Skip to main content

NỘI QUY

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2019

(Ngày 14 và ngày 15 tháng 01 năm 2019)

1. Các Đại biểu tham dự Hội nghị phải có mặt tại các điểm cầu trước 10 phút theo chương trình làm việc được xác định tại Thông báo số 01/TANDTC-TB ngày 02/01/2019 của Tòa án nhân dân tối cao về việc triệu tập Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2019.

Để đảm bảo các nội dung của Hội nghị, thời gian làm việc của Hội nghị cụ thể: Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút; buổi chiểu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

2. Các Đại biểu tham dự Hội nghị phải chấp hành nghiêm kỷ luật tại Hội nghị, không nói chuyện hoặc làm việc riêng trong khi dự Hội nghị. Trong quá trình diễn ra Hội nghị, đề nghị các Đại biểu tắt máy điện thoại di động hoặc nếu cần thiết phải để ở chế độ rung.

4. Các Đại biểu là Thẩm phán mặc Lễ phục, các đại biểu khác mặc trang phục mùa đông của Tòa án nhân dân (quần âu, áo veston, sơmi trắng, thắt caravat màu đen, giầy đen), đeo huy hiệu Tòa án và đeo cuống Huân, Huy chương hoặc Kỷ niệm chương Tòa án (nếu có). Riêng các đại biểu của các Tòa án quân sự mặc Quân phục mùa đông.

5. Các Đại biểu tuyệt đối không uống rượu, bia trong thời gian Hội nghị và giờ nghỉ trưa các ngày diễn ra Hội nghị.

6. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm quản lý số lượng đại biểu đơn vị mình, chỉ đạo theo dõi, nắm bắt, tổng hợp đầy đủ các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, các ý kiến thảo luận tại nhóm có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chuẩn bị các nội dung phục vụ cho việc xây dựng Kết luận của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Hội nghị.

7. Các đại biểu được phân công làm nhiệm vụ thư ký của các nhóm thảo luận có trách nhiệm ghi chép đầy đủ, khách quan, chính xác các nội dung thảo luận và giúp Trưởng nhóm thảo luận xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận.

8. Các tài liệu phục vụ Hội nghị là tài liệu lưu hành nội bộ, đề nghị các Đại biểu bảo quản theo quy định.

Lưu ý: Khi Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các vị khách quý bước vào hội trường tại điểm cầu trung tâm, đề nghị các đại biểu đứng dậy và vỗ tay chào mừng.

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

File toàn văn Nội quy Hội nghị triển khai công tác Tòa án nhân dân năm 2019

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 268
ácdscv