Loading...
Skip to main content
Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại lễ đón nhận huân chương sao vàng của ngành Toà án nhân dân

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại lễ đón nhận huân chương sao vàng của ngành Toà án nhân dân

img

image

Thưa các đồng chí đại biểu,

Hôm nay, tôi vui mừng dự lễ đón nhận Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước tặng thưởng cho ngành Toà án nhân dân. Tôi nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí và qua các đồng chí xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể các thế hệ, cán bộ, công chức ngành Toà án nhân dân.

Trong 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Toà án nhân dân đã luôn quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động của ngành và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt từ khi thực hiện đường lối đổi mới, ngành Toà án nhân dân đã từng bước đổi mới tổ chức và hoạt động, tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất và điều kiện, phương tiện làm việc của các Toà án, tập trung nâng cao chất lượng xét xử và các mặt công tác khác, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Hoạt động và chất lượng công tác của ngành Toà án nhân dân ngày càng có những chuyển biến, tiến bộ rõ rệt, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Toà án các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng xét xử kịp thời và nghiêm minh các vụ án tham nhũng lớn, các vụ án về xâm phạm an ninh quốc gia, về ma tuý, tội phạm có tổ chức và những vụ án gây nhiều bức xúc ở các địa phương, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Toà án các cấp đã chú trọng công tác hoà giải, tăng cường giải quyết, xét xử với số lượng rất lớn các vụ án dân sự. Đồng thời với những chuyển biến, tiến bộ trong công tác xét xử, ngành Toà án nhân dân đã có nhiều biện pháp nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ Thẩm phán, thực hiện việc tranh tụng tại phiên toà; giải quyết nhiều đơn thư, khiếu nại phức tạp, kéo dài của công dân, tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử và nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật. Việc tăng thẩm quyền xét xử cho các Toà án nhân dân cấp huyện, việc bồi thường cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra cũng như một số nhiệm vụ trọng tâm khác của cải cách tư pháp đang được ngành Toà án nhân dân triển khai tích cực, đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Ghi nhận những thành tích, đóng góp to lớn cho cách mạng, ngành Toà án nhân dân vinh dự được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước, đây là niềm vinh dự, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm nặng nề đối với ngành Toà án trong thời gian tới. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích của ngành Toà án nhân dân đã đạt được trong 60 năm qua.

Thưa các đồng chí,

Đất nước ta đang bước vào những ngày đầu tiên của năm 2006, năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, năm mở đầu kế hoạch 2006- 2010. Những văn kiện thông qua tại Đại hội lần này sẽ tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới với yêu cầu cao hơn, vững chắc hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước gia đoạn 2006-2010. Đối với các cơ quan tư pháp nói chung, năm 2006 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ- TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách Tư pháp đến 2020”.

Vì vậy, ngành Toà án cần phải tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị để trong một thời gian nhất định Toà án nhân dân tối cao tập trung làm nhiệm vụ tổng kết thực tiễn xét xử và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm; cần phải có các biện pháp để nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, khắc phục tình trạng xét xử oan sai, nhất là việc giải quyết các vụ án dân sự vẫn còn không ít vụ án việc xét xử chưa bảo đảm lợi ích hợp pháp của công dân; tập trung chỉ đạo việc giải quyết đơn khiếu nại về dân sự, hình sự, bảo đảm việc giải quyết kịp thời chính xác; tổng kết một năm thực hiện tăng thẩm quyền cho Toà án cấp huyện, bảo đảm tranh tụng tại phiên toà; xây dựng ngành Toà án trong sạch vững mạnh, có đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn vững vàng, tận tuỵ, liêm khiết, khách quan, vô tư trong công tác xét xử.

Thưa các đồng chí,

Phát huy truyền thống và kinh nghiệm của 60 năm xây dựng, trưởng thành, tôi tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, công chức, Thẩm phán Toà án nhân dân các cấp sẽ chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nhân dịp năm mới 2006, tôi xin gửi lời chào thân ái và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ công chức ngành Toà án. Chúc các đồng chí cùng gia đình một năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và tiến bộ.

Xin cảm ơn.

img

Up to Top