Loading...
Skip to main content

Lượt xem: 205
5.4.2.2. Tài sản riêng của vợ, chồng

Công việc chính và kỹ năng thực hiện:

· Tài sản riêng của vợ, chồng (Điều 43 Luật HN&GĐ 2014) gồm:

- Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn;

- Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;

- Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật HN&GĐ;

- Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng;

- Tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng;

- Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng;

- Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

· Lưu ý:

- Nhà cấp cho người có công với cách mạng được xác định là tài sản riêng của người được cấp (Tham khảo tiểu mục 1.1 mục 1 phần III Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP);

- Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà pháp luật quy định phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận này phải bảo đảm hình thức đó; ngoài ra, thỏa thuận này phải không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba hay đối với Nhà nước (Điều 46 Luật HN&GĐ).

Cập nhật lần cuối: 31/03/2023 00:17:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THẨM PHÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn, sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

ácdscv