Loading...
Skip to main content

Lượt xem: 1339
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TÊN VIẾT TẮT

TT

Tên văn bản

Tên viết tắt

I/

Các văn bản do Quốc hội ban hành

 

1

Hiến pháp năm 2013

Hiến pháp 2013

2

Bộ luật Dân sự năm 2015

BLDS

3

Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015

BLHHVN

4

Bộ luật Hình sự năm 2015

BLHS

5

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

BLTTDS

6

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

BLTTHS

7

Bộ luật Lao động năm 2019

BLLĐ

8

Luật Các công cụ chuyển nhượng năm 2005

Luật CCCCN

9

Luật Tương trợ tư pháp năm 2007

Luật Tương trợ tư pháp

10

Luật Giao thông đường bộ năm 2008

Luật GTĐB

11

Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014)

Luật Giao thông đường thủy nội địa

12

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Luật CTCTD

13

Luật Nuôi con nuôi năm 2010

Luật Nuôi con nuôi

14

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010

Luật NHNNVN

15

Luật Trọng tài thương mại năm 2010

Luật TTTM

16

Luật Giá năm 2012

Luật Giá

17

Luật Đất đai năm 2013

Luật Đất đai

18

Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959

Luật HN&GĐ 1959

19

Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986

Luật HN&GĐ 1986

20

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000

Luật HN&GĐ 2000

21

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Luật HN&GĐ

22

Luật Công chứng năm 2014

Luật Công chứng

23

Luật Hải quan năm 2014

Luật Hải quan

24

Luật Nhà ở năm 2014

Luật Nhà ở

25

Luật Phá sản năm 2014

Luật Phá sản

26

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Luật Tổ chức TAND

27

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014

Luật Tổ chức VKSND

28

Luật Thi hành án dân sự năm 2014

Luật THADS

29

Luật Xây dựng năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2016, 2018, 2019 và 2020)

Luật Xây dựng

30

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015

Luật Bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND

31

Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Luật Kiểm toán Nhà nước

32

Luật Tố tụng hành chính năm 2015

Luật TTHC

33

Luật Công nghệ thông tin năm 2017

Luật Công nghệ thông tin

34

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017

Luật CGCN

35

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

36

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

37

Luật Cạnh tranh năm 2018

Luật Cạnh tranh

38

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Luật Phòng, chống tham nhũng

39

Luật Chứng khoán năm 2019

Luật Chứng khoán

40

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2019

Luật Hàng không dân dụng

41

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

42

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021

Luật Phòng, chống ma túy

43

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019

Luật SHTT

44

Luật Thi hành án hình sự năm 2019

Luật THAHS

45

Luật Thương mại năm 2019

Luật Thương mại

46

Luật Doanh nghiệp năm 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2022)

Luật DN

47

Luật Giám định tư pháp năm 2020

Luật Giám định tư pháp

48

Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án năm 2020

Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án

49

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022

Luật KDBH

50

Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10

51

Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

Nghị quyết số 81/2014/QH13

52

Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng

Nghị quyết số 42/2017/QH14

53

Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến

Nghị quyết số 33/2021/QH15

II/

Các văn bản do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

 

54

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2008

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển

55

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay năm 2010

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay

56

Nghị quyết số 929/2015/UBTVQH13 ngày 14/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia

Nghị quyết số 929/2015/UBTVQH13

57

Nghị quyết số 956/NQ-UBTVQH13 ngày 28/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao

Nghị quyết số 956/NQ-UBTVQH13

58

Nghị quyết số 957/2015/NQ-UBTVQH13 ngày 28/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Tòa án nhân dân cấp cao

Nghị quyết số 957/2015/NQ-UBTVQH13

59

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14

III/

Các văn bản do Chính phủ ban hành

 

64

Nghị quyết số 76/CP của Chính phủ ngày 25/3/1977 về việc hướng dẫn thi hành và xây dựng pháp luật thống nhất cho cả nước

Nghị quyết số 76/CP

65

Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Nghị định số 70/2001/NĐ-CP

66

Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Nghị định số 77/2001/NĐ-CP

67

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp 

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

68

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP

69

Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP

70

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP

71

Nghị định số 57/2010/NĐ-CP ngày 25/5/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển

Nghị định số 57/2010/NĐ-CP

72

Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng 

Nghị định số 88/2010/NĐ-CP

73

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP

74

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP

75

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018) của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại năm 2010

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP

76

Nghị định số 02/2012/NĐ-CP ngày 11/01/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay; Thủ tục xử lý tàu bay bị bỏ

Nghị định số 02/2012/NĐ-CP

77

Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

Nghị định số 05/2012/NĐ-CP

78

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Sáng kiến 

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP

79

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP

80

Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

Nghị định số 44/2013/NĐ-CP

81

Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương

Nghị định số 49/2013/NĐ-CP

82

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP

83

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP

84

Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Nghị định số 142/2013/NĐ-CP

85

Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nghị định số 185/2013/NĐ-CP

86

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP

87

Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

Nghị định số 03/2014/NĐ-CP

88

Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản khác

Nghị định số 18/2014/NĐ-CP

89

Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/5/2014 của Chính phủ về hoạt động của Công ty tài chính và Công ty cho thuê tài chính

Nghị định số 39/2014/NĐ-CP

90

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP

91

Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn 

Nghị định số 21/2015/NĐ-CP

92

Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

93

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP

94

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP

95

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

96

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

97

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP

98

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP

99

Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Nghị định số 73/2016/NĐ-CP

100

Nghị định số 169/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

Nghị định số 169/2016/NĐ-CP

101

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015) của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP

102

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP

103

Nghị định số 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015

Nghị định số 19/2018/NĐ-CP

104

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP

105

Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Nghị định số 73/2018/NĐ-CP

106

Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

Nghị định số 76/2018/NĐ-CP

107

Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Nghị định số 79/2018/NĐ-CP

108

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2020 của Chính phủ quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP

109

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP

110

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ quy sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP

111

Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

Nghị định số 148/2018/NĐ-CP

112

Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định số 163/2018/NĐ-CP

113

Nghị định số 763/VBHN-BLĐTBXH ngày 28/02/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

Nghị định số 763/VBHN-BLĐTBXH

114

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

115

Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Nghị định số 80/2019/NĐ-CP

116

Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 về quản lý vật liệu xây dựng

Nghị định số 95/2019/NĐ-CP

117

Nghị định số 60/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018 ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Nghị định số 60/2020/NĐ-CP

118

Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định số 81/2020/NĐ-CP

119

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP

120

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP

121

Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi hành án hình sự

Nghị định số 133/2020/NĐ-CP

122

Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu

Nghị định số 135/2020/NĐ-CP

123

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP

124

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP

125

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 12/02/2021 về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP

126

Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Nghị định số 21/2021/NĐ-CP

127

Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp

Nghị định số 47/2021/NĐ-CP

128

Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 30/7/2015 về việc thành lập Học viện Tòa án

Quyết định số 1191/QĐ-TTg

IV/

Các văn bản liên tịch giữa các bộ, ngành

 

129

Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19/6/1997 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản

Thông tư liên tịch số 01/TTLT

130

Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 03/01/2001 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

131

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-BQP-BNV-UBTWMTTQVN ngày 01/4/2003 của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-BQP-BNV-UBTWMTTQVN

132

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA ngày 18/4/2005 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn về thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA

133

Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an,Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hưỡng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999

Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP

134

Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân

Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP

135

Thông tư liên tịch số 220/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc bảo đảm chi phí bắt giữ tàu biển và duy trì hoạt động của tàu biển trong thời gian bị bắt giữ từ Ngân sách Nhà nước

Thông tư liên tịch số 220/2012/TTLT-BTC-BGTVT

136

Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT ngày 15/5/2013 của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân

Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT

137

Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT ngày 15/5/2013 của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế hướng dẫn quy định về tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân

Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT

138

Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 14/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999

Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP

139

Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC

140

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

141

Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao trong việc thi hành một số quy định của Luật tố tụng dân sự

Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC

142

Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT- VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao trong việc thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính

Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT- VKSNDTC-TANDTC

143

Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT/BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự

Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT/BTP-BNG-TANDTC

144

Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 07/8/2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền đã đặt để đảm bảo

Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC

145

Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi

Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH

146

Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 12/6/2018 của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản

Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC

147

Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 12/8/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục hoãn, miễn chấp hành án phạt tù

Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP

148

Thông tư liên tịch số 02/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 12/8/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tạm đình chỉ và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Thông tư liên tịch số 02/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP

149

Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP

ngày 11/10/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định phối hợp thực hiện trình tự, thủ tục giảm thời hạn, miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP

150

Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến

Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP

151

Thông tư liên tịch số 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH ngày 18/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi

Thông tư liên tịch số 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH

V/

Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

 

152

Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000

Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP

153

Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05/11/2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Xét xử sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP

154

Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/3/2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004

Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP

155

Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08/12/2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự

Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP

156

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP

157

Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính

Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP

158

Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP

159

Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

Nghị quyết số 05/2012/NQ- HĐTP

160

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20-3-2014 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP

161

Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐTP ngày 15/01/2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính

Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐTP

162

Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP ngày 26/8/2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản

Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP

163

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP

164

Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính

Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP

165

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP

166

Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án

Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP

167

Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19/9/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự

Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP

168

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP

169

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09/8/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP

170

Nghị quyết số 05/2018/HĐTP ngày 05/11/2018 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, Điều 244 về tội vi phạm quy định về động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật hình sự

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP

171

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11-01-2019 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP

172

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật hình sự về tội rửa tiền

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP

173

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật hình sự

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP

174

Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP ngày 01/10/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi

Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP

175

Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐTP ngày 25/10/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 và Điều 300 của Bộ luật hình sự

Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐTP

176

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐTP ngày 24/9/2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật tố tụng dân sự

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐTP

177

Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự về tội phạm tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ

Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP

VI/

Thông tư, quyết định của Tòa án nhân dân tối cao, các bộ, ngành

 
 

Thông tư số 60/TATC ngày 22/2/1978 của Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết các việc tranh chấp về hôn nhân và gia đình của cán bộ, bộ đội có vợ, có chồng trong Nam, tập kết ra Bắc lấy vợ, lấy chồng khác

Thông tư số 60/TATC

178

Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Thông tư số 05/2011/TT-BTP

179

Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT

180

Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

Thông tư số 08/2014/TT-BTP

181

Thông tư số 01/2015/TT-CA ngày 08/10/2015 của Tòa án nhân dân tối cao quy định về quy chế làm việc của Tổ Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản

Thông tư số 01/2015/TT-CA

182

Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 quy định về bảo lãnh ngân hàng

Thông tư số 07/2015/TT-NHNN

183

Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương

Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH

184

Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH

185

Thông tư số 01/2016/TT-CA ngày 21/01/2016 của Tòa án nhân dân tối cao quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương

Thông tư số 01/2016/TT-CA

186

Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Thông tư số 26/2016/TT-BXD

187

Thông tư số 203/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài

Thông tư số 203/2016/TT-BTC

188

Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với khách hàng

Thông tư số 39/2016/TT-NHNN

189

Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC ngày 28/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao quy định về phòng xử án

Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC

190

Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC ngày 21/9/2018 của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên

Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC

191

Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động chưa thành niên

Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH

192

Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về nội dung của hợp đồng lao động, hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con

Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH

193

Thông tư số 01/2022/TT-TANDTC ngày 15/12/2022 quy định việc phân công Thẩm phán giải quyết, xét xử vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án

Thông tư số 01/2022/TT-TANDTC

194

Quyết định số 305-TC/BH ngày 09/8/1990 của Bộ Tài chính ban hành Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển (QTC 1990)

Quyết định số 305-TC/BH

195

Quyết định số 09/QĐ-TCBH ngày 09/01/1992 của Bộ Tài chính về việc triển khai bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quyết định số 09/QĐ-TCBH

196

Quyết định số 918/2015/QĐ-TANDTC ngày 23/6/2015 của Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao

Quyết định số 918/2015/QĐ-TANDTC

197

Quyết định số 986/QĐ-TANDTC ngày 04/7/2015 của Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội

Quyết định số 986/QĐ-TANDTC

198

Quyết định số 987/QĐ-TANDTC ngày 27/11/2015 của Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

Quyết định số 987/QĐ-TANDTC

199

Quyết định số 988/QĐ-TANDTC ngày 04/7/2015 của Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 988/QĐ-TANDTC

200

Quyết định số 345/2016/QĐ-CA ngày 07/4/2016 của Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Quyết định số 345/2016/QĐ-CA

201

Quyết định số 866/QĐ-TANDTC ngày 13/7/2016 của Tòa án nhân dân tối cao ban hành quy định về trình tự, thủ tục và mẫu hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán

Quyết định số 866/QĐ-TANDTC

202

Quyết định số 636/QĐ-TANDTC ngày 15/4/2018 của Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân

Quyết định số 636/QĐ-TANDTC

203

Quyết định số 87/QĐ-HĐTC ngày 04/7/2018 ban hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán

Quyết định số 87/QĐ-HĐTC

204

Án lệ

 

205

Án lệ số 02/2016/AL ngày 06/4/2016 về vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản” 

Án lệ số 02/2016/AL

206

Án lệ số 05/2016/AL ngày 06/4/2016 về vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế”

Án lệ số 05/2016/AL

207

Án lệ số 08/2016/AL ngày 10/7/2016 về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng tín dụng

Án lệ số 08/2016/AL

208

Án lệ số 09/2016/AL ngày 10/7/2016 về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa

Án lệ số 09/2016/AL

209

Án lệ số 11/2017/AL ngày 14/12/2017 về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng tín dụng

Án lệ số 11/2017/AL

210

Án lệ số 12/2017/AL ngày 14/12/2017 xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa

Án lệ số 12/2017/AL

211

Án lệ số 21/2018/AL ngày 06/11/2018 về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản

Án lệ số 21/2018/AL

212

Án lệ số 24/2018/AL ngày 17/10/2018 về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân

Án lệ số 24/2018/AL

213

Án lệ số 26/2018/AL ngày 17/10/2018 về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản

Án lệ số 26/2018/AL

214

Án lệ số 36/2020/AL ngày 25/02/2020 về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi

Án lệ số 36/2020/AL

215

Án lệ số 37/2020/AL ngày 25/02/2020 về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm

Án lệ số 37/2020/AL

VII/

Các văn bản khác

 

216

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

Nghị quyết số 49-NQ/TW

217

Giải đáp số 01/GĐ-TANDTC ngày 25/7/2016 của Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự

Giải đáp số 01/GĐ-TANDTC ngày 25/7/2016

218

Giải đáp số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2016 của Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự

Giải đáp số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2016

219

Giải đáp số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 của Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ

Giải đáp số 01/2017/GĐ-TANDTC

220

Công văn số 152/TANDTC-PC ngày 19/7/2017 về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu

Công văn số 152/TANDTC-PC ngày 19/7/2017

221

Giải đáp số 01/GĐ-TANDTC ngày 05/01/2018 giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ

Giải đáp số 01/GĐ-TANDTC ngày 05/01/2018

222

Giải đáp số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2018 của Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính

Giải đáp số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2018

223

Công văn số 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử

Công văn số 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019

224

Công văn số 89/TANDTC-PC ngày 30/6/2020 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử

Công văn số 89/TANDTC-PC ngày 30/6/2020

225

Công văn số 199/TANDTC-PC ngày 18/12/2020 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong giải quyết phá sản

Công văn số 199/TANDTC-PC ngày 18/12/2020

226

Giải đáp số 01/2021/GĐ-TANDTC ngày 01/7/2021 giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ về hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Giải đáp số 01/2021/GĐ-TANDTC ngày 01/7/2021

227

Giải đáp số 02/TANDTC-PC ngày 02/8/2021 giải đáp một số vướng mắc trong xét xử

Giải đáp số 02/TANDTC-PC ngày 02/8/2021

228

Công ước New York (1958) về công nhận và thi hành các quyết định trọng tài nước ngoài

Công ước New York

229

Công ước về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại 1965

Công ước về tống đạt

230

Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự và thương mại

Công ước về thu thập chứng cứ

Cập nhật lần cuối: 31/03/2023 10:18:00

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - SỔ TAY THẨM PHÁN

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 • Fax : 04.39363528
Email: banbientap@toaan.gov.vn, sotaythuky@toaan.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

ácdscv