Skip to main content

Lượt xem: 227
4.2.4.1. Xác định hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu.

Thẩm phán phải xác định hợp đồng vô hiệu thuộc trường hợp nào, vi phạm điều kiện nào trong các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng.

VBQPPL:

- BLDS 2005 (Các điều 122, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134)

Công việc chính và kỹ năng thực hiện:

Hợp đồng chỉ vi phạm một trong những điều kiện quy định tại Điều 131 BLDS 1995 (Điều 122 BLDS 2005) là hợp đồng vô hiệu.

Khoản 1 điều 131 BLDS 1995 là điều kiện “Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự”. Vi phạm điều kiện này được quy định cụ thể tại các điều:

- Điều 140 BLDS 1995 (Điều 130 BLDS 2005): vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hay hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện.

- Khoản 2 Điều 131 BLDS 1995 là điều kiện hợp đồng không trái pháp luật, đạo đức xã hội. Thực tế, để thi hành đúng Bộ luật Dân sự, phải hiểu điều kiện này là “phù hợp với quy định của pháp luật” chứ không phải chỉ là “không trái pháp luật”.

- Khoản 4 Điều 131 BLDS 1995 là điều kiện của hình thức hợp đồng. Hình thức của hợp đồng mua bán nhà được quy định tại Điều 443 BLDS 1995 (Điều 450 BLDS 2005) là phải được lập thành văn bản, có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền (theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực tại thời điểm giao kết hợp đồng- điểm d, tiểu mục 2.1, mục 2, phần I, Nghị quyết 01/2003- NQ– HĐTP) (Theo quy định tại Điều 450 BLDS năm 2005 trong trường hợp pháp luật có quy định khác thì không phải công chứng hoặc chứng thực).

Cập nhật lần cuối: 29/10/2018 16:40:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THẨM PHÁN TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn, sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

ácdscv