Skip to main content

 • VBQPPL

  - BLHS (Các điều 69, 70, 72, 73, 74 và 75)

  Công việc chính và kỹ năng thực hiện:

  · Phải tuân thủ nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội quy định tại Điều 69 BLHS

  · Toà án chỉ được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội một trong các hình phạt sau đây đối với mỗi tội: Cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù.

  Khi áp dụng hình phạt nào cần tuân thủ các điều kiện do BLHS quy định đối với loại hình phạt đó (các điều 72, 73 và 74 BLHS).

  · Khi tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội cần thực hiện đúng quy định tại Điều 75 BLHS.

  · Đối với người chưa thành niên phạm tội, xét thấy không cần thiết áp dụng hình phạt đối với họ, thì Toà án có thể quyết định áp dụng một trong các biện pháp tư pháp có tính giáo dục, phòng ngừa: giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng (Điều 70 BLHS).

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THẨM PHÁN TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn, sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

ácdscv