Loading...
Skip to main content
Phát biểu của Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ IV và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống TAND

Phát biểu của Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ IV và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống TAND

img

Thưa các vị khách quý,

Thưa toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Tòa án,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV và Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Toà án nhân dân. Đây là dịp để chúng ta cùng ôn lại lịch sử vẻ vang của Toà án nhân dân, đánh giá một chặng đường xây dựng và phát triển, giáo dục truyền thống và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của Toà án nhân dân giai đoạn 2015-2020. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các đồng chí, các vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đã và đang công tác trong các cấp Tòa án lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Thưa toàn thể Hội nghị,

Cách đây 75 năm, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 33C thiết lập các Toà án quân sự, đánh dấu sự ra đời của Toà án Việt Nam. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Toà án nhân dân đã luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó; hun đúc nên truyền thống vẻ vang; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận và trân trọng những đóng góp to lớn của các thế hệ Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Tòa án.

image

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu
tại Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ IV

Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, 15 năm thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, nhất là trong nhiệm kỳ vừa qua, hệ thống Tòa án đã triển khai nhiều giải pháp đột phá, sáng tạo và đạt được những thành tựu quan trọng trên các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nổi bật là:

Thứ nhất, trải qua các thời kỳ cách mạng, công tác của Tòa án đã luôn bám sát và hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đề ra trong các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội. Đặc biệt, trong những năm qua, số lượng các vụ án phải thụ lý tăng mạnh (mỗi năm tăng khoảng 10%) trong bối cảnh phải tinh giản biên chế theo yêu cầu chung, song Tòa án các cấp đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả là, tỷ lệ giải quyết án đạt cao (trên 90%), vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; chất lượng xét xử không ngừng được nâng lên; trong cả nhiệm kỳ, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội.

Đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng, đẩy nhanh tiến độ, kịp thời đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; tuyên hình phạt nghiêm khắc với người chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của Nhà nước với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; chú trọng áp dụng các biện pháp nhằm thu hồi tài sản tham nhũng ngay trong giai đoạn xét xử, khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta. Qua công tác xét xử, đã ban hành nhiều kiến nghị liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước, chỉ ra những lỗ hổng trong cơ chế, chính sách để các cơ quan hữu quan có biện pháp khắc phục, phòng ngừa hiệu quả.

Đáng lưu ý, Tòa án các cấp đã đề cao và tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc Hiến định, tổ chức phiên tòa một cách khoa học, dân chủ, trang nghiêm, tạo điều kiện thuận lợi để Luật sư, bị cáo và các đương sự thực hiện tốt quyền bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Những đổi mới trong công tác xét xử thời gian qua đã góp phần củng cố niềm tin của người dân vào một nền công lý công bằng, nghiêm minh.

Thứ hai, qua 75 năm xây dựng và phát triển, từ xuất phát điểm với 40 Thẩm phán đầu tiên khi mới thành lập, lực lượng nòng cốt là những trí thức, luật gia, luật sư yêu nước, cán bộ làm công tác Đảng, công tác đoàn thể…, đến nay, Tòa án các cấp đã xây dựng được đội ngũ trên 15.000 cán bộ, trong đó có trên 6.000 Thẩm phán được đào tạo bài bản, chính quy, tâm huyết, trách nhiệm, yêu ngành, yêu nghề và ngày càng có nhiều cán bộ đạt trình độ tiến sỹ, thạc sỹ.

Cán bộ Tòa án đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành; luôn trung thành với lý tưởng của Đảng; có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất, đạo đức tốt; sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp của thời kỳ đổi mới và hội nhập. Kỷ cương, kỷ luật được giữ vững và tăng cường. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có nhiều đổi mới. Việc thành lập Học viện Tòa án thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, mở ra triển vọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội đối với công tác xét xử.

Thứ ba, qua các giai đoạn phát triển, hiện nay bộ máy của Tòa án các cấp tổ chức theo bốn cấp và trên nguyên tắc: Cấp cơ sở được ưu tiên nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ giải quyết phần lớn lượng án trong toàn quốc; Cấp tối cao được tổ chức tinh gọn, chuyên sâu, tập hợp các cán bộ có bề dày kinh nghiệm, các chuyên gia đầu ngành để đảm đương tốt vị trí là cơ quan xét xử cao nhất; Các Tòa chuyên trách được tổ chức phù hợp với tình hình thực tiễn, trên cơ sở khối lượng án phải giải quyết, bảo đảm tính chuyên sâu.

Thứ tư, đóng góp quan trọng trong việc xây dựng các quy phạm, chế định liên quan đến hoạt động xét xử và hoạt động tư pháp, đặt cơ sở cho việc xây dựng hệ thống pháp luật tư pháp Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới đất nước, cải cách tư pháp, Tòa án nhân dân đã tham gia tích cực vào nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chủ trì soạn thảo và phối hợp soạn thảo trình Quốc hội ban hành nhiều đạo luật quan trọng. Công tác hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật được tăng cường, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác phát triển án lệ là điểm sáng trong tiến trình cải cách tư pháp, đã tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xét xử góp phần vào việc áp dụng thống nhất pháp luật.

Thứ năm, hệ thống Toà án đã và đang có những bước đi thích hợp, vững chắc để thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế; tiếp thu có chọn lọc những thành tựu và kinh nghiệm của Tòa án các nước trên thế giới. Bên cạnh mở rộng quan hệ hợp tác với Toà án các nước, Toà án Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia các diễn đàn đa phương và khu vực về lĩnh vực tư pháp và Toà án. Với vai trò là thành viên của bốn tổ chức, diễn đàn quốc tế trong lĩnh vực tư pháp, gồm (Hội nghị Chánh án các nước Châu Á-Thái Bình Dương, Diễn đàn cải cách tư pháp Châu Á-Thái Bình Dương, Hiệp hội Toà án tối cao các nước có sử dụng tiếng Pháp và Hội đồng Chánh án các nước ASEAN), Toà án nhân dân tối cao Việt Nam đã có những đóng góp chất lượng cho cộng đồng Chánh án khu vực và thế giới. Vị thế và uy tín của Toà án Việt Nam trong cộng đồng tư pháp quốc tế ngày càng được nâng cao; góp phần tích cực vào thực hiện các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch để thu hút đầu tư trong quá trình hội nhập quốc tế.

Thứ sáu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Toà án được tăng cường. Cho đến nay, cơ bản Tòa án các cấp đã được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp trụ sở; trang bị phương tiện làm việc đồng bộ từng bước đáp ứng yêu cầu công tác. Đặc biệt, ngày hôm nay, chúng ta vô cùng phấn khởi dự khánh thành trụ sở mới của Toà án nhân dân tối cao. Tôi xin chúc mừng cơ quan xét xử cao nhất vừa có thêm một trụ sở mới khang trang, uy nghiêm, hiện đại. Đây là sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước dành cho Toà án nhân dân, là nguồn động viên to lớn để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Toà án nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công trình được đưa vào sử dụng đúng dịp chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sẽ đáp ứng nhu cầu làm việc tập trung, chuyên nghiệp cho cán bộ, công chức Toà án nhân dân tối cao và là điểm nhấn kiến trúc của Thủ đô Hà Nội. Cùng với đó, các hoạt động chuẩn bị cơ sở cho việc xây dựng Toà án điện tử cũng đang được khẩn trương triển khai, bước đầu đã tạo dựng được hệ thống công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động nghiệp vụ của Toà án các cấp.

image

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng
Huân chương Độc lập Hạng nhất cho TAND tối cao

Những thành tựu mà hệ thống Toà án đạt được trong 75 năm xây dựng và phát triển có sự đóng góp quan trọng từ kết quả của các phong trào thi đua yêu nước đã được phát động thường xuyên, liên tục; là sự tiếp nối truyền thống quý báu được vun đắp bởi nhiều thế hệ cán bộ Toà án qua các giai đoạn phát triển của đất nước.

Tôi đánh giá cao hệ thống Toà án đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, tổ chức, phát động nhiều phong trào thi đua với nội dung phong phú và hình thức sinh động; bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; tạo khí thế thi đua sôi nổi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua các phong trào thi đua, các tập thể và từng cán bộ, công chức, viên chức có sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, cũng như trách nhiệm; đã phát huy được năng lực, sức sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Công tác khen thưởng đã kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần đội ngũ cán bộ, công chức ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác. Đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, những Thẩm phán giỏi, Thẩm phán tiêu biểu và Thẩm phán mẫu mực… góp phần tô thắm vườn hoa thi đua của hệ thống Toà án.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, thành tích và đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Toà án đã đạt được trong 75 năm phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tôi chúc mừng các gương điển hình tiên tiến, những Thẩm phán giỏi, Thẩm phán tiêu biểu và Thẩm phán mẫu mực… đại diện xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Toà án nhân dân giai đoạn 2015-2020.

Nhiệt liệt chúc mừng Toà án nhân dân tối cao đã được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, 02 Huân chương Hồ Chí Minh và hôm nay được đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất; Tòa án quân sự trung ương được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lao động. Tôi cũng xin chúc mừng những tập thể, cá nhân được trao tặng nhiều Huân chương các loại. Đây là sự ghi nhận và tôn vinh của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực không ngừng và sự cống hiến to lớn của hệ thống Tòa án trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp bảo vệ công lý.

Thưa toàn thể Đại hội,

Bên cạnh những thành tựu nổi bật được ghi nhận nói trên, chúng ta cũng thẳng thắn nhận thấy, công tác tổ chức và hoạt động của Tòa án các cấp vẫn đang còn một số bất cập và hạn chế nhất định cần phải được nghiêm túc xem xét chấn chỉnh, khắc phục như: việc xét xử, giải quyết vụ án vẫn còn một số trường hợp vi phạm thời hạn tố tụng, vẫn còn một số vụ án oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ bản án quyết định dân sự, hành chính bị hủy, sửa do lỗi chủ quan; tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội. Một số cán bộ, thẩm phán, công chức, viên chức của một số Tòa án còn chưa gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, thậm chí vi phạm pháp luật, phạm tội bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Những hạn chế, bất cập nêu trên đã và đang làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của ngành Tòa án. Với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, tôi đề nghị Tòa án các cấp cần thẳng thắn nhìn nhận để rút kinh nghiệm có các giải pháp phù hợp, khả thi nhằm khắc phục cho được những hạn chế, bất cập, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thưa các vị đại biểu,

Thưa Đại hội,

Chúng ta đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội sẽ đề ra những định hướng chiến lược cho phát triển đất nước trong 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Trong toàn bộ tiến trình đó, Toà án các cấp với trọng trách cao cả là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; góp phần tạo môi trường lành mạnh, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của đất nước. Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới, với vị trí là trung tâm của hệ thống tư pháp, phát huy truyền thống và kinh nghiệm thực tiễn của 75 năm xây dựng và hoạt động, trong những năm tới, phong trào thi đua yêu nước của hệ thống Toà án cần tập trung làm tốt những nội dung sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử; không để xảy ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, vì giá trị cốt lõi của Toà án là mang lại lẽ phải, sự công bằng cho xã hội và tạo được niềm tin của người dân vào công lý.Do vậy, bản án nghiêm minh của Toà án chính là sức mạnh của quyền tư pháp, khôi phục các giá trị đã bị xâm phạm, xử lý và phòng ngừa hiệu quả tội phạm, vi phạm và các tranh chấp. Để làm được điều đó, hoạt động Tòa án phải đảm bảo sự bình đẳng trước pháp luật, tính công khai, minh bạch, vô tư, độc lập trong việc ra phán quyết. Đây chính là trách nhiệm chính trị của Toà án, nhất là của đội ngũ Thẩm phán trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Hoạt động tranh tụng trong xét xử và bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự phải được xem là giải pháp căn cơ để chống xét xử oan, sai; việc tăng cường hoà giải, đối thoạitrong các vụ việc dân sự, hành chính phải là giải pháp quan trọng để hoá giải các mâu thuẫn, tạo sự đồng thuận trong xã hội; làm tốt công tác giám đốc việc xét xử để kịp thời phát hiện, rút kinh nghiệm, khắc phục những sai sót về nghiệp vụ. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân ; oan, sai mới được loại trừ và Toà án mới thực sự giữ vị trí là trung tâm của hệ thống tư pháp. Các Toà án cần tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với việc nâng cao chất lượng xét xử, có nhữnggiảipháp cụ thể, thiết thực để đạt hiệu quả cao.

Thứ hai, xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, Thẩm phán. Thẩm phán phải là những chiến sỹ kiên trung trên mặt trận đấu tranh bảo vệ pháp chế, bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện trách nhiệm nêu gương. Các Toà án phải tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; rèn luyện phẩm chất đạo đức để mỗi cán bộ, Thẩm phán luôn nhận thức đầy đủ, rõ ràng trách nhiệm trong thực thi công vụ. Hoạt động trong môi trường xét xử, phán quyết tính đúng sai của các sự kiện pháp lý, cán bộ, Thẩm phán thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ của tiền bạc, vật chất, quyền lực, lợi ích cá nhân. Vì vậy, hơn lúc nào hết, hệ thống Toà án càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng; tuyệt đối không để người dân nghi ngờ về đức thanh liêm của Thẩm phán.Mỗi cán bộ, Thẩm phán phải luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào nghề nghiệp và nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm; phải luôn tựsoi vào các chuẩn mực của Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán để phấnđấu, giữ gìn và rèn luyện. Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Quy định về xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Toà án nhân dân, nhưng nếu hệ thống Toà án quyết tâm không phải áp dụng Quy định này thì đó mới thật sự thành công.

Nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong công tác chính trị, tư tưởng, hệ thống Toà án cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ cải cách tư pháp đã đặt ra để hướng đến xây dựng nền công lý tiến bộ; Tích cực nghiên cứu, đề xuất các nội dung để xây dựng Toà án thực sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý. Tăng cường nghiên cứu, góp ý, kiến nghị việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về tư pháp; nghiên cứu để nhận diện những vấn đề pháp lý mới xuất hiện và những vấn đề dự liệu sẽ phát sinh trong thời gian tới để xử lý thấu đáo các tranh chấp, vi phạm và tội phạm, bảo đảm quyền tiếp cận công lý của người dân. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tính ổn định, phù hợp với thực tế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành về tư pháp, chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật quốc tế để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đây là thử thách lớn đối với hệ thống Tòa án, và Tóa án nhân dân các cấp phải xác định cải cách tư pháp chính là động lực phát triển để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác Toà án.

Bên cạnh việc triển khai tốt Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, Tòa án cần phát huy vai trò hỗ trợ của mình đối với các kênh giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án như: trọng tài, thương lượng… nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, giảm tải số lượng vụ việc phải đưa đến Toà án xét xử, đúng như lời dạy của Hồ Chủ tịch "Xét xử đúng là tốt, nhưng nếu không phải xét xử thì càng tốt hơn”.

Thứ tư, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi rất tâm đắc và ủng hộ phong trào “Thi đua vì Công lý” mà đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao vừa phát động. Trong Quân đội có phong trào “Thi đua Quyết thắng”, trong Công an có phong trào “Thi đua vì An ninh Tổ quốc”, và từ nay, trong Toà án có phong trào “Thi đua vì Công lý”.

Đây là một sáng kiến đáng biểu dương và rất phù hợp với nội dung nhiệm vụ công tác của Toà án. Để phong trào thi đua thực sự mang đầy đủ ý nghĩa như tên gọi và trở thành hiện thực, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các Toà án cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, lấy kết quả công tác thi đua là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống Toà án phải phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua, trong đó cần chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở, để lan tỏa hơn nữa hiệu ứng của các phong trào thi đua. Quan tâm, chú ý đến việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhằm cổ vũ, động viên phong trào thi đua, tạo hiệu quả thiết thực.

Thưa toàn thể Đại hội,

Chúng ta đang ở những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XII của Đảng, Tòa án các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước. Với truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển; với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, Thẩm phán, tôi tin tưởng các Tòa án sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Chúc phong trào “Thi đua vì Công lý” của Tòa án nhân dân giành nhiều thắng lợi,tạo khí thế mới và động lực quan trọng để có những bước tiến, phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ tới.

Chúc các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, các vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục lập được nhiều thành tích mới trong công tác.

Xin trân trọng cảm ơn!

img

Up to Top