Loading...
Skip to main content

 • 2.1. Những lưu ý về tố tụng

  VBQPPL:

  - BLDS (các điều 586, 588 và 599)

  - Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP (tham khảo)

  Công việc chính và kỹ năng thực hiện:

  · Xác định năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

  - Người từ đủ 18 tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường (khoản 1 Điều 586 BLDS );

  - Người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 BLDS (đoạn 1 khoản 2 Điều 586 BLDS );

  - Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của họ, nếu chưa đủ thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu (đoạn 2 khoản 2 Điều 586 BLDS );

  - Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường (khoản 3 Điều 586 BLDS ).

  · Vụ án tranh chấp về bồi thường thiệt hại được chuyển đến Tòa án từ CQĐT hình sự, Tòa án vẫn phải hướng dẫn cho nguyên đơn khởi kiện theo đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

  · Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường là 03 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc buộc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm (Điều 588 BLDS).

  · Lưu ý: Yêu cầu người có hành vi xâm phạm bồi thường thiệt hại là một trong những biện pháp bảo vệ quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản; tại khoản 2 Điều 155 BLDS quy định Tòa án án sẽ không áp dụng thời hiệu khởi kiện đối với “yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”. Điều 588 BLDS quy định “khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm” cho nên mặc dù yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản cũng là một trong những biện pháp bảo vệ quyền sở hữu, nhưng vẫn áp dụng thời hiệu khởi kiện là 03 năm.

  · Khi giải quyết bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tính mạng bị xâm phạm phải đưa tất cả những người cùng hàng thừa kế thứ nhất của người bị hại, người mà người bị hại trực tiếp nuôi dưỡng hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng người bị hại vào tham gia tố tụng.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THẨM PHÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn, sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

ácdscv