/9/2017, Tòa án nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2017/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH nguyên liệu giấy Cần Thơ; địa chỉ: số 02, khu vực Phú Thắng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo đăng tải thông tin về Quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ về TAND quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ (địa chỉ: đường Phạm Hùng, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ). Trong giấy đòi nợ phải nêu rõ họ tên, địa chỉ, quốc tịch, thông tin liên hệ, căn cứ của chủ nợ hoặc đại diện chủ nợ, tổng số nợ phải trả, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán, số nợ chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm, số nợ không có bảo đảm mà Công ty phải trả, khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có). Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó (bản sao hợp lệ) và phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháo của chủ nợ ký tên.

(CTTĐT: Ngày 09/10/2017) Ngày 15/9/2017, Cổng thông tin điện tử TAND tối cao đăng Danh sách chủ nợ đối với Công ty Dịch vụ kỹ thuật ô tô Hải Dương.

Ngày 22/9/2017, TAND tối cao nhận được thông báo của Quản tài viên về việc đính chính nội dung Danh sách chủ nợ đối với Công ty Dịch vụ kỹ thuật ô tô Hải Dương như sau:

- Thông báo ngày 09/9/2017 tại cột STT số 1, tên chủ nợ là Ngân hàng TMCP Kỹ thuật Việt Nam có địa chỉ: Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội có dư nợ là 3.071.116.934 đồng, hạn thanh toán theo Quyết định số 11/2014/QDST-KDTM ngày 05/8/2014, ghi chú: Hợp đồng hạn mức tín dụng số 082012/TCB-HD/HĐTD ngày 22 tháng 8 năm 2012.

- Nay xin đính chính nội dung cột STT số 1 như sau: tên chủ nợ là Ngân hàng TMCP Kỹ thuật Việt Nam có địa chỉ: Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội có dư nợ là 1.919.504.097 đồng, hạn thanh toán theo Quyết định số 11/2014/QDST-KDTM ngày 05/8/2014, ghi chú: Hợp đồng hạn mức tín dụng số 082012/TCB-HD/HĐTD ngày 22 tháng 8 năm 2012.

(CTTĐT: Ngày 05/10/2017) Ngày 22/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2017/QĐ-TBPS đối với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ VINACAFE Đắk Lắk; địa chỉ: số 111 Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này hoặc kể từ ngày Quyết định được tống đạt hợp lệ, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ VINACAFE Đắk Lắk, các chủ nợ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk có quyền đề nghị xem xét lại; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk có quyền kháng nghị Quyết định này.

Quyết định tuyên bố phá sản đối với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ VINACAFE Đắk Lắk

Danh sách chủ nợ đối với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ VINACAFE Đắk Lắk

(CTTĐT: Ngày 05/10/2017) Ngày 22/9/2017, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2017/QĐ-MTTPS đối với Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp Đại Trường Phát; địa chỉ: số 2 đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên. Giấy đòi nợ phải ghi rõ tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có), giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Hết thời hạn trên các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ

(CTTĐT: Ngày 25/10/2017) Ngày 30/9/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 850/2017/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng; địa chỉ: Số 3, đường Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho TAND thành phố Hải Phòng (địa chỉ; đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng), trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

(CTTĐT: Ngày 05/10/2017) Ngày 26/9/2017, Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2017/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Nhuận Đại Việt Nam; địa chỉ: khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên, trong đó phải nêu rõ số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giáy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao