Loading...
Skip to main content

Lượt xem: 99
Mẫu số 01d

Mẫu số 01d (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04 /2005/NQ-HĐTP
ngày 17 tháng 9 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

TOÀ ÁN NHÂN DÂN........(1)

___________________

Số:...../....../QĐ- ĐG (2)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________

...., ngày...... tháng ...... năm......

  

QUYẾT ĐỊNH

ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Toà ………………………………………………………………………………………………...

Căn cứ vào Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Sau khi xem xét đơn yêu cầu định giá tài sản đang tranh chấp
(hoặc sau khi xem xét thoả thuận về mức giá đối với tài sản đang tranh chấp)
của ……………………………………………………………………………………………...(3)

là ...........................................(4) trong vụ án ……………………………………………..(5);

Xét thấy việc tiến hành định giá tài sản đang tranh chấp là cần thiết cho việc giải quyết vụ án;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tiến hành định giá tài sản đang tranh chấp: …………………………………………...(6).

2. Thành lập Hội đồng định giá tài sản đang tranh chấp gồm có các ông (bà) sau đây:

a. Ông (Bà) ..........................................chức vụ ………………………………………………

công tác tại ..............................................................là Chủ tịch Hội đồng

b. Ông (Bà) ......................................... chức vụ ………………………………………………

công tác tại ..............................................................là Uỷ viên Hội đồng

c. Ông (Bà) ............................................ chức vụ…………………………………………….

công tác tại................................................................là Uỷ viên Hội đồng

d. Ông (Bà) ........................................... chức vụ …………………………………………….

công tác tại ..............................................................là Uỷ viên Hội đồng

3. Hội đồng định giá có nhiệm vụ xem xét quyết định về giá đối với tài sản đang tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ định giá và đưa ra kết quả định giá.

4. Việc định giá được bắt đầu tiến hành vào hồi.......giờ......phút ngày....... tháng....năm tại ………………………………………………………………………………………………(7).

Nơi nhận

- Các thành viên của Hội đồng định giá;

- Các đương sự;

- Lưu hồ sơ vụ án.

TÒA .........................................

Thẩm phán

      

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01d:

(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao thì ghi: Toà án nhân dân tối cao Toà phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 01/2005/QĐ-ĐG).

(3) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của người làm đơn yêu cầu định giá tài sản hoặc của các bên thoả thuận về mức giá đối với tài sản.

(4) Ghi địa vị pháp lý của người làm đơn trong vụ án hoặc của các bên thoả thuận về mức giá đối với tài sản.

(5) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Toà án đang giải quyết.

(6) Ghi cụ thể loại tài sản và số lượng tài sản cần định giá.

(7) Ghi cụ thể địa điểm tiến hành định giá tài sản.


Cập nhật lần cuối: 14/08/2018 17:12:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn , sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

cdscv