THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

(CTTĐT: Ngày 26/9/2017) Ngày 20/9/2017, Tòa án nhân dân quận Bình Thủy, Cần Thơ đăng danh sách chủ nợ đối với Công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng 3.

Danh sách chủ nợ đối với Công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng 3

(CTTĐT: Ngày 26/9/2017) Ngày 18/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đăng danh sách chủ nợ đối với Công ty TNHH Lương thực V.A.P; địa chỉ: Số 681A, quốc lộ 62, phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Danh sách chủ nợ đối với Công ty TNHH Lương thực V.A.P

(CTTĐT: Ngày 26/9/2017) Ngày 15/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đăng danh sách chủ nợ đối với Công ty TNHH MTV An Bảo; địa chỉ: Số 510, Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Danh sách chủ nợ đối với Công ty TNHH MTV An Bảo

(CTTĐT: Ngày 18/9/2017) Ngày 12/9/2017, Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ra Quyết định tuyên bố phá sản số 06/2017/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Minglu (Việt Nam); địa chỉ: Nhà xưởng A2-01, khu nhà xưởng cho thuê số 2, lô J, đường D3 và N4, khu ncông nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

1. Tuyên bố Công ty TNHH Minglu (Việt Nam) bị phá sản

Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Minglu (Việt Nam)

Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật củaCông ty TNHH Minglu (Việt Nam): Ông Xue Baoming; chức vụ: Tổng Giám đốc công ty.

2. Quyết định bán các tài sản bảo đảm để thanh toán khoản nợ cho Ngân hàng TMCP Phương Đông theo danh mục do Quản tài viên đã kiểm kê, bao gồm: Dây chuyền sản xuất da tổng hợp PVC; Dây chuyền sản xuất da tổng hợp PU; Dây chuyền in họa tiết cho da tổng hợp.

3. Quyết định cho Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên thanh lý Hợp đồng cho thuê nhà xưởng số 001/NX/NTC2-MINGLU ngày 14/6/2014 và Phụ lục cho thuê nhà xưởng số 001/PL/NTC2-MINGLU ngày 14/8/2014 và số 002/PL/NTC2-MINGLU ngày 14/10/2014 đối với Công ty TNHH Minglu (Việt Nam).

Buộc Công ty TNHH Minglu (Việt Nam) trả lại nhà xưởng đã thuê cho Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

4. Phương án phân chia giá trị tài sản: Giá trị tài sản còn lại của Công ty TNHH Minglu (Việt Nam) (sau khi đã được phát mãi) trừ đi chi phí là số tiền tạm ứng chi phí phá sản do Cong ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên nộp và các chi phí phát sinh thực tế trước khi tuyên bố phá sản đã được quyết toán, phần còn lại được chuyển qua tài khoản của Cơ quan Thi hành án thanh toán cho chủ nợ sau khi tuyên bố phá sản.

Cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục tổ chức việc bán đấu giá tài sản bảo đảm và phân chia tài sản theo quy định tại Điều 54 Luật phá sản 2014.

5. Cấm đảm nhiệm chức vụ: Ông Xue Baoming, sinh năm: 13/11/1966; quốc tịch: Trung Quốc, hộ chiếu số G49868913 do Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Trung Quốc cấp ngày 15/3/2011; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay tại Building 1, Group 24, Rennan Village, Renyang, Zhitang Tow, Changshu City, Trung Quốc. Chức vụ: Tổng Giám đốc công ty không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Tòa án có quyết định tuyên bố phá sản.

6. Quản tài viên có trách nhiệm quyết toán tiền tạm ứng chi phí phá sản và được nhận tiền thù lao do c quan thi hành án trả theo quy định của pháp luật.

6. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

Công ty TNHH Minglu (Việt Nam), chủ nợ, Cơ quan Thi hành án dân sự, cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và đầu tư có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

(CTTĐT: Ngày 18/9/2017) Ngày 11/9/2017, Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ra Quyết định tuyên bố phá sản số 05/2017/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Gỗ Nội thất Việt Cao; địa chỉ: Tổ 1, khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

1. Tuyên bố Công ty TNHH Gỗ Nội thất Việt Cao bị phá sản

Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Gỗ Nội thất Việt Cao

Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Gỗ Nội thất Việt Cao: Ông Li Yong Qiang; chức vụ: Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty.

2. Quyết định hủy bỏ Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất có số công chứng 138 ngày 06/01/2014 đã ký kết giữa Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất - Xuất nhập khẩu Tuấn Linh và Công ty TNHH Gỗ Nội thất Việt Cao.

Buộc Công ty TNHH Gỗ Nội thất Việt Cao phải trả lại nhà xưởng cho Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất - Xuất nhập khẩu Tuấn Linh.

3. Phương án phân chia giá trị tài sản: Giá trị tài sản còn lại của Công ty TNHH Gỗ Nội thất Việt Cao (sau khi đã được phát mãi) trừ đi chi phí phát sinh thực tế trước khi tuyên bố phá sản đã được quyết toán, phần còn lại được chuyển qua tài khoản của Cơ quan Thi hành án để quyết toán cho chủ nợ có bảo đảm và chủ nợ không có bảo đảm sau khi tuyên bố phá sản theo quy định tại Điều 54 Luật Phá sản 2014.

4. Cấm đảm nhiệm chức vụ: Ông Li Yong Qiang, sinh ngày 15/3/1975, quốc tịch: Trung Quốc, hộ chiếu số E13266780 do Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an Trung Quốc cấp ngày 11/3/2013; địa chỉ thường trú: Số 402 Room, Xinshiqu Huizhanyuan 6 Building, Xinjiang Urumqi City, China; Chức vụ: Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Tòa án có quyết định tuyên bố phá sản.

4. Quản tài viên có trách nhiệm quyết toán tiền tạm ứng chi phí phá sản và được nhận tiền thù lao do cơ quan thi hành án trả theo quy định của pháp luật.

5. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

Công ty TNHH Gỗ Nội thất Việt Cao, chủ nợ, Cơ quan Thi hành án dân sự, cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và đầu tư có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

(CTTĐT: Ngày 18/9/2017) Ngày 08/9/2017, Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ra Quyết định tuyên bố phá sản số 03/2017/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH MTV Phương Lam Chạm; địa chỉ: Thửa đất số 20, 21, 578, 579, tờ bản đồ số 39, khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

1. Tuyên bố Công ty TNHH MTV Phương Lam Chạm bị phá sản

Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Phương Lam Chạm

Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Phương Lam Chạm: Ông Phạm Văn Phương, sinh năm 1979; chức vụ: Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty.

2. Đình chỉ thực hiện Hợp đồng thuê xưởng ngày 14/3/2015 và Hợp đồng thuê xưởng ngày 15/6/2015 giữa ông Trương Đình Công - Chủ cơ sở Việt Thành Công và Công ty TNHH MTV Phương Lam Chạm. Ông Trương Đình Công được quyền thu hồi nhà xưởng đã cho thuê theo Hợp đồng thuê xưởng ngày 14/3/2015 và Hợp đồng thuê xưởng ngày 15/6/2015.

3. Phương án phân chia giá trị tài sản: Giá trị tài sản còn lại của Công ty TNHH MTV Phương Lam Chạm (sau khi đã được phát mãi) cộng với số tiền thu hồi được từ những người mắc nợ Công ty TNHH MTV Phương Lam Chạm trừ đi chi phí là số tiền tạm ứng chi phí phá sản do ông Trương Đình Công - Chủ cơ sở Việt Thành Công nộp và các chi phí phát sinh thực tế trước khi tuyên bố phá sản đã được quyết toán, phần còn lại được chuyển qua tài khoản của Cơ quan Thi hành án để quyết toán cho chủ nợ có bảo đảm và chủ nợ không có bảo đảm sau khi tuyên bố phá sản theo quy định tại Điều 54 Luật Phá sản 2014.

4. Cấm đảm nhiệm chức vụ:

- Ông Phạm Văn Phương, sinh năm: 1979; Chứng minh thư nhân dân: 281221029; cấp ngày 12/01/2015 tại Công an tỉnh Bình Dương; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 154/16, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Chỗ ở hiện nay:Số 154/16, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chức vụ: Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Tòa án có quyết định tuyên bố phá sản.

- Bà Nguyễn Thị Ngát, sinh năm 1983; Chứng minh thư nhân dân: 281143042; cấp ngày 30/5/2012 tại Công an tỉnh Bình Dương; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 154/16, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Chỗ ở hiện nay:Số 154/16, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chức vụ: Phó Giám đốc công ty không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Tòa án có quyết định tuyên bố phá sản.

5. Quản tài viên có trách nhiệm quyết toán tiền tạm ứng chi phí phá sản và được nhận tiền thù lao theo thỏa thuận tại Hội nghị chủ nợ.

6. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

Công ty TNHH MTV Phương Lam Chạm, chủ nợ, Cơ quan Thi hành án dân sự, cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và đầu tư có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

(CTTĐT: Ngày 18/9/2017) Ngày 07/9/2017, Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ra Quyết định tuyên bố phá sản số 04/2017/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Phương Khanh; địa chỉ: Tổ 4, khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Quyết định tuyên bố phá sản đối với Công ty TNHH Phương Khanh

(CTTĐT: Ngày 17/9/2017) Ngày 14/9/2017, Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương ra Quyết định tuyên bố phá sản số 04/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH United Furniture Industry Việt Nam; địa chỉ: Khu phố Bình Phước B, Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

1. Tuyên bố phá sản đối với Công ty TNHH United Furniture Industry Việt Nam

Giấy phép đầu tư số: 161/GP-BD, đăng ký: Ngày 15 tháng 11 năm 2001 tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Mã số thuế: 3700396472

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH United Furniture Industry Việt Nam.

3. Chấm dứt quyền hạn của nhà đầu tư: Ông Cheng Chin Hsing; quốc tịch Đài Loan; địa chỉ thường trú: số 95-2 Mint Surd Shen Kang Hsiang Tai Chung Shien Taiwan Roc.

Thu hồi con dấu của Công ty TNHH United Furniture Industry Việt Nam để tiêu hủy theo quy định pháp luật.

4. Các khoản nợ của Công ty TNHH United Furniture Industry Việt Nam được chấm dứt nghĩa vụ tính lãi kể từ ngày ban hành quyết định này.

5. Ông Cheng Chin Hsing; quốc tịch: Đài Loan; địa chỉ thường trú: số 95-2 Mint Surd Shen Kang Hsiang Tai Chung Shien Taiwan Roc không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án có quyết định tuyên bố phá sản.

6. Lệ phí phá sản: Chi cục Hải quan Sóng Thần phải nộp 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm ngàn đồng), được trừ vào tiền tạm ứng chi phí đã nộp theo Biên lai số 0015163 ngày 28/4/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

7. Chi phí phá sản: Chi cục Hải quan Sóng Thần phải nộp 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) chi phí phá sản, được trừ vào tạm ứng chi phí đã nộp.

8. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ, Công ty TNHH United Furniture Industry Việt Nam, các chủ nợ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương có quyền đề nghị xem xét lại; Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An có quyền kháng nghị quyết định.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao