Loading...
Skip to main content

Lượt xem: 148
Mẫu số 22

Mẫu số 22 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP

ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

TOÀ ÁN NHÂN DÂN...... (1)

Số:…..../TB-TA

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày...... tháng ...... năm......

THÔNG BÁO

SỬA CHỮA, BỔ SUNG BẢN ÁN PHÚC THẨM

Căn cứ vào Điều 240 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Xét thấy bản án dân sự phúc thẩm số…./…/…. -PT ngày… tháng ... năm về...................của Toà (2)...........................có những sai sót, nhầm lẫn cần được sửa chữa, bổ sung như sau:

1. Về nội dung tại dòng (các dòng) từ trên xuống (hoặc từ dưới lên) trang…của bản án phúc thẩm nêu trên đã ghi: (3)“.....................................................................................................................................”

Nay được sửa chữa, bổ sung như sau: (4) “.....................................................................”

2..........................................................................................................................................

Nơi nhận:

- (Ghi theo quy định tại

Điều 281 của BLTTDS);

- Lưu hồ sơ vụ án.

 

THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(hoặc Chánh án TAND cấp tỉnh; Chánh toà Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, nếu Thẩm phán chủ tọa phiên toà phúc thẩm không còn đảm nhiệm chức vụ Thẩm phán)

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 22.

(1) Ghi tên Toà án đã xét xử phúc thẩm và ra bản án. Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh H); nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, thì cần ghi rõ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội).

(2) Ghi tên Toà án nhân dân đã ra bản án đó theo cách ghi hướng dẫn tại điểm (1).

(3) Trích lại nguyên văn phần nội dung bản án phát hiện có sai sót, nhầm lẫn cần sửa chữa, bổ sung.

(4) Ghi đầy đủ nội dung cần sửa chữa, bổ sung để khắc phục sai sót.

  


Cập nhật lần cuối: 15/08/2018 09:42:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn , sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

cdscv