Loading...
Skip to main content

 • VBQPPL:

  - Luật Phá sản

  - Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28-04-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản 2005 (sau đây viết tắt là NQ 03/2005) (mục 3 Phần I).

  Công việc chính và kỹ năng thực hiện:

  Khi nhận đơn Thẩm phán phải xác định được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có thuộc thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản của toà án mình hay không.

  •TAND cấp huyện có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã có đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đó (Khoản 1 Điều 7 Luật Phá sản).

  •TAND cấp tỉnh có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hoặc tuy thuộc thẩm quyền của TAND cấp huyện, TAND cấp tỉnh xét cần thiết lấy lên để tiến hành thủ tục phá sản (Khoản 2 Điều 7 Luật Phá sản).

  •TAND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đó (Khoản 3 Điều 7 Luật Phá sản).

  Xác định những trường hợp Toà án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải quyết

  VBQPPL:

  - Luật phá sản

  - Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28-04-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản 2005 (sau đây viết tắt là NQ 03/2005) (mục 3 Phần I)

  Công việc chính và kỹ năng thực hiện:

  •Thẩm phán phải xác định đúng trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp huyện nhưng Toà án nhân dân cấp tỉnh phải lấy lên để giải quyết; cụ thể là khi có một trong các dấu hiệu sau:

  -HTX có mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nhiều địa phương khác nhau;

  -HTX có bất động sản ở nhiều nơi khác nhau;

  -Có yếu tố nước ngoài;

  -Có tranh chấp cần phải giải quyết;

  -Có hợp đồng cần phải tuyên bố vô hiệu…

  •Thủ tục lấy lên như sau:

  -Toà án nhân dân cấp huyện có văn bản đề nghị Toà án nhân dân cấp tỉnh lấy lên nếu thấy toà án mình không đủ khả năng giải quyết;

  -Toà án nhân dân cấp tỉnh có văn bản yêu cầu Toà án nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ;

  -Nếu Toà án nhân dân cấp huyện có văn bản đề nghị giữ lại để giải quyết nếu thấy toà án mình có khả năng giải quyết;

  -Thông báo bằng văn bản cho người gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản biết việc chuyển đơn.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THẨM PHÁN TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn, sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

ácdscv