Loading...
Skip to main content
Lời phát biểu của đồng chí Lê Thanh Nghị tại lễ kỷ niệm 40 năm hoạt động của ngành Toà án nhân dân và 25 năm ngày ban hành luật tổ chức Toà án nhân dân

Lời phát biểu của đồng chí Lê Thanh Nghị tại lễ kỷ niệm 40 năm hoạt động của ngành Toà án nhân dân và 25 năm ngày ban hành luật tổ chức Toà án nhân dân

img

Lời phát biểu của đồng chí Lê Thanh Nghị tại lễ kỷ niệm 40 năm hoạt động của ngành Toà án nhân dân và 25 năm ngày ban hành luật tổ chức Toà án nhân dân

Thưa các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự lễ kỷ niệm 40 năm hoạt động của ngành Toà án nhân dân và 25 năm ngày ban hành Luật Tổ chức Toà án nhân dân. Nhân dịp này, ngành Toà án nhân dân được Hội đồng nhà Nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh về việc phục vụ tích cực sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng và Hội đồng Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Toà án nhân dân, chúc mừng 40 năm phấn đấu và trưởng thành của các đồng chí.

Các đồng chí thân mến!

Như Báo cáo của đồng chí Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã nói rõ, các Toà án ở nước ta đã được thành lập ngay sau Cách mạng tháng Tám. Trong những năm đầu của cách mạng, các Toà án Quân sự là công cụ sắc bén để trấn áp bọn phản cách mạng. Từ đó đến nay, hệ thống Toà án nhân dân đã được từng bước xây dựng, hoàn chỉnh và đã góp phần tích cực vào việc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo vệ những quyền lợi chính đáng của nhân dân, vận động nhân dân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Ngành Toà án nhân dân đã hoạt động ngày càng tốt, tổng kết được những chuyên đề về đường lối xét xử và thủ tục tố tụng, tham gia xây dựng nhiều văn bản pháp luật quan trọng.

Bên cạnh những thành tích đạt được, ngành Toà án nhân dân có những khuyết điểm và nhược điểm. Công tác xét xử còn chậm, có trường hợp thiếu chính xác và đúng đắn, thiếu kiên quyết. Việc kiểm tra đôn đốc công tác thi hành án chưa được thường xuyên và chặt chẽ nên có trường hợp Bản án chưa được thi hành nghiêm chỉnh. Cán bộ của các Toà án còn thiếu và yếu, ngành Toà án cần kiên quyết khắc phục khuyết điểm, nhược điểm và cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa.

Các đồng chí thân mến!

Về công tác của ngành Toà án, trước yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ hiện nay, các đồng chí cần chú ý.

1. Ngành Toà án phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng, các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết của Bộ Chính trị về chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, về tăng cường an ninh quốc phòng. Ngành Toà án phải thi hành đúng đắn chức năng của mình, phục vụ đắc lực việc thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, như đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đã căn dặn trong thư gửi Hội nghị của ngành Toà án, tháng 2 năm 1985.

2. Ngành Toà án nhân dân cần phối hợp chặt chẽ với các ngành trong khối Nội chính và các ngành khác nhằm phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, xử lý nghiêm minh những việc phạm pháp, không để lọt kẻ phạm tội, không xử lý oan người vô tội. Đồng thời phải giải quyết có lý, có tình những vụ tranh chấp dân sự, những sự việc về hôn nhân và gia đình. Kiên quyết khắc phục tình trạng bản án không được thi hành nghiêm chỉnh.

3. Các Toà án cần phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ Toà án vững về chính trị, có năng lực chuyên môn và liêm khiết, chí công vô tư.

4. Vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua Bộ luật Hình sự. Đây là một cố gắng rất lớn về công tác lập pháp, điều quan trọng là tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Bộ luật này. Ngành Toà án nhân dân cần tổ chức cho cán bộ trong ngành nghiên cứu kỹ những quy định của Bộ luật và tham gia tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân. Toà án nhân dân tối cao cần phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thi hành Bộ luật này.

Xin chúc các đồng chí mạnh khoẻ và đạt nhiều thắng lợi trong công tác.

img

Up to Top