Loading...
Skip to main content

 • VBQPPL:

  - Luật Phá sản (Điều 8, 9, và 10)

  - Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28-04-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản 2005 (sau đây viết tắt là NQ 03/2005) (mục 5 Phần I)

  Công việc chính và kỹ năng thực hiện:

  Cùng với việc ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định thành lập tổ quản lý, thanh lý tài sản để làm nhiệm vụ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản. Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản chỉ đạo trực tiếp tổ quản lý, thanh lý tài sản thông qua Tổ trưởng tổ quản lý, thanh lý tài sản.

  Sau khi quyết định thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, cùng với việc nghiên cứu hồ sơ, thu thập tài liệu, Thẩm phán phải trao đổi để lựa chọn người phù hợp, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, sau đó có văn bản gửi cơ quan như quy định tại Điều 9 Luật phá sản 2005 yêu cầu họ cử người tham gia tổ quản lý, thanh lý tài sản.

  Văn bản yêu cầu không ghi đích danh, nhưng nêu rõ yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ tương tự như người đã liên hệ trước.

  Trao đổi với cơ quan thi hành án cùng cấp để họ cử và tạo điều kiện để chấp hành viên tham gia tổ quản lý, thanh lý tài sản và làm tổ trưởng tổ đó.

  Khi ra quyết định thành lập tổ quản lý, thanh lý tài sản, Thẩm phán phải giao rõ nhiệm vụ cho Tổ trưởng tổ quản lý, thanh lý tài sản.

  Thẩm phán phải tham gia họp phân công nhiệm vụ với tổ quản lý, thanh lý tài sản.

  Khoản 3 Điều 9 Luật phá sản 2005 giao Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ quản lý, thanh lý tài sản, trước mắt cần tham khảo Quyết định số 528/QĐ- BT ngày 13-5-1995 của Bộ trưởng Bộ tư pháp. Tuy nhiên, khi thành lập tổ quản lý, thanh lý tài sản, Thẩm phán phải trao đổi, phối hợp và liên hệ chặt chẽ với Cơ quan thi hành án cùng cấp để cử Chấp hành viên làm tổ trưởng và tổ chức công việc cho tổ quản lý, thanh lý tài sản.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THẨM PHÁN TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn, sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

ácdscv