Loading...
Skip to main content

Diễn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020 của Chánh án

(23/12/2020 16:28)

Diễn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020 của Chánh án

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TÒA ÁN NĂM 2020

(Hà Nội, ngày 21/12/2020)

nh thưa Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Kính thưa Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư;

Kính thưa các Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng;

Kính thưa các Đồng chí đại diện cho các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và Hà Nội;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao qua các thời kỳ;

Thưa các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể Hội nghị!

Trong không khí cả nước hân hoan, phấn khởi, tích cực chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hôm nay, Tòa án nhân dân tối cao long trọng tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2021.

Sự có mặt của các đồng chí tại Hội nghị hôm nay là nguồn động viên to lớn đối với cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân.

Thay mặt Ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân, Tôi xin nhiệt liệt chào mừng:

- Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư;

- Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ công an;

- Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội;

- Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư trung ương đảng, Trưởng Ban nội chính Trung ương.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí đã dành thời gian dự và chỉ đạo Hội nghị; xin trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể ở Trung ương và Hà Nội, các vị khách quý cùng toàn thể các đại biểu đã tới dự Hội nghị hôm nay.

Kính thưa các Đồng chí!

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội; sự phối hợp của Chính phủ, các Bộ, Ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp; cùng với tinh thần nỗ lực trong công tác của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đề ra; tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, đặc biệt là chất lượng xét xử các loại vụ án tiếp tục được nâng lên; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường ổn định cho sự phát triển của đất nước.

Hội nghị năm nay được tổ chức theo tinh thần thực chất về nội dung, đổi mới về phương thức, mở rộng về thành phần tham gia. Theo đó, Hội nghị sẽ được truyền hình trực tuyến đến gần 800 điểm cầu tới tất cả các Toà án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và Tòa án Quân sự cấp quân khu, cấp khu vực trong toàn hệ thống để Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án tham dự, theo dõi trực tiếp.

Những nội dung quan trọng của Hội nghị này gồm:

- Nghe Báo cáo tổng kết và thảo luận về kết quả công tác Toà án năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nghiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021;

- Đánh giá khái quát những thành tựu nổi bật, những dấu ấn của hệ thống Tòa án nhân dân trong nhiệm kỳ 2016-2020;

- Báo cáo tổng hợp những vấn đề rút kinh nghiệm công tác xét xử, giải quyết các vụ việc của Toà án nhân dân;

- Tổ chức Lễ kết nối và công bố các dịch vụ công trực tuyến của Tòa án nhân dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia;

- Thảo luận và quán triệt Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021; dự thảo Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021;

- Đặc biệt Hội nghị sẽ nghe bài phát biểu quan trọng của Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ chỉ đạo công tác Tòa án các cấp trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Với khối lượng công việc lớn và có ý nghĩa quan trọng như trên, đòi hỏi Hội nghị phải được tổ chức khoa học và nghiêm túc. Do đó, tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung suy nghĩ, thảo luận để đóng góp vào công việc chung; đề xuất các giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 và những năm tiếp theo; từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cho từng cấp, từng đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống Toà án, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Kính thưa các Đồng chí!

Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, dự báo số lượng các loại vụ việc mà Tòa án phải thụ lý, giải quyết tiếp tục có xu hướng gia tăng với tính chất ngày càng phức tạp, trong khi đó các Tòa án tiếp tục phải thực hiện nghiêm các chủ trương về tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Đồng thời, năm 2021, Tòa án nhân dân tập trung quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, là năm phải nghiên cứu, đề xuất cho Đảng định hướng Chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn sau năm 2020. Để thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, ngoài sự nỗ lực của toàn hệ thống, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành Trung ương, đặc biệt là các cơ quan Tư pháp đối với các Toà án nhân dân.

Với tinh thần đó, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2021.

Nhân dịp chuẩn bị đón chào năm mới 2021, tôi kính chúc đồng chí Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương; các vị khách quý; các đồng chí đại biểu cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Toà án nhân dân các cấp và gia đình một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và đạt nhiều thành tích trên cương vị công tác của mình.

Xin trân trọng cảm ơn!


Lượt xem: 21604
ácdscv