Loading...
Skip to main content

 • Giải quyết vụ án hôn nhân gia đình cũng tương tự như giải quyết vụ án dân sự nói chung, tuy nhiên có một số điểm khác biệt cơ bản. Trong giải quyết án hôn nhân gia đình, thường giải quyết cùng lúc ba mối quan hệ: Mối quan hệ về tình cảm vợ chồng, mối quan hệ về con cái, mối quan hệ về tài sản. Mối quan hệ tài sản trong vụ án hôn nhân gia đình là một lĩnh vực trong án dân sự nói chung. Do vậy, khi thụ lý, giải quyết vụ án hôn nhân gia đình, cần lưu ý một số vấn đề trình bày dưới đây.

  VBQPPL:

  - Luật HNGĐ

  - BLTTDS (các điều 27, 28, 33, 34, 35, 36)

  - Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án

  - Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10

  - Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP

  - Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP