Skip to main content

Lượt xem: 409
DANH MỤC VBQPPL VÀ TÊN VIẾT TẮT

BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 SỬ DỤNG TRONG SỔ TAY THẨM PHÁN VÀ TÊN VIẾT TẮT

TT

Tên văn bản

Tên viết tắt

I/

Các văn bản do Quốc hội ban hành

 

1

Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001)

Hiến pháp năm 1992

2

Bộ luật lao động năm 1994 (được sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006 và 2007)

BLLĐ

3

Bộ luật dân sự năm 1995

BLDS 1995

4

Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

BLHS

5

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

BLTTHS

6

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004

BLTTDS

7

Bộ luật dân sự năm 2005

BLDS 2005

8

Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2005

BLHHVN

9

Sắc lệnh số 13 ngày 24-01-1946 tổ chức các tòa án và các ngạch thẩm phán

 

10

Luật hôn nhân và gia đình năm 1959

Luật HN&GĐ 1959

11

Luật hôn nhân và gia đình năm 1986

Luật HN&GĐ 1986

12

Luật Ngân hàng Nhà nước năm 1997 (được sửa đổi, bổ sung năm 2003)

Luật NHNN

13

Luật các tổ chức tín dụng 1997 (được sửa đổi, bổ sung năm 2004)

LCTCTD

14

Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 (được sửa đổi, bổ sung năm 2004 và 2005)

Luật KNTC

15

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000

Luật KDBH

16

Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

Luật HN&GĐ

17

Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002

Luật tổ chức TAND

18

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002

Luật tổ chức VKSND

19

Luật xây dựng năm 2003

Luật XD

20

Luật đất đai năm 2003 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Luật đất đai

21

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004

Luật BVCS&GDTE

22

Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2004

Luật GTĐTNĐ

23

Luật phá sản năm 2004

Luật PS

24

Luật các công cụ chuyển nhượng năm 2005

Luật CCCCN

25

Luật doanh nghiệp năm 2005

Luật DN

26

Luật đường sắt năm 2005

Luật đường sắt

27

Luật nhà ở năm 2005

Luật nhà ở

28

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Luật SHTT

29

Luật thương mại năm 2005

Luật TM

30

Luật đầu tư 2005

Luật ĐT

31

Luật chứng khoán năm 2006

Luật CK

32

Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

Luật HKDDVN

33

Luật luật sư năm 2006

Luật LS

34

Luật giao thông đường bộ năm 2008

Luật GTĐB

35

Luật cán bộ, công chức 2008

Luật CBCC

36

Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10 ngày 09-6-2000 của Quốc hội về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình

Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10

37

Nghị quyết số 32/2004/QH11 ngày 15-6-2004 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

Nghị quyết số 32/2004/QH11

II/

Các văn bản do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

 

1

Pháp lệnh thừa kế năm 1990

Pháp lệnh TK

2

Pháp lệnh hợp đồng dân sự năm 1991

Pháp lệnh HĐDS

3

Pháp lệnh nhà ở năm 1991

Pháp lệnh nhà ở

4

Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996 (được sửa đổi, bổ sung năm 1998 và 2006)

PLTTGQCVAHC

5

Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 được sửa đổi, bổ sung năm 200 và 2003

Pháp lệnh CBCC

6

Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự năm 2002

Pháp lệnh tổ chức TAQS

7

Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân năm 2002

Pháp lệnh TP & HT TAND

8

Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003

Pháp lệnh TTTM

9

Pháp lệnh giám định tư pháp năm 2004

Pháp lệnh GĐTP

10

Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2008

PLBGTB

11

Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009

Pháp lệnh APLPTA

12

Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20-8-1998 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về giao dich dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01-7-1991 

Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10

13

Nghị quyết số 354/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 25-02-2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bộ máy giúp việc của các tòa án nhân dân địa phương

Nghị quyết số 354/2003/NQ-UBTVQH11

14

Nghị quyết số 532/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 25-02-2003 về việc phê chuẩn bộ máy giúp việc của Toà án nhân dân tối cao

Nghị quyết số 532/2003/NQ-UBTVQH11

15

Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27-7-2006 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01-7-1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia

Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11

16

Nghị quyết số 1113/2007/NQ-UBTVQH11 ngày 20-4-2007 về việc phê chuẩn Quyết định số 133/QĐ-TCCB ngày 29-01-2007 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập mới hai (02) đơn vị cấp Vụ thuộc bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao 

Nghị quyết số 1113/2007/NQ-UBTVQH11

III/

Các văn bản do Chính phủ ban hành

 

1

Quyết định số 297/CT ngày 02-10-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc giải quyết một số vấn đề về nhà ở

 

2

Nghị quyết 76/CP ngày 25-3-1977 về công bố danh mục văn bản pháp luật áp dụng trong cả nước

Nghị quyết 76/CP ngày 25-3-1977

3

Nghị định số 41/CP ngày 06-7-1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Nghị định số 41/CP ngày 06-7-1995

4

Nghị định số 47/CP ngày 12-8-1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Nghị định số 47/CP ngày 12-8-1996

5

Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10-3-2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm

Nghị định số 08/2000/NĐ-CP

6

Nghị định số 60/2000/NĐ-CP ngày 30 -10-2000 của Chính phủ “Quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ 

Nghị định số 60/2000/NĐ-CP

7

Nghị định số 61/2000/NĐ-CP ngày 30-10-2000 của Chính phủ “Quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo”

Nghị định số 61/2000/NĐ-CP

8

Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02-5-2001 của Chính phủ quy định “về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính”

Nghị định số 16/2001/NĐ-CP

9

Nghị định số 31/2001/NĐ-CP ngày 26-6-2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin

Nghị định số 31/2001/NĐ-CP

10

Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 01-8-2001 quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Nghị định số 43/2001/NĐ-CP

11

Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01-10-2001 của Chính phủ về danh mục các chất ma túy và tiền chất

Nghị định số 67/2001/NĐ-CP

12

Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 03-10-2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật hôn nhân và gia đình

Nghị định số 70/2001/NĐ-CP

13

Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 20-10-2001 của Chính phủ quy định chi tiết về việc đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10 ngày 09-6-2000 của Quốc hội

Nghị định số 77/2001/NĐ-CP

14

Nghị định 81/2001/CP-NĐ ngày 05-11-2001 của Chính phủ về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam

Nghị định 81/2001/CP-NĐ

15

Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp

Nghị định số 114/2002/NĐ-CP

16

Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02-4-2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06-7-1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và

Nghị định số 33/2003/NĐ-CP

17

Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09-5-2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

Nghị định số 44/2003/NĐ-CP

18

Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 09-5-2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định số 105/2003/NĐ-CP

19

Nghị định số 133/2003/NĐ-CP ngày 06-11-2003 của Chính phủ bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma túy và tiền chất

Nghị định số 133/2003/NĐ-CP

20

Nghị định số 25/2004/NĐ-CP ngày 15-01-2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài thương mại

Nghị định số 25/2004/NĐ-CP

21

Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27-4-2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng

Decree No. 57/2005/ND-CP

22

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16-12-2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP

23

Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19-5-2005 của Chính phủ “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính”

Nghị định số 65/2005/NĐ-CP

24

Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19-5-2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp

Nghị định số 67/2005/NĐ-CP

25

Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06-6-2005 về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù

Nghị định số 71/2005/NĐ-CP

26

Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23-01-2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

Nghị định số 12/2006/NĐ-CP

27

Nghị định số 46/2006/NĐ-CP ngày16-5-2006 của Chính phủ về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

Nghị định số 46/2006/NĐ-CP

28

Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19-5-2006 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định số 52/2006/NĐ-CP

29

Nghị định số 67/2006/NĐ-CP ngày 11-7-2006 của Chính phủ hướng dẫn việc áp dụng Luật phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của tổ quản lý, thanh lý tài sản

Nghị định số 67/2006/NĐ-CP

30

Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29-8-2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

Nghị định số 88/2006/NĐ-CP

31

Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 09-6-2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở

Nghị định số 90/2006/NĐ-CP

32

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21-9-2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP

33

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

34

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP

35

Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29-12-2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

Nghị định số 163/2006/NĐ-CP

36

Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05-9-2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp

Nghị định số 139/2007/NĐ-CP

37

Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27-3-2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Nghị định số 45/2007/NĐ-CP

38

Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13-6-2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Nghị định số 99/2007/NĐ-CP

39

Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18-4-2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP

Nghị định số 49/2008/NĐ-CP

40

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12-02-2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

IV/

Các văn bản liên tịch giữa các bộ, ngành

 

1

Thông tư liên tịch số 03/TTLN ngày 10-8-1996 của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Thông tư liên tịch số 03/1996/TTLN-TANDTC-VKSNDTC

2

Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19-6-1997 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản

Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19-6-1997 hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản

3

Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 25-01-1999của Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01-7-1991

Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

4

Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 25-9-2001 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng các quy định tại Chương XV “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình” của Bộ luật hình sự năm 1999

Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC

5

Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25-12-2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” của Bộ luật hình sự năm 1999

Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP

6

Thông tư liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC ngày 03-01-2002 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng cục địa chính hướng dẫn về thẩm quyền của Tòa án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất

Thông tư liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC

7

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-BQP-BNV-UBTWMTTQVN ngày 01-4-2003 của Toà án nhân dân tối cao, Bộ quốc phòng, Bộ nội vụ, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-BQP-BNV-UBTWMTTQVN

8

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA ngày 18-4-2005 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn về thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA

9

Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC- BTP-BCA-BTC ngày 17-6-2005 của Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí

Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC- BTP-BCA-BTC

10

Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01-9-2005 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS về việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân trong việc giải quyết các vụ việc dân sự’

Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC

11

Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 18-05-2006 của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế hướng dẫn thi hành một số quy định về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với người bị bệnh nặng

Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC

12

Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999

Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP

13

Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKHCN-BTP ngày 03-4-2008 của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tư pháp giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ

Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKHCN-BTP

14

Thông tư liên tịch số 19/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 19-02-2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

Thông tư liên tịch số 19/2008/TTLT-BTC-BTP

V/

Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

 

1

Nghị quyết số 04/HĐTP ngày 29-11-1986 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định trong Phần các tội phạm của BLHS

Nghị quyết số 04/HĐTP ngày

29-11-1986

2

Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19-10-1990 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh Thừa kế

Nghị quyết số 02/1990/NQ-HĐTP

3

Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04-8-2000 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ luật hình sự năm 1999

Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP

4

Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23-12-2000 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình

Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP

5

Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15-3-2001 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao “Hướng dẫn áp dụng một số quy định của các Điều 139, 193, 194, 278, 279, và 289 Bộ luật hình sự 1999”

Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP

6

Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16-4-2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình

Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP

7

Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17-4-2003 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự

Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP

8

Nghị quyết số 05/2003/NQ-HĐTP ngày 31-7- 2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh trọng tài thương mại

Nghị quyết số 05/2003/NQ-HĐTP

9

Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10-8-2004 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng các quy định của pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình

Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP

10

Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02-10-2004 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP

11

Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05-11-2004 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Xét xử sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự

Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP

12

Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004

Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP

13

Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27-4-2005 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định tại chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật tố tụng dân sự

Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP

14

Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28-4-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản

Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP

15

Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17-9-2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về “Chứng minh và chứng cứ”

Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP

16

Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08-12-2005 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của BLTTHS

Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP

17

Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự

Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP

18

Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự

Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP

19

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08-7-2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP

20

Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐTP ngày 04-8-2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh TTGQCVAHC

Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐTP

21

Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04-8-2006 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn một số quy định trong Phần thứ ba "Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự

Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP

22

Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt

Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP

23

Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 20-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ năm "Thi hành bản án và quyết định của Tòa án" của Bộ luật tố tụng hình sự

Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP

VI/

Thông tư, quyết định của Tòa án nhân dân tối cao, các bộ, ngành

 

24

Thông tư số 60/TATC ngày 20-2-1978 của Toà án nhân dân tối cao

 

25

Thông tư số 81/TANDTC ngày 24-7-1981 của Tòa án nhân dân tối cao

Thông tư 81/TANDTC ngày 24-7-1981

26

Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30-5-2003 của Bộ lao động, thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước

Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH

27

Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30-5-2003 của Bộ lao động, thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp

Thông tư số 13/2003/TT-BLDDTBXH

28

Thông tư số 15/2003/TT-BCA(V19) ngày 10-9-2003 của Bộ Công an “Hướng dẫn hoạt động hỗ trợ tư pháp của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Bộ Công an”

Thông tư số 15/2003/TT-BCA(V19)

29

Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22-9-2003 của Bộ lao động, thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06-7-1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02-4-2003 của Chính phủ

Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH

30

Thông tư số 21/TT-BLĐTBXH ngày 22-9-2003 của Bộ lao động, thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09-5-2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH

 31

Thông tư số 01/2005/TT-BTC ngày 04-01-2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép, thay đổi nội dung giấy phép, đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài, đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài và lệ phí toà án liên quan đến trọng tài

Thông tư số 01/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

32

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14-02-2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14-02-2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ

33

Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25-02-2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25-02-2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ

34

Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (Chuẩn mực số 04-Tài sản cố định vô hình)

Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC

35

Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31-12-2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng (trong mục này viết tắt là Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN)

Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

36

Quyết định số 16/2003/TCCB ngày 17-02-2003 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao quy định về bộ máy giúp việc của Toà án nhân dân tối cao

Quyết định số 16/2003/TCCB

37

Quyết định số 17/2003/TCCB ngày 17-02-2003 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao quy định về bộ máy giúp việc của Toà án nhân dân địa phương

Quyết định số 17/2003/TCCB ngày 17-02-2003

38

Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03-02-2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN (trong mục này viết tắt là Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN)

Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03-02-2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

39

Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31-5-2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03-02-2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN (trong mục này viết tắt là Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN)

Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

40

Quyết định số 63/2006/QĐ-NHNN ngày 29-12-2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Quyết định số 63/2006/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

41

Quyết định số 810/2006/QĐ–BCA(C11) ngày 04-07-2006 của Bộ trưởng Bộ Công an

Quyết định số 810/2006/QĐ–BCA(C11)

42

Quyết định số 133/QĐ-TCCB ngày 29-01-2007 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập mới hai (02) đơn vị cấp Vụ thuộc bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao

Quyết định số 133/QĐ-TCCB

43

Quyết định số 1099/2008/QĐ-NHNN ngày 16-5-2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản và mức lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam

Quyết định số 1099/2008/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

VII/

Các văn bản khác

 

1

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị “Về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020”

Nghị quyết số 49-NQ/TW

2

Tuyên bố Bắc Kinh về độc lập tư pháp

 

3

Tuyên ngôn nhân quyền

 

4

Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

 

5

Công văn số 77/2003/HĐTP ngày 27-6-2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Công văn số 77/2003/HĐTP

6

Quy định số 75/QĐ-TW ngày 25-04-2000 của Bộ chính trị

 

7

Công văn số 81/2002/TANDTC ngày 10-06-2002 của tòa án nhân dân tối cao giải đáp về nghiệp vụ

81/2002/TANDTC

Cập nhật lần cuối: 30/07/2018 10:18:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THẨM PHÁN TÒA ÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn, sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

ácdscv