Loading...
Skip to main content

Toà án nhân dân tối cao làm việc với Tòa án tỉnh Lạng Sơn

(23/04/2012 16:40)

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, trong không khí cả nước phấn khởi chuẩn bị kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng Miền Nam và ngày Quốc tế lao động 1-5, tôi vui mừng đến thăm và làm việc với TAND tỉnh Lạng Sơn, cùng dự buổi làm việc hôm nay còn có Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Lạng Sơn. Thay mặt Ban Cán sự Đảng TAND tối cao, tập thể Lãnh đạo TAND tối cao, tôi xin chúc các đồng chí trong Thường trực Tỉnh uỷ, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và các đồng chí trong ngành TAND tỉnh cùng toàn thể gia đình sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.

Thưa các đồng chí!

Qua theo dõi hoạt động và Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2012 của ngành TAND tỉnh Lạng Sơn, tôi vui mừng được biết trong 6 tháng qua, hoạt động của ngành TAND tỉnh Lạng Sơn có nhiều chuyển biến đáng khích lệ. Số lượng và chất lượng công tác của ngành TAND tỉnh được nâng cao. Trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, toàn ngành TAND tỉnh thụ lý tổng số 2971 vụ án các loại; đã giải quyết được 2551 vụ; trong đó TAND tỉnh thụ lý 527 vụ, đã giải quyết 466 vụ; TAND các huyện và thành phố thụ lý 2444 vụ, đã giải quyết 2024 vụ. Các vụ án trọng điểm, phức tạp đều được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, được dư luận đồng tình; nhiều vụ án hình sự được tổ chức xét xử lưu động tại nơi xảy ra tội phạm, góp phần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật trong nhân dân và phòng ngừa, răn đe tội phạm; đặc biệt là, đến nay toàn ngành TAND tỉnh chưa phát hiện ra trường hợp nào bị kết án oan người vô tội. Trong công tác xét xử đã thực hiện đúng pháp luật, chất lượng tranh tụng tại phiên toà được chú trọng và đảm bảo tính dân chủ; các bản án, quyết định của các Toà án đúng pháp luật và đã hạn chế được sai sót. Công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính về cơ bản đúng pháp luật, bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự; việc hoà giải theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự được chú trọng, đạt tỷ lệ cao. Công tác giám đốc kiểm tra và thi hành án hình sự được chú trọng, tăng cường.

Bên cạnh công tác xét xử là trọng tâm, các công tác khác như: thi hành án hình sự, giám đốc kiểm tra, xây dựng Ngành, Hội thẩm nhân dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, bảo đảm cơ sở vật chất, phong trào thi đua khen thưởng… cũng được quan tâm tăng cường.

Về công tác cải cách tư pháp, qua báo cáo của Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh Lạng Sơn, tôi thấy: Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02-01-2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới và Nghị Quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, TAND tỉnh Lạng Sơn đã chủ động, tích cực đổi mới việc tổ chức phiên toà xét xử, xác định rõ hơn vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng theo hướng bảo đảm tính công khai, dân chủ, nghiêm minh; nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên toà xét xử, coi đây là khâu đột phá của hoạt động tư pháp. Khi xét xử bảo đảm cho mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật; Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, các phán quyết của Toà án căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, người bào chữa, bị cáo, người làm chứng, nguyên đơn, bị đơn và những người có quyền, lợi ích hợp pháp để ra bản án, quyết định đúng pháp luật, có sức thuyết phục và trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 28-7-2010 của Bộ Chính trị, căn cứ vào Công văn số 222/TCCB ngày 29-4-2011 và Kế hoạch số 275/TCCB ngày 27-11-2011 của TAND tối cao về việc triển khai thực hiện Đề án thành lập TAND sơ thẩm khu vực; căn cứ vào các tiêu chí theo quy định (số lượng các loại vụ án mà Toà án phải thụ lý, giải quyết; số lượng dân cư, quy mô địa giới hành chính, đặc điểm địa lý vùng miền, điều kiện phát triển kinh tế của địa phương và tính đồng bộ về năng lực công tác của các cơ quan tư pháp khác, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân), Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương xây dựng Đề án thành lập TAND sơ thẩm khu vực, báo cáo xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và các cơ quan tư pháp của tỉnh (Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự tỉnh). Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh đã hoàn chỉnh Đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến, phê duyệt. Đến nay, Đề án thành lập TAND sơ thẩm khu vực của TAND tỉnh đã được Thường trực Tỉnh uỷ phê duyệt (gồm 06 TAND sơ thẩm khu vực) và đã báo cáo TAND tối cao.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo TAND tối cao, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà ngành TAND tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong năm qua; đồng thời, ghi nhận những ý kiến đề xuất, kiến nghị của ngành TAND tỉnh Lạng Sơn để giao cho các đơn vị chức năng thuộc TAND tối cao nghiên cứu, tham mưu, đề xuất. Tuy nhiên, cùng với những kết quả đã đạt được, trong thời gian qua ngành TAND tỉnh Lạng Sơn vẫn còn bộc lộ một số tồn tại như: việc ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến công tác cải cách tư pháp cũng như việc hướng dẫn áp dụng pháp luật còn chậm, chưa đồng bộ; công tác cải cách tư pháp trong hoạt động xét xử chưa thực sự chuyển biến rõ nét; một số Thẩm phán chưa thể hiện tốt vai trò chủ toạ phiên toà để Hội đồng xét xử thực sự phát huy tính độc lập, bảo đảm phán quyết của bản án căn cứ vào quá trình xét hỏi và tranh tụng tại phiên toà; một số cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa tự giác nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ… Chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận và khắc phục khuyết điểm này trong những năm tới, hạn chế đến mức tối đa tồn tại này. Để làm được điều đó cần có sự cố gắng, chủ động và tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, công chức ngành TAND tỉnh Lạng Sơn.

Thưa các đồng chí!

Năm 2012 bên cạnh những thuận lợi do những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, đất nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn thách thức do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, cắt giảm đầu tư công đã tác động, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Cùng với những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới thì các thế lực thù địch vẫn tiếp tục âm mưu và hoạt động “Diễn biến hoà bình”, chống phá cách mạng nước ta. Chúng ra sức lợi dụng vấn đề về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc nhằm tạo dựng ngọn cờ, tập hợp lực lượng kích động quần chúng nhân dân hoạt động gây rối, biểu tình chống phá chính quyền. Gần đây, vấn đề Biển đông đang và sẽ diễn biến phức tạp. Một mặt, chúng ta vừa phải ngăn chặn sự kích động của một số phần tử xấu; mặt khác phải bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững hoà bình, ổn định đất nước, thực hiện công ước quốc tế, đồng thời vô hiệu hoá âm mưu lợi dụng vấn đề Biển đông để kích động biểu tình chống đối. Hoạt động của các cơ quan tư pháp đang đứng trước những thách thức lớn, khối lượng công việc sẽ ngày càng nặng nề. Lạng Sơn là tỉnh miền núi, có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, có vị trí chiến lược quan trọng, có cửa khẩu quốc tế và nhiều cửa khẩu quốc gia nối liền với Trung Quốc. Cùng với quá trình phát triển, hội nhập, tình hình kinh tế xã hội của Lạng Sơn đã và đang phát triển không ngừng, đời sống của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh từng bước được nâng cao, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, những thành tựu đã đạt được, Lạng Sơn cũng đang tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức; đó là tình hình tội phạm vẫn đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều loại tội phạm nguy hiểm, xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính có sự gia tăng, làm cho hoạt động xét xử của Toà án ngày càng quá tải. Trong khi đó, yêu cầu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và công cuộc cải cách tư pháp đòi hỏi phải nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động tư pháp, trong đó hoạt động xét xử là trọng tâm.

Thưa các đồng chí!

Năm 2012, ngành TAND triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng; trong đó, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Ngành với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp, trong đó đặc biệt chú trọng việc triển khai thực hiện nghiêm túc các văn kiện đã được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020… Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các đề án phục vụ yêu cầu cải cách tư pháp, trong đó tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện các đề án theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, đặc biệt là Đề án thành lập TAND sơ thẩm khu vực theo Kết luận số 79-KL/TW ngày 28-7-2010 của Bộ Chính trị và Đề án tăng cường cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ cho ngành TAND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới... Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp như: xác định việc đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên toà là khâu đột phá tập trung làm tốt công tác hoà giải trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự và tăng cường đối thoại trong công tác giải quyết các vụ án hành chính… để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử theo hướng đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; kiên quyết hạn chế triệt để tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm; giải quyết dứt điểm các vụ án trọng điểm…

Tại Hội nghị triển khai công tác ngành TAND năm 2012, Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng thời, lần đầu tiên Hội nghị triển khai công tác ngành TAND được đón tiếp các đồng chí là Bí thư, đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, Thành uỷ các tỉnh trong cả nước, các đồng chí đại diện các bộ, ngành đến dự và bàn về công tác phối hợp giữa các cấp uỷ địa phương với ngành TAND. Cũng thời gian qua, ngày 14-01-2012, lần đầu tiên Chủ tịch nước đã trực tiếp trao quyết định và giao nhiệm vụ đối với các đồng chí được bổ nhiệm làm Thẩm phán TAND tối cao tại Phủ Chủ tịch. Đây là sự kiện quan trọng có ý nghĩa quan trọng đối với ngành TAND, xác định vị thế của ngành TAND. Tại Hội nghị triển khai công tác ngành TAND năm 2012, sau khi ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành TAND đã đạt được, Chủ tịch nước cũng chỉ ra những tồn tại mà ngành TAND cần khắc phục. Đồng thời, Chủ tịch nước nêu ra bốn vấn đề mà ngành TAND phải quán triệt thực hiện trong năm 2012 và những năm tiếp theo. Các đồng chí cần tiếp thu các nội dung trên và tổ chức quán triệt sâu sắc đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức ngành TAND tỉnh Lạng Sơn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đã đặt ra, tôi xin nhấn mạnh với các đồng chí một số vấn đề sau:

Một là, tổ chức triển khai nghị quyết của Ban Cán sự Đảng TANDTC, Chỉ thị của Chánh án TANDTC về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012; kết hợp quán triệt tổ chức triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh. Tích cực tham gia vào việc nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 về các vấn đề có liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ của TAND trong hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI). Trên cơ sở kết quả tổng kết đầy đủ, khoa học việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và căn cứ vào định hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống TAND theo Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các đồng chí phải đề xuất cho “trúng” các nội dung cần sửa đổi hoặc bổ sung, xác định rõ Toà án là trung tâm, xét xử là trọng tâm của hoạt động tư pháp, Toà án phải trở thành thiết chế quan trọng của Nhà nước để tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, thực hành pháp chế và dân chủ xã hội chủ nghĩa; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của ngành TAND tỉnh nhằm bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử các loại vụ án thuộc thẩm quyền, đúng pháp luật, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Trong đó, tiếp tục xác định việc đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên toà là khâu đột phá; tập trung làm tốt công tác hoà giải trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự và tăng cường đối thoại trong việc giải quyết các vụ án hành chính; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Toà án để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử theo hướng đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; tập trung kiên quyết hạn chế triệt để tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm; giải quyết dứt điểm các vụ án lớn, trọng điểm; khắc phục tình trạng án quá hạn, bản án tuyên không rõ ràng…; hạn chế tới mức thấp nhất các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán, bảo đảm các phán quyết của Toà án phải đúng pháp luật, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, có sức thuyết phục cao và có tính khả thi; tăng cường công tác xét xử lưu động, tăng cường việc thanh tra, kiểm tra của Toà án cấp trên với Toà án cấp dưới và công tác giám sát thi hành án hình sự.

Hai là, trong công tác xây dựng ngành, ngành TAND TAND tỉnh Lạng Sơn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo các Toà án; tập trung làm tốt công tác đánh giá cán bộ và lựa chọn cán bộ có đủ trình độ, năng lực và bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức phẩm chất tốt, có quan điểm đổi mới và quan điểm quần chúng tốt; hết lòng phụng sự công lý, phục vụ nhân dân để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo của các Toà án. Đồng thời, cần phải có kế hoạch chủ động tạo nguồn cán bộ và thực hiện tốt công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng tại chỗ. Tích cực tham gia và cử cán bộ công chức dự các khóa đào tạo; tạo tạo chuyên sâu, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho Thẩm phán, cán bộ và Hội thẩm Toà án để xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành Toà án. Bảo đảm cán bộ khi được quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo hoặc ngạch, bậc Thẩm phán cao hơn phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức bổ sung, đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ ở cương vị mới.

Ba là, để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, trong quá trình thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, ngành TAND tỉnh Lạng Sơn phải nắm chắc tinh thần chủ đạo: bảo đảm vị trí trung tâm của Toà án trong hệ thống các cơ quan tư pháp, đồng thời phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát của các cơ quan, tổ chức và công dân đối với hoạt động của ngành TAND tỉnh Lạng Sơn. Đặc biệt, TAND tỉnh cần chú ý đến các biện pháp khắc phục những vấn đề khó khăn phát sinh khi thành lập TAND sơ thẩm khu vực; vấn đề cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc của TAND sơ thẩm khu vực; vấn đề sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo và chế độ, chính sách đối với cán bộ cho phù hợp với thực tế. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan tư pháp, tố tụng địa phương xây dựng quy chế phối hợp để triển khai việc xây dựng TAND sơ thẩm khu vực và triển khai tốt việc xét xử theo mô hình tổ chức mới và theo Luật tố tụng hành chính. Đồng thời, tôi cũng đề nghị Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Lạng Sơn quan tâm chỉ đạo ngành TAND tỉnh trong việc thành lập TAND sơ thẩm khu vực, cũng như trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho ngành TAND tỉnh Lạng Sơn.

Bốn là, trong công tác xây dựng Đảng, phải xây dựng các tổ chức Đảng ngành TAND thành phố trong sạch, vững mạnh và phải quán triệt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Làm tốt công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình trong nội bộ, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, ngăn ngừa những sai phạm của cán bộ công chức. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; các đồng chí cần nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất cùng nhau chung sức chung lòng để hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí cần chủ động báo cáo với Thường trực Tỉnh uỷ và phối hợp với các ban, ngành hữu quan ở địa phương trong việc tăng cường kiện toàn đội ngũ cán bộ cho ngành TAND tỉnh, việc cơ cấu lãnh đạo Toà án tham gia cấp uỷ và Thường vụ cấp uỷ tại địa phương và việc bố trí đất đai, hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở, mua sắm trang thiết bị làm việc, giúp cho ngành TAND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành TAND tỉnh Lạng Sơn; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và những năm tiếp theo, với chủ đề “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành TAND”. Kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành TAND tỉnh Lạng Sơn.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tối cao, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn đến Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng các sở, ban, ngành của Tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ ngành TAND tỉnh trong những năm qua. Tôi cũng đề nghị các đồng chí tiếp tục quan tâm giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần đối với ngành TAND tỉnh để ngành TAND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ,

Thưa các đồng chí!

Với sự cố gắng, nỗ lực của mỗi cán bộ, công chức, với tinh thần đoàn kết, cùng nhau chung sức chung lòng, tôi tin tướng chắc chắn rằng các đồng chí nhất định sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2012.

Cuối cùng, một lần nữa tôi xin chúc các đồng chí trong Thường trực Tỉnh uỷ, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và các đồng chí trong ngành TAND tỉnh cùng toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Nguồn: Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 29
ácdscv