Loading...
Skip to main content

  • VBQPPL:

    - BLTTDS (Điều 314 và Điều 315 )

    Thư ký phải có mặt tại phòng họp trước thời điểm khai mạc để kiểm tra lại tổng thể các điều kiện phục vụ cho phiên họp (vệ sinh, an toàn phòng họp, trang thiết bị âm thanh nếu cần phải sử dụng, bàn ghế, biển hiệu, …), kiểm tra sự có mặt, vắng mặt của những người được triệu tập để tham gia phiên họp (yêu cầu người được triệu tập nộp giấy triệu tập và xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh để đối chiếu, xem người có mặt có đúng là người được triệu tập hay không), sau đó phổ biến nội quy phòng họp.

    Sau khi Thẩm phán khai mạc phiên họp, Thư ký báo cáo kết quả triệu tập những người tham gia phiên họp, để Thẩm phán nắm được sự có mặt, vắng mặt của những người được triệu tập và kiểm tra căn cước của những người có mặt.

    Thư ký ghi biên bản phiên họp một cách đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan và rõ ràng mạch lạc. Nội dung biên bản phiên họp phải phản ánh được đầy đủ những vấn đề mà người yêu cầu (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện hợp pháp) yêu cầu Tòa án giải quyết, căn cứ để họ đưa ra các yêu cầu đó; ý kiến của người có liên quan (trực tiếp hoặc người đại diện hợp pháp của họ) về những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của họ; ý kiến của người làm chứng; giải thích của người giám định; quá trình xem xét các tài liệu, chứng cứ tại phiên họp; ý kiến của Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp về việc giải quyết việc dân sự; quyết định giải quyết việc dân sự của Thẩm phán

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn , sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

cdscv