Loading...
Skip to main content
Thư của đồng chí Trường Chinh Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng nhà nước, gửi Hội nghị tổng kết công tác của ngành Toà án năm 1984

Thư của đồng chí Trường Chinh Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng nhà nước, gửi Hội nghị tổng kết công tác của ngành Toà án năm 1984

img

Thư của đồng chí Trường Chinh Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng nhà nước, gửi Hội nghị tổng kết công tác của ngành Toà án năm 1984

image

Các đồng chí thân mến.

Tôi vui mừng được biết các đồng chí họp hội nghị toàn ngành Toà án nhân dân để kiểm điểm công tác năm 1984 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 1985. Thay mặt Ban chấp hành trung ương Đảng và Hội đồng Nhà Nước, tôi thân ái gửi lời chào mừng và thăm hỏi thân thiết tới toàn thể anh chị em cán bộ và nhân viên trong ngành Toà án.

Trong năm 1984, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhà Nước và Hội đồng nhân dân các cấp, ngành Toà án đã phối hợp với các ngành có liên quan, tích cực thực hiện nhiệm vụ của mình, đã có những tiến bộ mới trên các mặt công tác xét xử, thi hành án, tuyên truyền pháp luật, xây dựng ngành và tham gia xây dựng các văn bản pháp luật…, góp phần phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, bảo vệ các quyền cơ bản của công dân, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích của các đồng chí.

Tuy nhiên, công tác và tổ chức của ngành Toà án chưa đáp ứng được yêu cầu tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phòng ngừa và chống các tội phạm. Công tác xét xử nói chung còn chậm, có lúc, có việc còn thiếu kiên quyết, đội ngũ cán bộ thiếu và yếu.

Các đồng chí thân mến,

Nhân dân ta đang bước vào thực hiện kế hoạch Nhà Nước năm 1985, năm kết thúc kế hoạch 5 năm 1981- 1985, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm 1986- 1990, năm chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng. Chúng ta phải ra sức phấn đấu, góp phần tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt, thực hiện cho được bốn mục tiêu kinh tế- xã hội mà Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng đã đề ra, đưa nền kinh tế tiếp tục đi lên, giành những thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Sau đây, tôi có một số ý kiến về công tác của ngành Toà án năm 1985 để hội nghị xem xét và quyết định:

1. Góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược ngành Toà án phải phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo trong mọi mặt hoạt động của mình; phải bám sát nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh và quốc phòng; thấu suốt hơn nữa tư tưởng chỉ đạo và nội dung Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng và Nghị quyết của các Hội nghị Ban chấp hành trung ương tiếp theo; sử dụng đúng đắn nghiệp vụ, chuyên môn để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng.

2. Phải phối hợp chặt chẽ với các ngành Kiểm sát, Công an, Tư pháp và các ngành khác, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xét xử, bảo đảm cho việc xét xử được nhanh chóng, đúng luật pháp, xử lý thích đáng những trường hợp phạm tội nghiêm trọng, không để lọt kẻ phạm tội, không xử lý oan người vô tội; giải quyết kịp thời, có lý, có tình những tranh chấp dân sự, những sự việc về hôn nhân, gia đình; phát huy tác dụng của công tác xét xử trong việc phòng ngừa tội phạm.

3. Cùng với ngành Tư pháp, tích cực củng cố, kiện toàn tổ chức ngành Toà án mà then chốt là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Xây dựng ngành Toà án trong sạch, vững mạnh; cán bộ Toà án, trước hết là các Thẩm phán, phải có năng lực, có đạo đức và phẩm chất tốt. Cần gấp rút xây dựng Toà án cấp quận, huyện có đủ khả năng đảm nhiệm thẩm quyền xét xử theo quy định của pháp luật.

Các đồng chí thân mến,

Tôi tin tưởng rằng phát huy những thành tích đã đạt được, ngành Toà án sẽ có nhiều tiến bộ mới trong năm 1985 và những năm sau, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch Nhà Nước năm 1985 và tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch Nhà Nước 5 năm 1986- 1990, bảo đảm cho cuộc đấu tranh giữa hai con đường trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đạt kết quả tốt đẹp.

Thân ái chúc các đồng chí mạnh khoẻ và thắng lợi trong công tác.

Chúc hội nghị thành công.

Chào thân ái,

Trường Chinh

img

Up to Top