Loading...
Skip to main content

Lượt xem: 110
Mẫu số 01đ

Mẫu số 01đ: Dùng cho Toà án cấp sơ thẩm

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

TOÀ ÁN...........................

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày...... tháng ...... năm......

THÔNG BÁO

Về việc kháng cáo, kháng nghị(1)

TOÀ ÁN...................................

Căn cứ vào Điều 236 của Bộ luật tố tụng hình sự,

1. Thông báo cho:(2)………………………………………………………………………………

Được biết bản án (quyết định) hình sự sơ thẩm số…….ngày…….. tháng……năm…… của Toà án……………………. đã bị kháng cáo, kháng nghị như sau:

a)(3)………………………………………………………………………………………………….

b)……………………………………………………………………………………………………

2. Người được thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị có quyền gửi văn bản nêu ý kiến của mình về nội dung kháng cáo, kháng nghị cho Toà án cấp phúc thẩm.

Nơi nhận:

- (Ghi những nơi mà Toà án phải thông báo theo quy định tại khoản 1 Điều 236 của BLTTHS);

- Lưu hồ sơ vụ án.

 

……………………………….(4)

…………………

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01đ:

(1) Nếu chỉ có kháng cáo bỏ hai chữ “kháng nghị”; nếu chỉ có kháng nghị bỏ hai chữ “kháng cáo”.

(2) Ghi họ tên và địa vị pháp lý trong tố tụng của người được thông báo (ví dụ: Thông báo cho: Nguyễn Văn A là bị cáo trong vụ án; ông Trần N là người bị hại trong vụ án).

(3) Ghi địa vị pháp lý trong tố tụng và họ tên người kháng cáo và Viện kiểm sát kháng nghị; nội dung kháng cáo, kháng nghị (ví dụ: Bị cáo Nguyễn Trần kháng cáo xin giảm hình phạt và giảm mức bồi thường thiệt hại).

(4) Ghi chức vụ hoặc chức danh và họ tên người ký.


Cập nhật lần cuối: 15/08/2018 09:51:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn , sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

cdscv