Loading...
Skip to main content

Lượt xem: 116
2.3.5. Xem xét, thẩm định tại chỗ

Khi phải xem xét, thẩm định tại chỗ thì Thẩm phán sẽ ký Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ. Quyết định này cần phải được gửi cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng cần xem xét, thẩm định tại chỗ. Thư ký là người có trách nhiệm gửi quyết định này đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan tổ chức đó cử đại diện tham gia việc xem xét, thẩm định tại chỗ. Quyết định này cũng phải được giao cho đương sự để họ biết và chứng kiến việc xem xét, thẩm định tại chỗ (không bắt buộc họ phải có mặt).

Thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ, trong đó phải nêu rõ hiện trường. Thư ký phải yêu cầu đại diện Uỷ ban nhân dân hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng cần xem xét và những người tham gia, chứng kiến ký vào biên bản. Việc xem xét, thẩm định tại chỗ được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 82 LTTHC.

Cập nhật lần cuối: 08/09/2018 00:00:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn , sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

cdscv