THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

(CTTĐT: Ngày 07/12/2017) Ngày 27/11/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 02/2017/QĐ-MTTPS đối với Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh thương mại Phúc Liên; địa chỉ: số 195 Đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án thành phố Hải Dương ra Quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Giấy đòi nợ phải có nội dung sau:

+ Tên, địa chỉ, quốc tịch, căn cước của chủ nợ hoặc đại diện chủ nợ;

+ Tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả, khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

+ Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

Hết thời hạn này ,à các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên doanh nghiệp quản lý, thanh toán tài sản hoặc TAND thành phố Hải Dương thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ nếu không thuộc trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan.

(CTTĐT: Ngày 04/12/2017) Ngày 24/11/2017, Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ra Quyết định tuyên bố phá sản số 02/2017/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Công nghiệp Thời trang Việt Nam; địa chỉ:Lô C-9B-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

1. Tuyên bố Công ty TNHH Công nghiệp Thời trang Việt Nam bị phá sản

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Công nghiệp Thời trang Việt Nam.

3. Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đối với ông Antonio Ciardo - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Thời trang Việt Nam.

4. Thu hồi con dấu của Công ty TNHH Công nghiệp Thời trang Việt Nam để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

5. Tài sản còn lại của Công ty TNHH Công nghiệp Thời trang Việt Nam: Không có.

6. Các khoản nợ của Công ty TNHH Công nghiệp Thời trang Việt Nam đối với chủ nợ được chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi kể từ ngày 24/11/2017.

7. Cấm đảm nhiệm chức vụ: Ông Antonio Ciardo, sinh ngày 17/3/1956; Quốc tịch: Bỉ; hộ chiếu số EH348928, cấp ngày 19/8/2008; địa chỉ thường trú: số 128 đường Azemmour, Joyau D'anfa, Casablanca, Marcocco; Chức vụ: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án ra Quyết định tuyên bố phá sản Công ty TNHH Công nghiệp Thời trang Việt Nam.

8. Chi phí phá sản: Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước phải chịu 39.220.000 đồng; được trừ vào số tiền 50.000.000 đồng tạm ứng chi phí phá sản theo Chứng từ giao dịch ngày 29/10/2015, hoàn trả cho Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước số tiền còn lại 10.780.000 đồng.

9. Lệ phí phá sản: Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước phải chịu 1.000.000 đồng; được khấu trừ vào số tiền 1.000.000 đồng tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2014/0001405 ngày 02/11/2015 của Chi cục Thi hành án thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

10. Công ty Công ty TNHH Công nghiệp Thời trang Việt Nam, chủ nợ, Cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày nhận được Quyết định này hoặc thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

(CTTĐT: Ngày 04/12/2017) Ngày 24/11/2017, Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ra Quyết định tuyên bố phá sản số 02/2017/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Foto-VinaTechnologies; địa chỉ:Lô D7M-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

1. Tuyên bố Công ty TNHH Foto-VinaTechnologies bị phá sản

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Foto-VinaTechnologies.

3. Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đối với ông Watanabe Susumu - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Foto-VinaTechnologies.

4. Thu hồi con dấu của Công ty TNHH Foto-VinaTechnologies để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

5. Tài sản còn lại của Công ty TNHH Foto-VinaTechnologies: Không có.

6. Các khoản nợ của Công ty TNHH Foto-VinaTechnologies đối với chủ nợ được chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi kể từ ngày 24/11/2017.

7. Cấm đảm nhiệm chức vụ: Ông Watanabe Susumu, sinh ngày 24/7/1949; Quốc tịch: Nhật Bản; hộ chiếu số TZ0484070, cấp ngày 22/3/2007; địa chỉ thường trú: 2931 SW Vale Covrt, Lake Oswego, Oregon 97034, Hoa Kỳ; Chức vụ: Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án ra Quyết định tuyên bố phá sản Công ty TNHH Foto-VinaTechnologies.

8. Chi phí phá sản: Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước phải chịu 39.220.000 đồng; được trừ vào số tiền 50.000.000 đồng tạm ứng chi phí phá sản theo Chứng từ giao dịch ngày 29/10/2015, hoàn trả cho Chi cục Hải quan số tiền còn lại 10.780.000 đồng.

9. Lệ phí phá sản: Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước phải chịu 1.000.000 đồng; được khấu trừ vào số tiền 1.000.000 đồng tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2014/0001404 ngày 02/11/2015 của Chi cục Thi hành án thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

10. Công ty Công ty TNHH Foto-VinaTechnologies, chủ nợ, Cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày nhận được Quyết định này hoặc thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

(CTTĐT: Ngày 04/12/2017) Ngày 15/11/2017, Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ra Quyết định tuyên bố phá sản số 02/2017/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Công nghiệp Móc Áo Cao Quý; địa chỉ: Khu tái bố trí sản xuất các doanh nghiệp thuộc khu Liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình Dương, khu 4, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

1. Tuyên bố Công ty TNHH Công nghiệp Móc Áo Cao Quý bị phá sản

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Công nghiệp Móc Áo Cao Quý.

3. Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đối với ông KIM UN SIK - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Móc Áo Cao Quý.

4. Tài sản còn lại của Công ty TNHH Công nghiệp Móc Áo Cao Quý: Không có.

5. Các khoản nợ của Công ty TNHH Công nghiệp Móc Áo Cao Quý đối với chủ nợ được chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi kể từ ngày 15/11/2017.

6. Cấm đảm nhiệm chức vụ: Ông KIM UN SIK, sinh ngày 17/4/1967; Quốc tịch: Hàn Quốc; hộ chiếu số M06133242, cấp ngày 18/7/2011; nơi cấp Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc; địa chỉ thường trú: 935 Huengduk ku, Cheong Ju City, Chungbul Province, Korea; chỗ ở hiện nay: Số 67 đường Hồ Sinh Thái 1A, khu đô thị Ecolake, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Chức vụ: Tổng Giám đốc không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án ra Quyết định tuyên bố phá sản.

7. Chi phí phá sản: Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một phải chịu 40.108.000 đồng; được trừ vào số tiền 50.000.000 đồng tạm ứng chi phí phá sản theo Ủy nhiệm chi, chuyển khoản chuyển tiền điện tử ngày 29/3/2017 tại Kho bạc Bình Dương; Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một được hoàn trả tiền còn lại 9.892.000 đồng.

8. Lệ phí phá sản: Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một phải chịu 1.500.000 đồng; được khấu trừ vào số tiền 1.500.000 đồng tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0000633 ngày 30/3/2017 của Chi cục Thi hành án thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

9. Công ty TNHH Công nghiệp Móc Áo Cao Quý, chủ nợ, Cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày nhận được Quyết định này hoặc thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

(CTTĐT: Ngày 04/12/2017) Ngày 13/11/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 02/2017/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu; địa chỉ: Thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ Quản tài viên, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ. (Địa chỉ Quản tài viên để các chủ nơk gửi giấy đòi nợ: Ông Phạm Duy Phước, tầng 4, Tòa nhà bưu điện Đà Nẵng số 1 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

(CTTĐT: Ngày 23/11/2017) Ngày 17/11/2017, Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đăng Danh sách chủ nợ đối với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Sông Lô; địa chỉ: số 68 ngõ 33 đường Hùng Vương, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Danh sách chủ nợ của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Sông Lô

(CTTĐT: Ngày 23/11/2017) Ngày 03/11/2017, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2017/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Minh Giàu; địa chỉ: Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ Quản tài viên, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

(CTTĐT: Ngày 17/11/2017) Ngày 02/11/2017, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 02/2017/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch Vụ Vinashin Quảng Bình; địa chỉ: Quốc lộ 1A, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; địa chỉ thông báo: Số 82 đường Bà Triệu, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên. Giấy đòi nợ ghi rõ tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có), giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diẹn hợp pháp của chủ nợ ký tên. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Hết thời hạn trên các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao