Skip to main content

Tin hoạt động

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao gặp mặt, chúc mừng các cơ quan báo chí, tuyên truyền của Tòa án

Nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã gặp mặt, chúc mừng tập thể lãnh đạo, công chức, nhân viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền của Tòa án.

thông báo văn bản tố tụng

ácdscv