Skip to main content

Tin hoạt động

Lễ ký Thông tư liên tịch giữa Tòa án nhân dân tối cao với Bộ Ngoại giao

Ngày 05/12/2019, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ ký Thông tư liên tịch “Quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện một số hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài”.

thông báo văn bản tố tụng

Truyền hình Tòa án nhân dân video - PHÓNG SỰ hoạt động của tòa án

Số 65: "Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý" để phục vụ nhân dân

Với vị trí là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, hệ thống Tòa án đã triển khai 14 giải pháp và đề cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ Tòa án nhằm nâng cao chất lượng các mặt công tác với chủ đề “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”; từng bước xây dựng nền tư pháp tiên tiến, công khai, minh bạch; củng cố và giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với cơ quan xét xử - nơi thực thi công lý, biểu tượng của lẽ phải, sự công bằng.


ácdscv