Skip to main content

Lượt xem: 130
6.1.4. Cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự

Cần nghiên cứu kỹ mục 6.2 Phần này để xác định tình tiết nào là tình tiết giảm nhẹ, tình tiết nào là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Sau khi xác định được các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội, để quyết định hình phạt đúng cần phải cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ và trách nhiệm hình sự như sau:

Trong trường hợp cụ thể đó, người phạm tội có bao nhiêu tình tiết giảm nhẹ giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và có tình tiết giảm nhẹ nào theo quy định tại khoản 2 Điều 46 BLHS. Có tình tiết giảm nhẹ nào là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt của tội đó hay không.

Trong trường hợp cụ thể đó người phạm tội có bao nhiêu tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 1 Điều 48 BLHS. Có tình tiết tăng nặng nào đã là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt của tội đó hay không.

Trong các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết nào đáng được chú ý hơn khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội trong trường hợp cụ thể đó.

Trong các tình tiết tăng nặng, tình tiết nào đáng được chú ý hơn khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội trong trường hợp cụ thể đó.

Cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, các tình tiết tăng nặng, mức độ giảm nhẹ, tăng nặng để quyết định hình phạt cụ thể.

Cập nhật lần cuối: 29/10/2018 11:17:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THẨM PHÁN TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn, sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

ácdscv