THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

(CTTĐT: Ngày 25/7/2018) Ngày 19/6/2018, Tòa án nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định tuyên bố phá sản số 01/2018/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Nam Long; địa chỉ: ấp Song Vĩnh, xã Tân Phước, thị xã Phú Mỹ (tên gọi cũ là huyện Tân Thành), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

1. Tuyên bố Công ty TNHH Nam Long bị phá sản.

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Nam Long

Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Phi Long - Giám đốc Công ty TNHH Nam Long.

3. Thu hồi con dấu của Công ty TNHH Nam Long để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

4. Chi phí phá sản: Công ty TNHH Nam Long phải chịu 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng chẵn) được khấu trừ vào tiền tạm ứng chi phí đã nộp.

5. Lệ phí phá sản: Công ty TNHH Nam Long phải chịu 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn) được khấu trừ vào tiền tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp tại biên lại số 0006237 ngày 04/4/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này, Công ty TNHH Nam Long, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có quyền đề nghị xem xét lại; Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có quyền kháng nghị quyết định này.

(CTTĐT: Ngày 16/7/2018) Ngày 18/6/2018, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ra quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty cổ phần tư vấn quản lý xây dựng CMC; địa chỉ: 105C Tô Hiệu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về Quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ về Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang (địa chỉ: 104 Nguyễn Trãi, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà Công ty cổ phần tư vấn quản lý xây dựng CMC phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

(CTTĐT: Ngày 13/7/2018) Ngày 04/7/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai ra quyết định mở thủ tục phá sản số 02/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH KL Texwell Vina; địa chỉ: Khu công nghiệp Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án tỉnh Đồng Nai, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà công ty phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

(CTTĐT: Ngày 05/7/2018) Ngày 29/6/2018, Tòa án nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ra quyết định tuyên bố phá sản số 01/2018/QĐ-TTPS đối với Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Cần Thơ; địa chỉ: số 02, khu vực Phú Thắng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Điều 1. Tuyên bố phá sản đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyên liệu giấy Cần Thơ.

Điều 2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Nguyên liệu giấy cần Thơ: Đình chỉ các giao dịch liên quan đến Công ty TNHH Nguyên liệu giấy cần Thơ; chấm dứt tính lãi đối với các khoản nợ kể từ ngày ra quyết định tuyên bố phá sản này; Chấm dứt quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Thu hồi con dấu của Công ty TNHH Nguyên liệu giấy cần Thơ và xóa tên doanh nghiệp theo quy định của Luật Phá sản, Luật Doanh nghiệp và quy định pháp luật liên quan; Thu hồi toàn bộ tài liệu, sổ sách, chứng từ của Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Cần Thơ lưu giữ, bảo quản tại Tòa án nhân dân quận Cái Răng, thành phố cần Thơ và xử lý theo quy định. 

Điều 3. Xử lý khoản nợ có bảo đảm: Khoản nợ có bảo đảm của Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Cần Thơ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi tắt là BIDV) (có danh sách kèm theo - danh sách số 01).

Điều 4. Tiếp tục thu hồi nợ từ các người mắc nợ Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Cần Thơ (có danh sách kèm theo - danh sách số 02).

Điều 5. Phương án phân chia tài sản sau khi tuyên bố phá sản được thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật phá sản năm 2014.

Điều 6. Thanh toán chi phí phá sản: số tiền tạm ứng chi phí phá sản 89.640.000 đồng (tám mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng), Công ty cố phần Tâm sản Hà Nội đã nộp vào tài khoản của Toà án nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ (tạm ứng thay Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Cần Thơ) đã được thanh toán chi phí phá sản gồm: chi phí Quản tài viên; chi phí đăng báo; chi phí bưu phẩm, chuyển phát nhanh, tống đạt, xác minh và các chi phí khác phù họp quy định pháp luật (đã chi). Ngoài ra còn phải chi phí đăng báo, chi phí chuyển phát nhanh và các chi phí khác đối với quyết định tuyên bố phá sản.

Điều 7. Lệ phí phá sản: Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Cần Thơ phải nộp 1.500.000 đồng, được khấu trừ vào tiền tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp theo Biên lai số 009162 ngày 18/4/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Điều 8. Nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau khi có quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp này được giải quyết theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và quy định khác của pháp luật liên quan.

Điều 9. Quản tài viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật.

Điều 10. Quyết định tuyên bố phá sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

Danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ của Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Cần Thơ

(CTTĐT: Ngày 04/7/2018) Ngày 19/6/2018, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ra quyết định tuyên bố phá sản số 02/2018/QĐ-TTPS đối với Công ty TNHH xây dựng nhà thép tiền chế An Cư - Long An; địa chỉ: Ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

1. Tuyên bố phá sản đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng nhà thép tiền chế An Cư - Long An.

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ANCƯ STEEL BUILDING - LONG AN CO.,Ltd.

Tên công ty viết tắt: ANCƯ STEEL BUILDING CO.,Ltd.

Mã số doanh nghiệp: 1100864291 đăng kí lần đầu ngày 22/10/2008.

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng nhà thép tiền chế An Cư - Long An.

Đình chỉ các giao dịch liên quan đến Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng nhà thép tiền chế An Cư - Long An.

Chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng nhà thép tiền chế An Cư - Long An kể từ ngày 19/6/2018.

3. Chấm dứt quyền đại diện theo pháp luật của bà Trần Thị Bình - Chức vụ: Chủ tịch Hội đông Thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng nhà thép tiền chế An Cư - Long An.

Thu hồi con dấu, xóa tên doanh nghiệp của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng nhà thép tiền chế An Cư - Long An theo quy định của Luật phá sản, Luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật liên quan.

4. Tài sản còn lại của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng nhà thép tiền chế An Cư - Long An: Không có

5. Số nợ phải trả cho các chủ nợ:

- Số tiền nợ có tài sản bảo đảm: không có.

- Số tiền nợ không có tài sản bảo đảm: 15.655.386.169 đồng (mười lăm tỷ sáu trăm năm mươi lăm triệu ba trăm tám mươi sáu nghìn một trăm sáu mươi chín đồng).

6. Nghĩa vụ về tài sản phát sinh khi có Quyết định tuyên bố Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng nhà thép tiền chế An Cư - Long An phá sản được giải quyết theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

7. Cấm đảm nhiệm chức vụ: Bà Trần Thị Bình, sinh ngày 01/10/1976; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Chúng minh nhân dân (hộ chiếu): 024485155, cấp ngày 20/01/2006; Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ thường trú: số nhà 1/6/52A Đường số 1, Phường 7, quận Gò vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở hiện nay: số nhà 1/6/52A Đường số 1, Phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản.

8. Chi phí phá sản: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất Ánh Bình phải chịu 4.700.000 đồng (Bốn triệu bảy trăm nghìn đồng) chi phí phá sản gồm: Chi phí cho Quản tài viên, chi phí đăng báo và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật (đã chi). Ngoài ra, chi phí đăng báo, chi phí bưu phẩm và các chi phí khác đối với quyết định tuyên bố phá sản (chưa chi) sẽ được thanh toán sau. Tất cả chi phí trên được khấu trừ vào 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) tạm ứng chi phí phá sản do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất Ánh Bình đã nộp tại Tòa án. Số tiền còn lại (nếu có) sẽ được hoàn trả lại cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất Ánh Bình.

9. Về lệ phí phá sản: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất Ánh Bình phải chịu 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng) lệ phí phá sản, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí phá sản do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất Ánh Bình, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng nhà thép tiền chế An Cư - Long An, Công ty cổ phần thương mại Hoàng Lam, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, Cục thuế tỉnh Long An, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An có quyền đề nghị xem xét lại quyết định này; Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có quyền kháng nghị quyết định này.

(CTTĐT: Ngày 03/7/2018) Ngày 27/6/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ra quyết định đình chỉ thủ tục tuyên bố phá sản số 01/2018/QĐ-ĐCTTPS đối với Doanh nghiệp tư nhân Kinh doanh thương mại Phúc Liên; địa chỉ: Số nhà 195 Đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Người yêu cầu: ông Phí Văn Hiếu, sinh năm 1971; địa chỉ: thôn Minh Hòa 3, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

- Người đại diện theo pháp luật: bà Vũ Thị Liên, chức vụ: Chủ Doanh nghiệp.

- Nộp vào Ngân sách Nhà nước số tiền 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng) tiền lệ phí phá sản ông Phí Văn Hiếu đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương theo biên lai thu số AA/2016/0002462 ngày 30/10/2017.

- Ông Phí Văn Hiếu tự nguyện chịu thay Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh thương mại Phúc Liên toàn bộ các chi phí phá sản bao gồm: Chi phí cho Quản tài viên, chi phí đăng tin trên báo với số tiền là 10.200.000đ (mười triệu hai trăm nghìn đồng).

- Hoàn trả ông Phí Văn Hiếu số tiền 49.800.000đ (bốn mươi chín triệu tám trăm nghìn đồng) vào số tài khoản 011704060117041 tại Ngân hàng Quốc tế (VIB), Chi nhánh Long Biên.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, người tham gia thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương về quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản.

(CTTĐT: Ngày 03/7/2018) Ngày 22/5/2018, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ra quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Việt Trung; địa chỉ: 03 Trường Sơn, Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về Quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ về Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang (địa chỉ: 104 Nguyễn Trãi, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa), trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Việt Trung phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

(CTTĐT: Ngày 18/6/2018) Ngày 12/6/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La ra quyết định mở thủ tục phá sản số 07/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty cổ phần Xi măng Chiềng Sinh; địa chỉ: Km 9, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về Quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao