Skip to main content

Lượt xem: 131
1.3.4. Tranh luận tại phiên toà

VBQPPL:

- BLTTHS (các điều 105, 199, 217,218, 219, 220, 221)

- Nghị quyết số 03/NQ- HĐTP ngày 2-10-2004 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC (trong mục này viết tắt là Nghị quyết số 03/2004 (mục 7 Phần I)

Công việc chính và kỹ năng thực hiện:

· Căn cứ vào Điều 217 BLTTHS để xác định trình tự phát biểu khi tranh luận, Chủ toạ phiên toà có quyền yêu cầu người phát biểu khi tranh luận phát biểu đúng những vấn đề liên quan đến vụ án và theo quy định tại Điều 217 BLTTHS.

· Trong trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại quy định tại Điều 105 BLTTHS, thì người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ trình bày lời buộc tội tại phiên toà được thực hiện theo trình tự phát triển khi tranh luận tại phiên toà quy định tại Điều 217 BLTTHS và hướng dẫn tại mục 7 Phần I Nghị quyết số 03/2004.

· Bảo đảm việc đối đáp theo đúng quy định tại Điều 218 BLTTHS.

· Phải ghi chép đầy đủ tóm tắt các ý kiến phát biểu khi tranh luận và khi đối đáp để xem xét có cần trở lại việc xét hỏi hay không và để sử dụng khi nghị án, khi viết bản án.

· Qua tranh luận thấy cần xem xét thêm chứng cứ thì HĐXX có thể quyết định trở lại việc xét hỏi theo quy định tại Điều 219 BLTTHS. Theo quy định tại Điều 199 BLTTHS thì quyết định việc trở lại xét hỏi được Hội đồng xét xử thảo luận và thông qua tại phòng xử án, không phải lập thành văn bản, nhưng phải được ghi vào biên bản phiên toà. Cần chú ý là xét hỏi xong phải tiếp tục tranh luận.

· Sau khi những người tham gia tranh luận không trình bày gì thêm, chủ toạ phiên toà tuyên bố kết thúc tranh luận và cho bị cáo nói lời sau cùng theo quy định tại Điều 220 BLTTHS. Cần phải ghi chép đầy đủ, tóm tắt lời nói sau cùng của bị cáo. Nếu trong lời nói sau cùng, bị cáo trình bày thêm tình tiết mới có ý nghĩa quan trọng đối với vụ án, thì Hội đồng xét xử quyết định trở lại việc xét hỏi. Xét hỏi xong phải tiếp tục tranh luận.

· Trong quá trình tranh luận tại phiên toà, nếu Kiếm sát viên rút một phần quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn thì HĐXX vẫn tiếp tục xét xử vụ án theo thủ tục chung; nếu Kiểm sát viên rút toàn bộ quyết định truy tố thì trước khi nghị án, Hội đồng xét xử yêu cầu những người tham gia tố tụng tại phiên toà trình bày ý kiến về việc rút truy tố đó theo quy định tại Điều 221 BLTTHS.

Cập nhật lần cuối: 29/10/2018 10:26:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THẨM PHÁN TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn, sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

ácdscv