Loading...
Skip to main content

Lượt xem: 247
3.3.1. Tạm giam

● Trường hợp bị can, bị cáo đang bị tạm giam:

- Căn cứ vào Điều 88, 177 BLTTHS; mục 2 phần I của Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP, khi nhận hồ sơ vụ án cũng như trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Thư ký phải kiểm tra xem đối với bị can đang bị tạm giam mà thời hạn tạm giam gần hết (còn lại không quá 5 ngày) thì trong trường hợp này cần giúp Thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên toà soạn thảo Lệnh tạm giam theo mẫu số 01a ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP trình Chánh án hoặc Phó Chánh án ký (cần chú ý thời hạn tạm giam trong trường hợp này được tính kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và không được quá thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án).

- Đối với bị cáo đang bị tạm giam mà đến ngày mở phiên toà hoặc trong quá trình xét xử thời hạn tạm giam đã hết thì trước khi thời hạn tạm giam còn lại không quá 5 ngày, Thư ký phải soạn thảo Lệnh tạm giam theo mẫu số 01b ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP trình Chánh án hoặc Phó Chánh án ký, trong trường hợp này thời hạn tạm giam được tính từ ngày tiếp theo ngày tạm giam cuối cùng của Lệnh tạm giam trước đó và cho đến khi kết thúc phiên toà.

- Trong trường hợp phải gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, theo yêu cầu của Thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên tòa xét thấy cần phải tiếp tục tạm giam bị cáo, Thư ký soạn thảo Lệnh tạm giam trình Chánh án hoặc Phó Chánh án ký (chú ý thời hạn tạm giam không được quá thời hạn gia hạn để chuẩn bị xét xử vụ án).

Trường hợp vụ án có nhiều bị can bị truy tố về nhiều tội phạm khác nhau thì Thư ký soạn thảo Lệnh tạm giam đối với từng bị can, cần chú ý trong trường hợp này thời hạn tạm giam đối với từng bị can không được quá thời hạn chuẩn bị xét xử đối với tội phạm nặng nhất mà bị can đó bị truy tố.

● Trường hợp bị can, bị cáo không bị tạm giam nếu xét thấy cần thiết áp dụng biện pháp tạm giam đối với họ thì Thư ký cần tham mưu cho Thẩm phán xem xét giải quyết, trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp tạm giam thì Thư ký giúp Thẩm phán soạn thảo Lệnh bắt và tạm giam theo mẫu số 01c ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP trình Chánh án hoặc Phó Chánh án ký, thời hạn tạm giam cũng không được quá thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại Điều 176 BLTTHS và điểm a tiểu mục 1.2.1 mục 1 phần I Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP.

Cập nhật lần cuối: 08/09/2018 00:00:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn , sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

cdscv