Xuân kỷ hợi - 2019
của chánh án tòa án nhân dân tối cao

Nhân dịp Năm mới 2019 và đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi, thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, tôi thân ái gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Tòa án các cấp lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Các đồng chí thân mến!

Năm 2018, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp đã đoàn kết một lòng, khắc phục những khó khăn, tích cực triển khai nhiều giải pháp đột phá, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đáp ứng các chỉ tiêu của Quốc hội giao cho.

Tích cực xây dựng Tòa án các cấp trong sạch, vững mạnh, liêm chính đồng thời với việc đẩy mạnh thực hiện 14 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử, năm 2018, Tòa án nhân dân các cấp trong cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được nâng lên và đạt được kết quả rất rõ rệt. Cùng với các giải pháp công khai bản án; thực hiện thí điểm hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự và khiếu kiện hành chính tại Tòa án; ban hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán; thí điểm nhận đơn và tống đạt giấy tờ, tài liệu qua mạng internet v.v., Tòa án nhân dân đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, Tòa án vì nhân dân, phục vụ nhân dân.

Năm 2019 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đất nước tiếp tục phát triển. Đối với công tác của các Tòa án thuận lợi rất nhiều, nhưng thách thức cũng không nhỏ. Bên cạnh tình hình các loại tội phạm có xu hướng gia tăng cả về số lượng và tính chất phức tạp sẽ phát sinh tội phạm phi truyền thống và các loại hình tranh chấp mới gắn với quá trình hội nhập quốc tế và sự phát triển của kinh tế chia sẻ thời kỳ 4.0. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho Tòa án nhân dân rất nặng nề.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân giao phó, các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp cần phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, đề cao kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp, tuân thủ pháp luật, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp. Tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực, trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành bảo đảm hiệu lực hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời với việc đẩy mạnh các giải pháp đột phá, xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh, liêm chính - Tòa án nhân dân phải là biểu tượng của công lý, công bằng, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Bước sang Năm mới, vui cùng đất nước đón Xuân Kỷ Hợi, với quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực và đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn hệ thống, tôi tin tưởng chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chính trị, xứng đáng là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, có đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước, là chỗ dựa tin cậy và là điểm tựa vững chắc của nhân dân.

Chúc năm mới với khí thế mới, nhiều thắng lợi mới!

Chào thân ái!

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hòa Bình
Bí thư Trung ương Đảng,
Bí thư Ban cán sự đảng,
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao