Skip to main content

Tin hoạt động

Các Vụ Giám đốc kiểm tra Tòa án nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2021

Ngày 18/01/2021, Vụ Giám đốc kiểm tra (GĐKT) I, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III TAND tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

thông báo văn bản tố tụng

Truyền hình Tòa án nhân dân video - PHÓNG SỰ hoạt động của tòa án

Số 95: Trụ sở TANDTC mang tầm vóc, sự uy nghiêm của cơ quan xét xử cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam

Để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho hệ thống TAND, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Tòa án các cấp triển khai thực hiện các Đề án về tăng cường cơ sở vật chất. Vì vậy, điều kiện, phương tiện làm việc của các Toà án đã được cải thiện đáng kể.


ácdscv