Loading...
Skip to main content
TTLT 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến

Số ký hiệu:05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BT

Hiệu lực:Đang có hiệu lực

Ngày có hiệu lực:01/02/2022

TTLT 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến

Số ký hiệu 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BT
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành
Bộ và cơ quan ngang Bộ
Lĩnh vực
Viện kiểm sát, Tư pháp, Toà án
Người ký
Nguyễn Văn Du - Nguyễn Huy Tiến - Nguyễn Duy Ngọc - Lê Huy Vịnh - Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành 15/12/2021
Ngày có hiệu lực 01/02/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 6643