THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

(CTTĐT: Ngày 25/6/2018) Ngày 11/6/2018, Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương ra quyết định tuyên bố phá sản số 01/2018/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Kim Anh; địa chỉ: thôn Năm, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương ra quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc TAND huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Giấy đòi nợ phải có: Tên, địa chỉ, quốc tịch, căn cước của chủ nợ hoặc đại diện chủ nợ; tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán' số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả, khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có). Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

Hết thời hạn này mà các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc TAND huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ nếu không thuộc trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan.

(CTTĐT: Ngày 18/6/2018) Ngày 06/6/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ra Quyết định tuyên bố phá sản số 02/2018/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Đồ gỗ Green Home; địa chỉ:xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng (trước đây là huyện Bến Cát), tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này, Công ty TNHH Đồ gỗ Green Home, các chủ nợ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương có quyền đề nghị xem xét lại; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương có quyền kháng nghị quyết định này.

Quyết định tuyên bố phá sản của Công ty TNHH Đồ gỗ Green Home

(CTTĐT: Ngày 18/6/2018) Ngày 12/6/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Faxbax; địa chỉ: Số 12, đường số 4, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án, trong đó nêu cụ thể tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

(CTTĐT: Ngày 08/6/2018) Ngày 30/5/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang niêm yết Danh sách chủ nợ, người mắc nợ đối với Công ty TNHH Song Thuận; địa chỉ: Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Danh sách chủ nợ, người mắc nợ đối với Công ty TNHH Song Thuận

(CTTĐT: Ngày 08/6/2018) Ngày 16/4/2018, Tòa án nhân dân Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ra Quyết định tuyên bố phá sản số 03/2018/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất nước uống tinh khiết Minh Phúc; địa chỉ: số 1183/1/15 đường Cách Mạng Tháng Tám, Tổ 26, Khu phố 2, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

1. Tuyên bố Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất nước uống tinh khiết Minh Phúc bị phá sản.

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất nước uống tinh khiết Minh Phúc.

3. Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đối với bà Võ Linh Trúc Phương - Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc cùa Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất nước uống tinh khiết Minh Phúc.

4. Tài sản còn lại của Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất nước uống tinh khiết Minh Phúc: Không có. 

5. Các khoản nợ của Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất nước uống tinh khiết Minh Phúc đối với chủ nợ được chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi kể từ ngày 16/4/2018.

6. Cấm đảm nhiệm chức vụ: Bà Võ Linh Trúc Phương, sinh ngày 26/3/1977; Quốc tịch Việt Nam; Chứng minh nhân dân số 280620825, cấp ngày 13/3/2007; nơi cấp Công an tỉnh Bình Dương; địa chỉ thường trú: số 5/17, Khu phố 2, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; chỗ ở hiện nay: Khu phố 2, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc, không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản.

7. Chi phí phá sản: Bà Phạm Thị Ngọc Huệ phải chịu 35.688.000 đồng; được trừ vào số tiền 50.000.000 đồng tạm ứng chí phá sản theo chứng từ giao dịch giấy nộp tiền ngày 22/6/2017 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Bình Dương; bà Phạm Thị Ngọc Huệ được hoàn trả số tiền còn lại 14.312.000 đồng.

8. Lệ phí phá sản: Bà Phạm Thị Ngọc Huệ phải chịu 1.500.000 đồng; được khấu trừ vào số tiền 1.500.000 đồng tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0001079 ngày 12/6/2017 của Chi cục Thi hành án thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

9. Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất nước uống tinh khiết Minh Phúc, chủ nợ, Cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư có quyền đề nghị xem xét lại, Viện Kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

(CTTĐT: Ngày 01/6/2018) Ngày 24/5/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tiến hành thông báo niêm yết danh sách chủ nợ và danh sách chủ nợ của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Xuân Hưng, địa chỉ: Số 43, tổ 6, khu 3, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thông báo niêm yết danh sách chủ nợ và danh sách chủ nợ của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Xuân Hưng

(CTTĐT: Ngày 01/6/2018) Ngày 23/5/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đăng danh sách chủ nợ đối với Doanh nghiệp tư nhân Thành Đạt Phát, địa chỉ: Số 726 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Danh sách chủ nợ đối với Doanh nghiệp tư nhân Thành Đạt Phát

(CTTĐT: Ngày 01/6/2018) Ngày 23/4/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang ra quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Song Thuận; địa chỉ: Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Giấy đòi nợ phải có các nội dung sau: Tên, địa chỉ, quốc tịch, căn cước của chủ nợ hoặc đại diện chủ nợ; tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có). Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao