Loading...
Skip to main content

 • VBQPPL:

  - Luật Phá sản (các điều từ Điều 61 đến Điều 67)

  - Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28-04-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản 2005 (sau đây viết tắt là NQ 03/2005) (mục 5 Phần IV)

  Công việc chính và kỹ năng thực hiện:

  Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản phải chuẩn bị, chịu trách nhiệm triệu tập, chủ trì Hội nghị chủ nợ.

  Thẩm phán phải triệu tập Hội nghị chủ nợ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc các công việc sau: Kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản và lập xong danh sách chủ nợ.

  Gửi giấy triệu tập Hội nghị chủ nợ cho tất cả những người có quyền và có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ kèm theo nội dung, chương trình Hội nghị chủ nợ.

  Những người có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ bao gồm chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ; người bảo lãnh sau khi trả nợ thay cho doanh nghiệp, hợp tác xã; ĐạI diện người lao động, đạI diện công đoàn được uỷ quyền theo quy định tạI Điều 14 Luật phá sản.

  Những người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ bao gồm đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo uỷ quyền của doanh nghiệp, hợp tác xã; Các đại diện khác khi họ là người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

  Trường hợp phải chỉ định người đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Hội nghị chủ nợ thì Thẩm phán yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc Tổ trưởng tổ quản lý, thanh lý tài sản đề xuất nhưng theo thứ tự như hướng dẫn tạI mục 1 Phần V NQ số 03/2005.

  Tổ trưởng tổ quản lý, thanh lý tài sản chuẩn bị nội dung Hội nghị chủ nợ, chuẩn bị dự thảo Nghị quyết Hội nghị chủ nợ.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THẨM PHÁN TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn, sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

ácdscv