Loading...
Skip to main content

Bài phát biểu của đồng chí Trương Hòa bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại cuộc gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XIII

(03/08/2011 14:01)

Kính thưa các vị Đại biểu Quốc hội khóa XIII đã và đang công tác trong ngành Tòa án nhân dân!

Kính thưa các đồng chí trong Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và các đồng chí đại diện lãnh đạo của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao !

Thưa toàn thể các đồng chí !

Trước hết, thay mặt các đồng chí Đại biểu Quốc hội khóa XIII đã và đang công tác trong ngành Tòa án nhân dân, bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất tới những lời chúc tốt đẹp mà đồng chí Trần Văn Tú, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và toàn thể cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân gửi tới chúng tôi là những Đại biểu Quốc hội khóa XIII đã và đang công tác trong ngành Tòa án nhân dân. Cũng qua đây, với danh nghĩa cá nhân là Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tôi xin chúc mừng các đồng chí Đại biểu Quốc hội khóa XIII đã và đang công tác trong ngành Tòa án nhân dân; xin chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hiện, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tối cao được bầu làm Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Thưa các đồng chí !

Trong những năm qua, thực hiện các nghị quyết của Đảng và Quốc hội, các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới tổ chức và hoạt động của ngành Tòa án nhân dân, dưới sự quản triệt, triển khai chỉ đạo thực hiện của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, với sự quan tâm ủng hộ của các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương ngành Tòa án nhân dân đã được quan tâm, kiện toàn về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ. Đây là những cơ sở để ngành Tòa án nhân dân hoàn thành nhiệm vụ được giao, về cơ bản: tỷ lệ giải quyết các loại cụ án đều đạt chỉ tiêu công tác đề ra; chất lượng công tác xét xử tiếp tục được đảm bảo, hạn chế các vụ án oan sai gây bức xúc trong nhân dân; công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng chất lượng được nâng cao, bảo đảm các quy định của pháp luật và bảo vệ được quyền, lợi ích chính đáng của Nhà nước, tổ chức và công dân; đội ngũ Thẩm phán, cán bộ tòa án các cấp tiếp tục được bổ sung, kiện toàn cả về số lượng và chất lượng; cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Tòa án các cấp không ngừng được tăng cường; các mặt công tác khác như công tác thi hành án hình sự, công tác xây dựng và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, công tác thi đua khen thưởng…đạt được nhiều thành tích góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của toàn ngành. Quan hệ hợp tác quốc tế giữa các ngành Tòa án trong khu vực và trên thế giới tiếp tục được tăng cường, mở rộng. Các nhiệm vụ liên quan đến cải cách tư pháp - đổi mới tổ chức và hoạt động của ngành Tòa án nhân dân đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

Có được những kết quả đó, là do có sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự đoàn kết, thống nhất trong Ban cán sự, tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và sự nỗ lực, phấn đấu, vượt qua những khó khăn trong đời sống sinh hoạt, tất cả vì ngành Tòa án nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành Tòa án vẫn còn những thiếu sót, khuyết điểm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và kiên quyết khắc phục trong thời gian tới như khắc phục tình trạng để án quá hạn luật định, chất lượng các vụ án khi tuyên, giảm tỷ lệ các vụ án bị hủy hoặc cải sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan của Thẩm phán… và khắc phục việc thiếu cán bộ, Thẩm phán ở một số Tòa án nhân dân địa phương. Đây là nhiệm vụ lớn lao, nặng nề của Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và toàn thể cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân, trong đó có phần trách nhiệm quan trọng của đại biểu Quốc hội đại diện cho cử tri của ngành Tòa án nhân dân.

Thưa toàn thể các đồng chí !

Số lượng Đại biểu Quốc hội khóa XIII hiện công tác trong ngành Tòa án nhân dân là 15 người, trong đó bản thân tôi được Đại hội Đảng khóa XI bầu làm Bí thư Trung ương Đảng, được Quốc hội khóa XIII bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với sự tín nhiệm cao. Đây là thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội trước hết đối với ngành Tòa án nhân dân và vừa là vinh dự, vừa là thách thức đối với bản thân trong việc xây dựng ngành Tòa án xứng đáng là trung tâm của hoạt động cải cách các cơ quan tư pháp.

Trước những cơ hội và thách thức đó, nhiệm vụ trong những năm sắp tới của ngành Tòa án nhân dân là rất nặng nề trong việc triển khai các nhiệm vụ của Nghị quyết số 08 và Nghị Quyết số 49-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động hệ thống Tòa án như: tăng cường cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, bảo đảm xây dựng mô hình Tòa án 4 cấp; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả cao trong hoạt động xét xử, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và hội nhập quốc tế.

Đây là dịp để tập thể Ban cán sự, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và các cán bộ, công chức trong hệ thống Tòa án nhân dân phát huy, đóng góp hết khả năng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trong công tác xây dựng ngành Tòa án nhân dân.

Kính thưa các đồng chí!

Trên cương vị công tác của mình, tôi nguyện phấn đấu hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và phục vụ ngành Tòa án nhân dân, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao được Hiến pháp và pháp luật quy định. Thường xuyên rèn luyện, học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư”, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra, các bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương, các đoàn thể nhân dân, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của nhân dân, ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội. Tích cực chăm lo trong công tác xây dựng ngành, bảo đảm cho ngành Tòa án nhân dân hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, mong rằng các vị Đại biểu Quốc hội khóa XIII của ngành Tòa án nhân dân, trong cương vị công tác của mình phát huy hết khả năng của người đại diện trong công tác xây dựng ngành Tòa án nhân dân trọng sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các đồng chí Đại biểu Quốc hội khóa XIII đã công tác trong ngành Tòa án nhân dân, trong cương vị mới tiếp tục có những ý kiến, sự ủng hộ nhiệt thành đối với ngành Tòa án nhân dân.

nữa, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với Quốc hội, nhân dân và ngành Tòa án nhân dân đã tín nhiệm, tiếp tục giao trọng trách lớn cho tôi. Đồng thời, cũng mong nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của Ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và mỗi cán bộ, Thẩm phán ngành Tòa án nhân dân để tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chúc các đồng chí trong Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Hiện, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và các vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể cán bộ, Thẩm phán ngành Tòa án nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn !


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 34
ácdscv