Loading...
Skip to main content

Lượt xem: 318
Danh mục VBQPPL sử dụng trong sổ tay thư ký Tòa án

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

SỬ DỤNG TRONG SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN

VÀ TÊN VIẾT TẮT

TT

Tên văn bản

Tên viết tắt

I.

Các văn bản do Quốc hội ban hành

 
 

Bộ luật dân sự

BLDS

 

Bộ luật hình sự

BLHS

 

Bộ luật tố tụng dân sự

BLTTDS

 

Bộ luật tố tụng hình sự

BLTTHS

 

Bộ luật lao động

BLLĐ

 

Bộ luật hàng hải

 
 

Luật cán bộ công chức năm 2008

 
 

Luật tổ chức tòa án nhân dân

 
 

Luật tố tụng hành chính

LTTHC

 

Luật phòng chống tham nhũng năm 2005

 
 

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005

 
 

Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

Luật HNGĐ

 

Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10 ngày 9/6/2000 của Quốc hội khóa X về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình

 
 

Luật trọng tài thương mại năm 2010

 
 

Luật thương mại năm 1997

 
 

Luật thương mại năm 2005

 
 

Luật doanh nghiệp năm 1999

 
 

Luật doanh nghiệp năm 2005

 
 

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000

 
 

Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2004

 
 

Luật chứng khoán năm 2006

 

II.

Các văn bản do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

 
 

Pháp lệnh giám định tư pháp ngày 29/9/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

 
 

Pháp lệnh tổ chức tòa án quân sự

 
 

Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án ngày 27/02/2009

Pháp lệnh APLPTA

 

Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003

 


III.

Các văn bản do Chính phủ ban hành

 
 

Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ

 
 

Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ

 
 

Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ

 

IV.

Các văn bản liên tịch giữa các Bộ, ngành

 
 

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA

 
 

Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC

 
 

Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC

 

V.

Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

 
 

Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04-8-2000 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ luật hình sự năm 1999

Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP

 

Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23-12-2000 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP

 

Nghị quyết số 05/2003/NQ-HĐTP ngày 31-7-2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh trọng tài thương mại

Nghị quyết số 05/2003/NQ-HĐTP

 

Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02-10-2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP

 

Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05-11-2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Xét xử sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP

 

Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004

Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP

 

Nghị quyết số 02/2005/NQ- HĐTP ngày 27-4-2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định chung tại Chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” của Bộ luật tố tụng dân sự

Nghị quyết số 02/2005/NQ- HĐTP

 

Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17-9-2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về “Chứng minh và chứng cứ”

Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP

 

Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08-12-2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự

Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP

 

Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự

Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP

 

Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04-8-2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự

Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP

 

Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐTP ngày 29-7-2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24-11-2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính

Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐTP

 

Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29-7-2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính

Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP

VI.

Thông tư, quyết định của Tòa án nhân dân tối cao, các Bộ, ngành

 
 

Thông tư số 15/2003/TT-BCA (V19) ngày 10-9-2003 của Bộ Công an

 

VII.

Các văn bản khác

 
 

Công văn số 38/VKHXX ngày 29-3-2007 của Tòa án nhân dân tối cao

 
 

Công văn số 107/KHXX ngày 23-6-2006 của Tòa án nhân dân tối cao

 
 

Quyết định số 1253/2008/QĐ-TCCB ngày 18-9-2008 của Tòa án nhân dân tối cao

 

Cập nhật lần cuối: 01/06/2018 16:30:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn , sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

cdscv