Loading...
Skip to main content

 • VBQPPL:

  - Luật Tổ chức TAND (Điều 68 và Điều 69)

  Thẩm phán TAND có 04 ngạch (sơ cấp, trung cấp, cao cấp và Thẩm phán TANDTC) và được thực hiện theo chế độ bổ nhiệm. Ngoài những tiêu chuẩn chung như đã nêu ở trên, ở mỗi ngạch Thẩm phán đều có những điều kiện cụ thể tùy thuộc vào yêu cầu, mức độ công việc mà Thẩm phán phải đảm nhiệm sau khi được bổ nhiệm, cụ thể:

    Thẩm phán sơ cấp:

  -  Có thời gian làm công tác pháp luật từ 05 năm trở lên;

  -  Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng;

  -  Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp.

    Thẩm phán trung cấp:

  -  Đã là Thẩm phán sơ cấp từ đủ 05 năm trở lên;

  -  Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng;

  -  Đã trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp.

  Lưu ý: Trường hợp do nhu cầu cán bộ của TAND, người chưa là Thẩm phán sơ cấp có đủ các điều kiện còn lại, đồng thời có thời gian làm công tác pháp luật từ 13 năm trở lên thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán trung cấp; nếu là sĩ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán trung cấp thuộc TAQS.

    Thẩm phán cao cấp:

  -  Đã là Thẩm phán trung cấp từ đủ 05 năm trở lên;

  -  Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng;

  -  Đã trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp.

  Lưu ý: Trường hợp do nhu cầu cán bộ của TAND, người chưa là Thẩm phán trung cấp có đủ các điều kiện còn lại, đồng thời có thời gian làm công tác pháp luật từ 18 năm trở lên thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán cao cấp; nếu là sĩ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán cao cấp thuộc TAQS.

  -  Trường hợp đặc biệt: Người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền điều động đến để đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo TAND cấp cao, TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, tuy chưa đủ thời gian làm công tác pháp luật nhưng có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 67 của Luật Tổ chức TAND và có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp; nếu người đó là sĩ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp các TAQS.

    Thẩm phán TANDTC:

  -  Đã là Thẩm phán cao cấp từ đủ 05 năm trở lên;

  -  Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của TANDTC theo quy định của luật tố tụng.

  -  Trường hợp đặc biệt: Người không công tác tại các Tòa án nhưng giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan, tổ chức trung ương, am hiểu sâu sắc về chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao hoặc là những chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về pháp luật, giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan, tổ chức và có uy tín cao trong xã hội, có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của TANDTC theo quy định của luật tố tụng thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán TANDTC.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THẨM PHÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn, sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

ácdscv