Loading...
Skip to main content

Lượt xem: 283
2.4.1. Xác định thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

VBQPPL:

- BLDS 2005 (Điều 609)

- Nghị quyết 01/2004/NQ-HĐTP ngày 28-4-2004 (trong mục này viết tắt là Nghị quyết số 01/2004) (Mục 1, phần II)

Công việc chính và kỹ năng thực hiện:

•Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm được quy định cụ thể tại mục 1, phần II, Nghị quyết 01/2004 nêu trên gồm 5 loại chính là: chi phí y tế để phục hồi sức khỏe; thu nhập bị mất hoặc bị giảm sút; chi phí và phần thu nhập bị mất cho người chăm sóc; chi phí chăm sóc lâu dài và bồi thường cho người được người bị thiệt hại đang cấp dưỡng. Mỗi loại thiệt hại trong 5 loại nêu trên lại được quy định chi tiết. Để có thể nắm chắc quy định các loại thiệt hại được bồi thường, thuận tiện cho việc hướng dẫn đương sự xuất trình chứng cứ, tập hợp các chứng cứ có hệ thống, cần phải có một danh mục về thiệt hại.

Cần chú ý về cách tính một số loại thiệt hại đã được nêu trong Nghị quyết 01/2004 gồm:

-Cách tính thu nhập bị mất hoặc bị giảm sút (Tiểu mục 1.2, mục 1, phần II);

-Cách tính thu nhập của người chăm sóc trong thời gian điều trị (Tiểu mục 1.3);

-Cách tính chi phí chăm sóc lâu dài (Tiểu mục 1.4);

-Cách tính mức bồi thường về tiền cấp dưỡng (Điểm b.1, tiểu mục 1.4);

-Mức bồi thường tổn thất về tinh thần là không quá 30 tháng lương tối thiểu (điểm c, tiểu mục 1.5).

Cần lưu ý là một số hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2004/NQ- HĐTP đã được quy định tại BLDS 2005.

Cập nhật lần cuối: 29/10/2018 15:46:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THẨM PHÁN TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn, sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

ácdscv