Loading...
Skip to main content

 • VBQPPL:

  - Luật Trọng tài thương mại (Điều 44)

  - Pháp lệnh APLPTA (khoản 2 mục II Danh mục mức APLPTA ban hành kèm theo)

  ● Trong trường hợp xét thấy thỏa thuận trọng tài là vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được hoặc tranh chấp không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì Hội đồng trọng tài có thể quyết định đình chỉ việc giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, nếu không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài, các bên tranh chấp có quyền gửi đơn yêu cầu Tòa án nơi Hội đồng trọng tài ra quyết định xem xét lại quyết định của Hội đồng trọng tài.

  ● Khi tiếp nhận đơn yêu cầu (khiếu nại) xem xét lại quyết định của Hội đồng trọng tài, Thư ký cần lưu ý:

  - Thời hạn gửi yêu cầu là 05 (năm) ngày làm việc, tính từ khi nhận được quyết định của Hội đồng trọng tài.

  - Đơn yêu cầu (khiếu nại) phải có những nội dung chủ yếu sau: Ngày, tháng, năm làm đơn; tên, địa chỉ của bên khiếu nại; nội dung yêu cầu.

  - Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải nộp kèm theo bản sao đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài, quyết định của Hội đồng trọng tài (đối với các tài liệu có bản gốc bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực hợp lệ).

  ● Ngay sau khi nhận được đơn yêu cầu và các tài liệu, chứng cứ hợp lệ, Thư ký vào Sổ nhận đơn yêu cầu, lập biên bản giao nhận tài liệu giao cho người yêu cầu theo thủ tục chung; sau đó, báo cáo người phụ trách trực tiếp (có thể là Trưởng phòng hành chính tư pháp của Tòa án, có thể là Thẩm phán phụ trách) để trình Chánh án Tòa án xem xét quyết định.

  ● Sau khi Chánh án quyết định cho thụ lý đơn yêu cầu, Thư ký thông báo cho người yêu cầu đến nộp tạm ứng lệ phí (số tiền 300.000 đồng), để làm thủ tục thụ lý.

  ● Thẩm phán được Chánh án phân công xem xét, giải quyết đơn khiếu nại sẽ quyết định về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài, về hiệu lực của thỏa thuận trọng tài hay tính khả thi của thỏa thuận trọng tài. Thư ký giúp Thẩm phán những công việc cụ thể theo sự phân công của Thẩm phán.

  Lưu ý: Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn , sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

cdscv