Loading...
Skip to main content
Thư của đồng chí Võ Chí Công gửi Hội nghị tổng kết công tác năm 1989 của ngành Toà án

Thư của đồng chí Võ Chí Công gửi Hội nghị tổng kết công tác năm 1989 của ngành Toà án

img

image

Các đồng chí thân mến,

Tôi rất tiếc vì bận công việc không vào dự hội nghị của các đồng chí được.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi lời chào mừng các đồng chí và chúc hội nghị của các đồng chí thành công tốt đẹp.

Các đồng chí thân mến.

Năm 1989, thực hiện đường lối đổi mới của Đại hội lần thứ VI của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương và các Nghị quyết của Quốc hội khoá VIII về công tác bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, ngành Toà án đã có một số chuyển biến tốt, đã kịp thời phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính, các tổ chức xã hội phát động phong trào quần chúng đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác, xét xử kịp thời trừng trị nghiêm khắc bọn tội phạm nguy hiểm và đã có cố gắng giải quyết các tranh chấp dân sự, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, từng bước lập lại trật tự, kỷ cương xã hội, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Công tác thi hành án có tiến bộ, Toà án các cấp đã khắc phục nhiều khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Năm qua,Toà án nhân dân tối cao đã tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật ,đã phối hợp với các ngành hữu quan dự thảo một số văn bản pháp luật quan trọng để trình Quốc hội và Hội đồng nhà nước thông qua như Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, Pháp lệnh Thi hành án dân sự, Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự.

Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương sự cố gắng và kết quả công tác của các đồng chí.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới hiện nay của đất nước và để làm tròn chức năng và nhiệm vụ của mình trong năm mới; trong hoạt động của mình ngành Toà án cần kiên quyết khắc phục một số khuyết nhược điểm sau đây:

Trong công tác xét xử còn nhiều trường hợp chưa nghiêm minh, chưa kịp thời ,có trường hợp còn xử nhẹ đối với bọn phạm tội nghiêm trọng,xử quá nặng đối với những người thuộc nhân dân lao động nhất thời phạm tội, cá biệt còn xử oan người vô tội.

Công tác thi hành án còn nhiều thiếu sót, nhiều bản án đã có hiệu lực không được thi hành nghiêm chỉnh, một số Thẩm phán và cán bộ Toà án có những việc làm trái với đạo đức phẩm chất của người làm công tác xét xử, thậm chí còn vi phạm nghiêm trọng pháp luật Nhà nước, nhiều Toà án cấp huyện chưa được kiện toàn, nghiệp vụ còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Các đồng chí thân mến !

Những nhiệm vụ kinh tế- xã hội của đất nước ta trong năm 1990 rất nặng nề. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cần đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới, ra sức phấn đấu để tạo ra những chuyển biến mới, vững chắc hơn để ổn định dần đời sống kinh tế- xã hội, tạo điều kiện thuận lợi bước vào kế hoạch 1991-1995.

Một trong những nhiệm vụ kinh tế- xã hội của cả nước được ghi trong Nghị quyết của Quốc hội là: "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá VIII về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tiến hành liên tục, đồng bộ các biện pháp, kết hợp sức mạnh của các cơ quan chức năng và phong trào quần chúng để giáo dục, ngăn ngừa, đấu tranh, trừng trị nghiêm khắc các loại tội phạm thường xuyên giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội". Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trong, phải được quán triệt thực hiện trong toàn bộ hoạt động của ngành Toà án trong năm 1990.

Tôi mong rằng, mong năm mới, toàn ngành Toà án sẽ phát huy những kết quả công tác đã đạt được khắc phục mọi khó khăn, sửa chữa tốt các khuyết điểm, nhược điểm, đổi mới mạnh mẽ hoạt động của toàn ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh có phẩm chất cách mạng và nghiệp vụ chuyên môn thành thạo, cùng với các cơ quan trong khối nội chính, các cơ quan Nhà Nước khác và các tổ chức xã hội đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm có hiệu quả, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực giữ vững trật tự, kỷ cương xã hội, xứng đáng với danh hiệu cao quý là cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Các đồng chí thân mến,

Nhân dịp năm mới, tôi thân ái chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc, lập thành tích mới để chào mừng những ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại của đất nước: 60 năm ngày thành lập Đảng, 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, 45 năm ngày thành lập nước, 15 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

img

Up to Top