THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

(CTTĐT: Ngày 18/6/2018) Ngày 12/6/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Faxbax; địa chỉ: Số 12, đường số 4, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án, trong đó nêu cụ thể tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

(CTTĐT: Ngày 08/6/2018) Ngày 30/5/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang niêm yết Danh sách chủ nợ, người mắc nợ đối với Công ty TNHH Song Thuận; địa chỉ: Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Danh sách chủ nợ, người mắc nợ đối với Công ty TNHH Song Thuận

(CTTĐT: Ngày 08/6/2018) Ngày 16/4/2018, Tòa án nhân dân Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ra Quyết định tuyên bố phá sản số 03/2018/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất nước uống tinh khiết Minh Phúc; địa chỉ: số 1183/1/15 đường Cách Mạng Tháng Tám, Tổ 26, Khu phố 2, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

1. Tuyên bố Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất nước uống tinh khiết Minh Phúc bị phá sản.

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất nước uống tinh khiết Minh Phúc.

3. Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đối với bà Võ Linh Trúc Phương - Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc cùa Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất nước uống tinh khiết Minh Phúc.

4. Tài sản còn lại của Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất nước uống tinh khiết Minh Phúc: Không có. 

5. Các khoản nợ của Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất nước uống tinh khiết Minh Phúc đối với chủ nợ được chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi kể từ ngày 16/4/2018.

6. Cấm đảm nhiệm chức vụ: Bà Võ Linh Trúc Phương, sinh ngày 26/3/1977; Quốc tịch Việt Nam; Chứng minh nhân dân số 280620825, cấp ngày 13/3/2007; nơi cấp Công an tỉnh Bình Dương; địa chỉ thường trú: số 5/17, Khu phố 2, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; chỗ ở hiện nay: Khu phố 2, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc, không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản.

7. Chi phí phá sản: Bà Phạm Thị Ngọc Huệ phải chịu 35.688.000 đồng; được trừ vào số tiền 50.000.000 đồng tạm ứng chí phá sản theo chứng từ giao dịch giấy nộp tiền ngày 22/6/2017 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Bình Dương; bà Phạm Thị Ngọc Huệ được hoàn trả số tiền còn lại 14.312.000 đồng.

8. Lệ phí phá sản: Bà Phạm Thị Ngọc Huệ phải chịu 1.500.000 đồng; được khấu trừ vào số tiền 1.500.000 đồng tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0001079 ngày 12/6/2017 của Chi cục Thi hành án thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

9. Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất nước uống tinh khiết Minh Phúc, chủ nợ, Cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư có quyền đề nghị xem xét lại, Viện Kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

(CTTĐT: Ngày 01/6/2018) Ngày 24/5/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tiến hành thông báo niêm yết danh sách chủ nợ và danh sách chủ nợ của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Xuân Hưng, địa chỉ: Số 43, tổ 6, khu 3, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thông báo niêm yết danh sách chủ nợ và danh sách chủ nợ của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Xuân Hưng

(CTTĐT: Ngày 01/6/2018) Ngày 23/5/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đăng danh sách chủ nợ đối với Doanh nghiệp tư nhân Thành Đạt Phát, địa chỉ: Số 726 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Danh sách chủ nợ đối với Doanh nghiệp tư nhân Thành Đạt Phát

(CTTĐT: Ngày 01/6/2018) Ngày 23/4/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang ra quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Song Thuận; địa chỉ: Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Giấy đòi nợ phải có các nội dung sau: Tên, địa chỉ, quốc tịch, căn cước của chủ nợ hoặc đại diện chủ nợ; tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có). Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

(CTTĐT: Ngày 17/5/2018) Ngày 07/5/2018, Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ra quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Quế Lâm; địa chỉ: Thôn Mai Thành, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên/Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

(CTTĐT: Ngày 17/5/2018) Ngày 09/5/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên ra quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Asia Hawaii Ventures; địa chỉ: Lô B3, B4 khu Công nghiệp Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên (Ông Đoàn Cửu Việt, sinh năm 1973), địa chỉ: 70 Điện Biên Phủ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao