Loading...
Skip to main content
Bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Toà án nhân dân năm 2006 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2007

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Toà án nhân dân năm 2006 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2007

img

image

(Hội nghị tổ chức ngày 9, 10-01-2007 tại Hà Nội)

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, lần đầu tiên tôi được gặp mặt đông đảo các đồng chí đại diện Toà án nhân dân và Toà án Quân sự các cấp, được cùng các đồng chí trao đổi những vấn đề quan trọng của ngành và cũng là những vấn đề thiết thực đối với xã hội. Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu dự Hội nghị và xin chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí!

Năm 2006 là năm có nhiều sự kiện nổi bật, tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Hội nghị cấp cao APEC 14 và kết thúc quá trình gần 12 năm đàm phán gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). Tình hình chính trị trong nước tiếp tục ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nền kinh tế có mức tăng trưởng cao; văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, vai trò và vị thế của nước ta được nâng cao trên trường quốc tế. Đất nước ta tiếp tục phát triển theo con đường và mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra.

Trong những thành tựu nổi bật đó có sự đóng góp tích cực của cán bộ, công chức ngành Toà án nhân dân. Năm qua, ngành Toà án đã thụ lý trên hai trăm ngàn vụ án các loại, triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng của cải cách tư pháp, công việc rất nhiều nhưng hầu hết các chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt mức kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, trong năm 2006, chất lượng xét xử từng bước được nâng cao, số lượng các bản án, quyết định bị huỷ đã giảm so với năm trước, số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm được giải quyết nhiều hơn và chính xác hơn, những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác chuyên môn từng bước được khắc phục. Các đồng chí cũng đã tổ chức tốt việc tổng kết kinh nghiệm xét xử, xây dựng và hướng dẫn áp dụng pháp luật một cách thống nhất, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoàn thiện các văn bản pháp luật phục vụ các yêu cầu đặt ra trong quá trình hội nhập và phát triển. Việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp được đẩy mạnh, nhất là nhiệm vụ tăng thẩm quyền cho Toà án cấp huyện, bước đầu thực hiện có kết quả việc tranh tụng tại các phiên toà và tiếp tục xây dựng bộ máy Toà án các cấp theo tinh thần cải cách tư pháp.

Những thành tích nêu trên thể hiện sự cố gắng nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước. Tôi biểu dương và ghi nhận những kết quả và thành tích mà ngành Toà án nhân dân đã đạt được trong năm qua. Tôi đề nghị Toà án nhân dân và Toà án Quân sự các cấp, trong đánh giá những ưu, khuyết điểm cần nhìn thẳng vào sự thật, phân tích sâu sắc các khuyết điểm, đồng thời cũng phải thấy hết những ưu điểm, những điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt để nhân rộng và học tập. Có làm được như vậy thì cái tốt mới tăng lên, cái xấu giảm đi và mới tạo được niềm tin tích cực không chỉ cho đội ngũ cán bộ, công chức của chúng ta mà cho toàn xã hội.

Tuy nhiên, hoạt động của các Toà án thời gian qua vẫn còn những tồn tại, yếu kém cần phải kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm, sửa chữa, khắc phục. Tuy đã hạn chế tối đa các trường hợp xét xử oan người vô tội, nhưng tỷ lệ các bản án, quyết định của Toà án bị huỷ vẫn chưa giảm mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực xét xử về kinh tế, dân sự, hôn nhân, gia đình và một số vụ án hình sự còn có sai sót nghiêm trọng, sức thuyết phục chưa cao. Về đạo đức Thẩm phán cũng là điều mà Đảng, Nhà nước và nhân dân rất quan tâm, đặc biệt là còn tình trạng có Thẩm phán vi phạm pháp luật bị xử lý. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức Toà án vẫn còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác xét xử. Tình trạng thiếu cán bộ, Thẩm phán ở một số Toà án đang là một thực tế tồn tại nhiều năm nay cần được giải quyết.

Để khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm nêu trên, đồng thời thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2007 vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp cuối năm 2006 và các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp đến năm 2010, thì mục tiêu, phương hướng cơ bản xác định cho năm 2007 của ngành Toà án nhân dân, theo tôi, vẫn phải là tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, khắc phục cho được tình trạng xét xử oan, sai nhưng không được bỏ lọt tội phạm; hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định của Toà án bị huỷ do có sai lầm nghiêm trọng; giải quyết dứt điểm số vụ án đã quá thời hạn xét xử còn tồn đọng; ban hành kịp thời văn bản hướng dẫn áp dụng các quy định pháp luật đang có vướng mắc trong thực tiễn xét xử của các Toà án.

Trong công tác xây dựng ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, và điều quan trọng là phải kết hợp đồng bộ các giải pháp về giáo dục tư tưởng chính trị với quản lý nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức của đội ngũ Thẩm phán; đồng thời từng bước cải thiện cơ sở vật chất của các Toà án, nhất là đối với các Toà án cấp huyện thực hiện thẩm quyền xét xử mới theo quy định của pháp luật.

Tôi muốn đặc biệt lưu ý các đồng chí thực hiện một yêu cầu cấp bách. Khi đất nước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, các ngành, các cấp nói chung và Toà án nói riêng đang đứng trước những yêu cầu mới.

Để đáp ứng cho được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn này, Toà án phải khẩn trương có những chương trình đặc biệt để tăng cường nguồn nhân lực, đầy mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, bổ sung kịp thời những thiếu hụt về cán bộ, những chuyên gia pháp luật, luật sư, đặc biệt là những người am hiểu luật pháp quốc tế, ngoại ngữ, tin học, đáp ứng nhanh chóng yêu cầu hội nhập. Mặt khác, cần rà soát toàn bộ hệ thống các văn bản pháp luật để kịp thời bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ cho phù hợp với luật pháp quốc tế và yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, các Nghị quyết 08, Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị BCHTW Đảng khoá IX về cải cách tư pháp.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của ngành Toà án nhân dân trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, các Toà án cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc và khẩn trương hơn các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp được đề ra hàng năm của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương. Đồng thời, Toà án cần phối hợp với các ngành hữu quan sớm đưa ra xét xử các vụ án bức xúc mà nhân dân đang rất quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đảm bảo để mọi đối tượng trong xã hội có ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

Thưa các đồng chí!

Trong điều kiện còn có những bất cập về đội ngũ cán bộ, công chức, thiếu thốn về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của Toà án các cấp, việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của ngành Toà án vốn đã khó khăn, thì nay với các nhiệm vụ mới được giao, công việc của Toà án sẽ càng nặng nề hơn. Trước tình hình đó, tôi đề nghị các đồng chí trên tinh thần đoàn kết, nhất trí, cầu thị hãy cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng và Nhà nước có trách nhiệm giúp các đồng chí và cùng các đồng chí có các phương án, giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Tư pháp nói chung và Toà án nói riêng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thưa các đồng chí!

Bước sang năm mới, năm 2007, tôi tin tưởng ngành Toà án sẽ có nhiều chuyển biến, tiến bộ trong công tác, hoàn thành xuất sắc các kế hoạch đề ra.

Nhân dịp này, tôi xin chúc các đồng chí và toàn thể các thế hệ cán bộ, công chức của ngành Toà án nhân dân một năm mới hạnh phúc và thành đạt. Chúc gia đình các đồng chí một xuân mới an khang, thịnh vượng. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

img

Up to Top