Loading...
Skip to main content

Lượt xem: 116
Mẫu số 01e

Mẫu số 01e: Dùng cho Toà án cấp phúc thẩm

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

TOÀ ÁN...........................

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày...... tháng ...... năm......

THÔNG BÁO

Về việc rút kháng cáo (kháng nghị) (1)

TOÀ ...................................

Căn cứ vào Điều 236 của Bộ luật tố tụng hình sự,

Thông báo cho:(2)………………………… được biết như sau:

Ngày....... tháng...... năm……………………………………….

có đơn kháng cáo (văn bản kháng nghị số.....) với nội dung………………………………(3)

Ngày....... tháng...... năm........., người kháng cáo (Viện kiểm sát kháng nghị) đã có văn bản về việc rút kháng cáo (kháng nghị).

 

...................................(4)

………………

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01đ:

(1) Nếu chỉ rút kháng cáo bỏ hai chữ “kháng nghị”; nếu chỉ rút kháng nghị bỏ hai chữ “kháng cáo”.

(2) Ghi họ tên và địa vị pháp lý trong tố tụng của người được thông báo.

(3) Ghi ngày, tháng, năm có đơn kháng cáo (văn bản kháng nghị) và họ tên, địa vị pháp lý trong tố tụng của người kháng cáo (Viện kiểm sát kháng nghị); nội dung kháng cáo, kháng nghị.

(4) Ghi chức vụ hoặc chức danh và họ tên người ký.

Cập nhật lần cuối: 15/08/2018 09:51:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn , sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

cdscv