Skip to main content

Lượt xem: 143
1.2.5. Ra quyết định

VBQPPL:

- BLTTHS (Điều 39, khoản 2 Điều 105, khoản 3, 4, 5, 6, 7 Điều 107, Điều 176, 178, 180)

- Nghị quyết số 04/2004/NQ–HĐTP ngày 05-11-2004 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC (trong mục này viết tắt là Nghị quyết số 04/2004) (Mục 3 Phần I, mục 4 Phần I, mẫu số 04a, 04b, 04c)

Công việc chính và kỹ năng thực hiện:

Nếu xét thấy hồ sơ vụ án có đủ các điều kiện để đưa ra xét xử, thì căn cứ vào các điều 39, 176 và 178 BLTTHS hướng dẫn tại mục 3 Phần I Nghị quyết số 04/2004 để ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải làm đúng theo mẫu số 04d (ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004).

Nếu xét thấy có một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 179, thì căn cứ vào các điều 39, 176 và 179 BLTTHS; hướng dẫn tại mục 4 Phần I Nghị quyết số 04/2004 để ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Chỉ được ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung không quá hai lần. Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung cần làm đúng theo mẫu số 04a (ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004).

Nếu xét thấy có một trong các trường hợp quy định tại Điều 160 BLTTHS, thì căn cứ vào các điều 39, 160, 176 và 180 BLTTHS để ra Quyết định tạm đình chỉ vụ án; Quyết định tạm đình chỉ vụ án phải làm đúng theo mẫu số 04b (ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004). Cần chú ý trong trường hợp vụ án có nhiều bị can, bị cáo mà căn cứ để tạm đình chỉ không liên quan đến tất cả các bị can, bị cáo thì có thể tạm đình chỉ đối với từng bị can, bị cáo.

Nếu xét thấy có một trong những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 105; các khoản 3,4,5, 6 và 7 Điều 107 BLTTHS hoặc khi Viện kiểm sát rút toàn bộ quyết định truy tố trước khi mở phiên toà thì căn cứ vào các điều 39, 176 và 180 BLTTHS để ra quyết định đình chỉ vụ án. Quyết định đình chỉ vụ án phải làm đúng theo mẫu số 04c (ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004). Trong trường hợp vụ án có nhiều bị can, bị cáo mà căn cứ để đình chỉ vụ án không liên quan đến tất cả các bị can, bị cáo thì có thể đình chỉ vụ án đối với từng bị can, bị cáo.

Cập nhật lần cuối: 29/10/2018 10:20:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THẨM PHÁN TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn, sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

ácdscv