Skip to main content

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TÒA ÁN NĂM 2021

(Ngày 21 tháng 12 năm 2020)

Thời gian làm việc: - Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút.

Nội dung - Thời gian

Người thực hiện, điều hành

Buổi sáng:

- Đón tiếp Đại biểu (7h30’ – 8h00’)

Lãnh đạo các đơn vị tại các điểm cầu

- Chào cờ

Đồng chí Ngô Tiến Hùng, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

(8h05’ – 8h15’)

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC

- Phát biểu khai mạc Hội nghị

(8h15’ – 8h25’)

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC

- Trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của các Tòa án

(8h25’ – 8h45’)

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án thường trực TANDTC

- Trình chiếu video clips về “Các hoạt động nổi bật, sự kiện tiêu biểu là dấu ấn của hệ thống Tòa án nhân dân trong nhiệm kỳ 2016-2020

(8h45’ – 9h15’)

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC

- Tham luận:

+ “Thực tiễn giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế lớn tại Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội” Chánh án Tòa án nhân dân thành phố trình bày tham luận tại điểm cầu trung tâm;

+ Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại Tòa án hai cấp tỉnh An Giang”. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trình bày tham luận tại điểm cầu trung tâm;

+Những kết quả nổi bật và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn giải quyết, xét xử các vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An” Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trình bày tham luận tại điểm cầu trung tâm;

+Những kết quả nổi bật và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn giải quyết, xét xử các loại vụ việc tại Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương”. Chánh án Tòa án nhân dân thị xã trình bày tham luận tại điểm cầu thị xã.

(9h15’ – 9h55’)

Đồng chí Ngô Tiến Hùng, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao

Nghỉ giải lao (15 phút)

- Lễ liên thông trục văn bản quốc gia và công bố các dịch vụ công trực tuyến của Tòa án nhân dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia

(10h10’ – 10h30’)

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC

- Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Chánh án TANDTC giới thiệu và kính mời Thủ tướng Chính phủ phát biểu ý kiến chỉ đạo

- Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu đáp từ.

Chụp ảnh lưu niệm:

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và các Đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TANDTC; thành viên, nguyên thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC (nhiệm kỳ 2016-2020); thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC; Chánh án các TAND cấp cao, cấp tỉnh, Tòa án Quân sự quân khu

(Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Chánh Văn phòng TANDTC điều hành).

Buổi chiều:

- Trình bày Nghị quyết của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của các Tòa án nhân dân.

(14h00’ – 14h15’)

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án thường trực TANDTC

- Trình bày dự thảo Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của các Tòa án.

(14h15’ – 14h30’)

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC

- Báo cáo tổng hợp những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác xét xử, giải quyết các vụ việc của Tòa án nhân dân.

(14h30’ – 14h’50)

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC

Nghỉ giải lao (15 phút)

- Các đại biểu tại các điểm cầu phát biểu thảo luận.

(13h05’ – 15h50’)

Đồng chí Dương Văn Thăng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC điều hành tại điểm cầu Trung tâm

- Công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích cao năm 2020.

(15h50 – 16h15’)

Đồng chí Phạm Hồng Quyền, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Thường trực Hội đồng TĐKT Tòa án nhân dân công bố quyết định.

- Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao kết luận và bế mạc Hội nghị.

(16h15’-17h00’)

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

File toàn văn Chương trình làm việc Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2021

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 964
ácdscv