Loading...
Skip to main content

Lượt xem: 115
Mẫu số 01d

Mẫu số 01d: Dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm xét lý do kháng cáo quá hạn

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

TOÀ ÁN...........................

Số:....../....../HSPT-QĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày...... tháng ...... năm......

QUYẾT ĐỊNH

Không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

TOÀ...................................

Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (Bà)………………………………………………..

Các Thẩm phán: Ông (Bà)…………………………………………………………………

Ông (Bà)…………………………………………………………………

NHẬN THẤY:

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày………. tháng………năm………

(1)……………………………………………………………………………………………

có đơn kháng cáo với nội dung(2)………………………………………………………….

XÉT THẤY:

Việc kháng cáo của………………………. là quá thời hạn quy định tại Điều 234 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Việc kháng cáo quá hạn là do(3) ……………………………….  Theo hướng dẫn tại mục 5 Phần I Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự, thì lý do kháng cáo quá hạn trong trường hợp này là không chính đáng.

Căn cứ vào Điều 235 của Bộ luật tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn của…………………………………………………

Đối với bản án (quyết định) hình sự sơ thẩm số......... ngày.... tháng.... năm..... của Toà án…………………………………………………………

Nơi nhận:

- (Ghi tên Toà án đã xử sơ thẩm và người kháng cáo quá hạn);

- Lưu hồ sơ vụ án.

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01d:

(1) Ghi địa vị pháp lý trong tố tụng và họ tên người kháng cáo.

(2) Ghi cụ thể nội dung kháng cáo.

(3) Ghi lý do kháng cáo quá hạn mà người kháng cáo đã trình bày.


Cập nhật lần cuối: 15/08/2018 09:50:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn , sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

cdscv