Loading...
Skip to main content

Lượt xem: 113
2.1.1. Nhận đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị

Nhận trực tiếp:

- Căn cứ vào Điều 233 BLTTHS, điểm a tiểu mục 3.1 mục 3 phần I Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP, Thư ký vào Sổ nhận đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị.

- Nếu người kháng cáo trình bày trực tiếp về việc kháng cáo thì căn cứ vào Điều 233 BLTTHS, điểm b tiểu mục 3.1 mục 3 phần I Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP, Thư ký tiến hành lập biên bản về việc kháng cáo theo quy định tại Điều 95 BLTTHS, biên bản về việc kháng cáo phải được soạn thảo đúng theo mẫu số 01a ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP.

Nhận qua bưu điện:

- Thư ký nhận đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị, ghi vào sổ nhận đơn ngày công văn đến, lưu kèm theo đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị là phong bì có đóng dấu của bưu điện nơi gửi để xác định ngày kháng cáo, kháng nghị.

- Trong trường hợp đơn kháng cáo gửi qua Ban giám thị Trại tạm giam hoặc nhà tạm giữ, thì phải yêu cầu Ban giám thị Trại tạm giam hoặc nhà tạm giữ xác nhận ngày nhận đơn.

Cập nhật lần cuối: 08/09/2018 00:00:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn , sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

cdscv