Skip to main content

Tin hoạt động

Công bố Nghị quyết hướng dẫn áp dụng quy định của BLHS về các tội xâm hại tình dục và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi

Sáng ngày 14/10/2019, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP ngày 01/10/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

thông báo văn bản tố tụng

Truyền hình Tòa án nhân dân video - PHÓNG SỰ hoạt động của tòa án

Truyền hình Toà án nhân dân số 61: TAND hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế: Cải cách hành chính tư pháp tạo điều kiện cho người dân tiếp cận công lý

(TRUYỀN HÌNH TAND) - Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đặt ra nhiệm vụ đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống TAND; hoàn thiện các thủ tục tố tụng tư pháp, bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người... Đổi mới thủ tục hành chính trong các cơ quan tư pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý; người dân chỉ nộp đơn đến Tòa án, Tòa án có trách nhiệm nhận và thụ lý.


ácdscv