THÔNG BÁO
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

(CTTĐT: Ngày 15/5/2018) Ngày 08/5/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương thông báo danh sách chủ nợ đối với Công ty TNHH Thắng Thảo; địa chỉ: Số 420 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Danh sách chủ nợ của Công ty TNHH Thắng Thảo

(CTTĐT: Ngày 27/4/2018) Ngày 19/4/2018, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Hằng Xương Thịnh; địa chỉ: Trong khuôn viên Công ty TNHH Đồ gia dụng Ngọc Sinh, tỉnh lộ 767, Khu công nghiệp Sông May, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để biết quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để gửi giấy đòi nợ. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

(CTTĐT: Ngày 27/4/2018) Ngày 18/4/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2018/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH Hoàng Nguyên; địa chỉ: Số 56 Chế Lan Viên, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

1. Tuyên bố Công ty TNHH Hoàng Nguyên bị phá sản.

Mã số doanh nghiệp: 6000151779.

Ngày đăng ký lần đầu: Ngày 13/11/1996.

Đăng ký thay đổi lần thứ 14: Ngày 06/11/2013.

2. Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Hoàng Nguyên

Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đối với bà Hoàng Thị Thúy - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Nguyên.

3. Thu hồi con dấu, xóa tên doanh nghiệp của Công ty TNHH Hoàng Nguyên theo quy định của Luật phá sản, Luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật liên quan.

4. Cấm bà Hoàng Thị Thúy, sinh ngày 06/7/1982, thẻ căn cước công dân số 040182001138 do Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 23/8/2017, địa chỉ thường trú: 260H/2H đường Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh thành lập, quản lý doanh nghiệp hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 18/4/2018.

5. Lệ phí phá sản: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh không phải chịu lệ phí phá sản.

6. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra Quyết định.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này hoặc kể từ ngày Quyết định được tống đạt hợp lệ, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Công ty TNHH Hoàng Nguyên, Chi cục thuế thành phố Buôn Ma Thuột, Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Lắk, các chủ nợ có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk có quyền kháng nghị quyết định này.

(CTTĐT: Ngày 27/4/2018) Ngày 16/4/2018, Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Gỗ Hòa Sâm; địa chỉ chính: Khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; địa chỉ nhà xưởng: Thừa 420, 459, 495, 740, tờ bản đồ số 40, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên, trong đó phải nêu rõ số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).

Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

(CTTĐT: Ngày 27/4/2018) Ngày 12/4/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ra Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2018/QĐ-TBPS đối với Công ty TNHH May Đại Tiến Phát; địa chỉ: Tổ 27, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điều 1: Tuyên bố Công ty TNHH May Đại Tiến Phát bị phá sản.

Điều 2: Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH May Đại Tiến Phát. Các khoản nợ của Công ty TNHH May Đại Tiến Phát đối với các chủ nợ được chấm dứt thực hiện nghĩa vụ trả lãi kể từ ngày 12/4/2018 (có danh sách chủ nợ kèm theo).

Điều 3: Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH May Đại Tiến Phát đối với ông Kim KwangBok- Chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty kể từ ngày ban hành quyết định này.

Điều 4: Thu hồi con dấu của Công ty TNHH May Đại Tiến Phát.

Điều 5: Cấm ông Kim KwangBok, quốc tịch Hàn Quốc, sinh ngày 09/9/1974, hộ chiếu số YP2220384 cấp ngày 31/3/2008; địa chỉ: 1021-28, Kookje-Building Doksan-Dong, Gzumcheon-Gu, Seoul, Koera thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 12/4/2018.

Điều 6: Chi phí phá sản 14.360.000 đồng (có danh sách kèm theo) được trừ vào tiền tạm ứng do Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Sóng Thần đã nộp tại Ủy nhiệm chi ngày 24/02/2017. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương hoàn trả cho Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Sóng Thần số tiền 35.640.000 đồng còn lại.

Điều 7: Lệ phí phá sản: Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Sóng Thần phải nộp 1.500.000 đồng; được khấu trừ tiền tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0008865 ngày 24/02/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điều 8: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, Công ty TNHH May Đại Tiến Phát, các chủ nợ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, Cục thuế tỉnh Bình Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương có quyền đề nghị xem xét lại; Viện Kiếm sát nhân dân tỉnh Bình Dương có quyền kháng nghị Quyết định này.

Bảng kê chi phí phá sản và danh sách chủ nợ của Công ty TNHH May Đại Tiến Phát

(CTTĐT: Ngày 18/4/2018) Ngày 09/4/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Xuân Hưng; địa chỉ: Số 43 tổ 6 khu 3, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có đảm bảo và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

(CTTĐT: Ngày 16/4/2018) Ngày 04/4/2018, Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ra Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2018/QĐ-TBPS đối với Công ty cổ phần xây dựng số 5; địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Điều 1: Tuyên bố phá sản đối với Công ty cổ phần xây dựng số 5.

Tên công ty viết tắt: Công ty CP xây dựng số 5.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 3200105090.

Đăng ký ngày 06/7/2006.

Đăng ký thay đổi lần thứ nhất: Ngày 03/7/2015.

Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

1. Chấm dứt hoạt động của Công ty CP xây dựng số 5 và đình chỉ các giao dịch liên quan đến Công ty.

2. Chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi đối với các chủ nợ của Công ty CP xây dựng số 5 với các chủ nợ kể từ ngày 26/12/2017.

3. Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đối với ông Hoàng Văn Nam - Giám đốc Công ty CP xây dựng số 5.

4. Thu hồi con dấu, chứng từ, tài liệu của Công ty CP xây dựng số 5 và xóa tên doanh nghiệp theo quy định của Luật phá sản, Luật doanh nghiệp và quy định pháp luật liên quan.

Điều 2: Tiếp tục làm thủ tục thu hồi nợ từ các người mắc nợ.

Điều 3: Phương án phân chia giá trị tài sản trước và sau khi tuyên bố phá sản Công ty CP xây dựng số 5 theo thứ tự phân chia tài sản quy định tại Điều 54 của Luật phá sản năm 2014.

3.1. Thanh toán chi phí phá sản: 28.600.000 đồng.

3.2. Nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ (có danh sách chủ nợ không có bảo đảm kèm theo).

Điều 4: Nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau khi có Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp này được giải quyết theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và quy định khác của pháp luật liên quan.

Điều 5: Quyết định tuyên bố doanh nghiệp được thi hành theo quy định pháp luật phá sản, pháp luật về thi hành án dân sự và quy định khác của pháp luật liên quan. Quản tài viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Lệ phí phá sản.

Công ty CP xây dựng số 5 nộp 1.000.000 đồng (một triệu đồng) lệ phí phá sản, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí phá sản là 1.000.000 đồng theo biên lai số AA/2014/0001322 ngày 14/11/2016, của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Công ty CP xây dựng số 5 đã nộp đủ lệ phí phá sản.

Điều 7: Nghĩa vụ về tài sản phát sinh có Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản này được giải quyết theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và quy đinh khác của pháp luật liên quan.

Điều 8: Quyết định tuyên bố phá sản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này hoặc kể từ ngày quyết định được tống đạt hợp lệ, Công ty CP xây dựng số 5, các chủ nợ, Cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; Chi cục thuế huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Trị có quyền đề nghị xem xét lại; Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị có quyền kháng nghị Quyết định này.

Danh sách các chủ nợ của Công ty cổ phần xây dựng số 5

(CTTĐT: Ngày 11/4/2018) Ngày 28/02/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang ra quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2018/QĐ-MTTPS đối với Công ty cổ phần An Lạc; địa chỉ: Số 131, ấp Đông Sơn, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Doanh nghiệp tư nhân quản lý, thanh lý tài sản Lê Hoàng tại số 202, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Giấy đòi nợ phải nêu rõ họ tên, địa chỉ, quốc tịch, thông tin liên lạc, căn cứ của chủ nợ hoặc đại diện chủ nợ, tổng số nợ phải trả, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán, số nợ chưa đến hạn, số nợ có bảm đảm và phương thức bảo đảm, số nợ không có bảo đảm mà Công ty cổ phần An Lạc phải trả, khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có). Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó (bản sao hợp lệ) và phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

Hết thời hạn nêu trên, các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản mà không thuộc trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan, coi như từ bỏ quyền đòi nợ. Tòa án sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao