Skip to main content

thông báo văn bản tố tụng

Truyền hình Tòa án nhân dân video - PHÓNG SỰ hoạt động của tòa án

Số 68: 10 đại án tham nhũng năm 2019

Được hiến định là cơ quan xét xử thực hiện quyền tư pháp, TAND đã đóng góp tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng. Nhiều vụ án lớn đã được phát hiện và xử lý nghiêm minh. Tội phạm tham nhũng đang từng bước được kìm chế. Trong năm 2019, tòa án các cấp đã giải quyết, xét xử nghiêm minh, thấu tình đạt lý gần 495 nghìn vụ án các loại.


ácdscv