Loading...
Skip to main content

Lượt xem: 130
2.3.7. Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản

Nếu một trong các bên đương sự có yêu cầu định giá tài sản hay thẩm định giá tài sản, thì Thư ký yêu cầu họ phải viết đơn yêu cầu Toà án định giá tài sản hay thẩm định giá tài sản và tạm ứng một số tiền chi phí cho công tác này. Việc quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản hay ký hợp đồng thẩm định giá đối với tổ chức thẩm định giá do Thẩm phán quyết định theo quy định tại Điều 85 LTTHC.

Việc giao nhận tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản phải được Thư ký lập thành văn bản. Sau đó Thư ký thảo công văn để Thẩm phán ký và gửi đến các cơ quan chuyên môn đề nghị họ cử người tham gia Hội đồng định giá với tư cách là chủ tịch và ủy viên hội đồng định giá. Trong công văn cần nêu rõ vụ án đang giải quyết, tài sản cần định giá, yêu cầu của Tòa án và thời hạn các cơ quan chuyên môn đó phải trả lời cho Tòa án biết việc cử người tham gia Hội đồng định giá.

Sau khi nhận được trả lời về việc cử người tham gia Hội đồng định giá, cần liên lạc với các thành viên Hội đồng định giá để họ biết thời gian dự kiến tiến hành định giá tài sản để họ sắp xếp công việc. Nếu họ có việc bận không thể tham gia được thì phải báo cáo lại Thẩm phán để xem xét thay đổi ngày dự kiến định giá hoặc mới người khác thay thế tham gia Hội đồng định giá.

Thư ký soạn thảo “Quyết định định giá tài sản” theo mẫu do Toà án nhân dân tối cao ban hành, trong quyết định này thể hiện được đầy đủ: tài sản sẽ được định giá; họ và tên, đơn vị công tác, chức vụ trong hội đồng định giá của từng thành viên Hội đồng định giá; ngày, giờ và nơi tiến hành định giá tài sản. Quyết định này được gửi cho các đương sự, các thành viên Hội đồng định giá, chính quyền địa phương nơi có tài sản cần định giá tham gia chứng kiến việc định giá.

Trước ngày định giá, Thư ký phải chủ động liên hệ với chính quyền địa phương để chuẩn bị mọi việc đảm bảo chắc chắn việc định giá được tiến hành đúng như thời điểm đã nêu trên quyết định định giá tài sản và cử cán bộ tham gia chứng kiến việc định giá. Trong trường hợp cần thiết Thư ký phải báo cáo với Thẩm phán để làm công văn yêu cầu Công an xã, phường tham gia bảo vệ phiên định giá.

Tại phiên định giá Thư ký giúp Hội đồng định giá các công việc khi có yêu cầu của Hội đồng, thực hiện việc ghi chép giúp Hội đồng. Sau khi hoàn thành việc định giá Thư ký tiến hành việc thanh toán chi phí định giá cho các thành viên Hội đồng, việc thanh toán được lập thành văn bản. Lập biên bản thực hiện việc thanh toán số tiền tạm ứng chi phí định giá đối với đương sự.

Trường hợp Thẩm phán cho ý kiến là sẽ mời tổ chức thẩm định giá tài sản, thì Thư ký dự thảo công văn gửi cho tổ chức thẩm định giá.

Cập nhật lần cuối: 08/09/2018 00:00:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn , sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

cdscv