Loading...
Skip to main content

 • VBQPPL:

  - Luật HN&GĐ (các điều 59, 60, 61, 62, 63 và 69)

  - Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

  Công việc chính và kỹ năng thực hiện:

    Tòa án chỉ giải quyết việc chia tài sản khi ly hôn khi có yêu cầu của vợ hoặc chồng, hoặc của hai vợ chồng (như phạm vi giải quyết các vụ án dân sự khác).

    Để xác định tính chất của tài sản là tài sản chung hay tài sản riêng thì áp dụng pháp luật ở thời điểm giao dịch.

    Việc chia tài sản là thực hiện hành vi pháp lý mới, nên áp dụng pháp luật về chia tài sản ở thời điểm xét xử.

    Trường hợp có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ, chồng và văn bản này không bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng các nội dung của văn bản thỏa thuận để chia; đối với những vấn đề không được thỏa thuận, hoặc thỏa thuận không rõ hoặc bị Tòa án tuyên bố vô hiệu thì áp dụng các quy định tương ứng của Luật HN&GĐ để chia.

    Trường hợp không có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ, chồng hoặc văn bản này bị Tòa án tuyên bố vô hiệu thì áp dụng chế độ tài sản của vợ, chồng theo Luật HN&GĐ để chia.

    Nguyên tắc chia tài sản của vợ, chồng khi ly hôn được quy định tại Điều 59 Luật HN&GĐ, hướng dẫn cụ thể tại các điều 5, 6, và 7 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP.

    Giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ, chồng đối với người thứ ba; chia tài sản trong trường hợp vợ, chồng sống chung với gia đình; chia quyền sử dụng đất của vợ, chồng; quyền lưu cư của vợ hoặc chồng khi ly hôn được thực hiện theo quy định tại các điều từ 60 đến 63 Luật HN&GĐ.

    Lưu ý: Việc chia hiện vật về nhà, đất và quy định về hạn mức tách thửa, hạn mức về xây dựng:

  -  Hạn mức tách thửa không hoàn toàn là hạn mức về chia hiện vật đối với đất. Tuy nhiên, đủ điều kiện tách thửa là đủ điều kiện làm chủ sở hữu riêng. Vì vậy, không đủ điều kiện tách thửa (không đủ hạn mức) thì không được chia riêng, trừ trường hợp chia mà nhập vào đất đang sử dụng;

  -  Hạn mức xây dựng là xây dựng mới, không phải là hạn mức để không chia nhà có sẵn. Tuy nhiên, nếu việc chia dẫn đến phải xây dựng lại thì không thể chia nếu diện tích nhỏ hơn hạn mức xây dựng quy định.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THẨM PHÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn, sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

ácdscv